Webinar

Webinar: CO₂ monitoring in schools around the world

Evelien Jacobs

augusti 8, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: koldioxid i byggnader

Anthea Bellavista

augusti 3, 2022
Blogg

Vilka är de optimala luftkvalitetsnivåerna för hälsa, produktivitet och...

Airthings

Airthings

juli 25, 2022
Webinar

Webinar: Achieving WELL and RESET success with Airthings for Business

Evelien Jacobs

juli 13, 2022
Blogg

Energiserien: Hur kan vi göra befintliga byggnader mer energisnåla?

Airthings

Airthings

juli 11, 2022
Webinar

Webinar: Energy savings and sustainability

Evelien Jacobs

juli 8, 2022
Blogg

Energiserien: Varför bygger vi inte bara nya energieffektiva byggnader?

Airthings

Airthings

juli 7, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: luftburna partiklar (PM) på arbetsplatsen

Marie Bannister

Marie Bannister

juli 7, 2022
Blogg

Energiserien: Vad är problemet med byggnader och energieffektivitet?

Marie Bannister

Marie Bannister

juli 6, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: ljusintensiteten i din verksamhet

Marie Bannister

Marie Bannister

juni 23, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: radon i byggnader

Anthea Bellavista

juni 6, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: fuktnivåer i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

juni 1, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: lättflyktiga organiska föreningar (VOC) i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 31, 2022

Frost Radar™: Global Indoor Air Quality Systems Report 2021

Airthings

Airthings

maj 25, 2022
Webinar

Webinar: Integrating with Airthings

Evelien Jacobs

maj 24, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: indikation på mögelrisk

Airthings

Airthings

maj 23, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: ljudnivåer på arbetsplatsen

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 17, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: lufttryck i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 9, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: virusriskindikator

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 2, 2022
Vad vi mäter

Vad vi mäter: temperatur i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

april 20, 2022