Energiserien: Vad är problemet med byggnader och energieffektivitet?

Marie Bannister

Marie Bannister

juli 6, 2022

Välkommen till det första avsnittet av denna serie i tre delar som behandlar de viktigaste frågorna om energibesparingar.

Om du vill rädda planeten och samtidigt sänka energikostnaderna behöver du hitta en ny strategi.

Det finns många olika kostnader för att driva ett företag. Kostnaden för energi är betydande och kan stå för upp till 32 % av ett företags totala utgifter beroende på vilken bransch det handlar om.[1] Den siffran kommer antagligen att öka nu när globala gaspriser fortsätter att skjuta i höjden.[2] Samtidigt har elpriserna under 2021 ökat till 10,66 cent per kWh i USA (de högsta i modern historia).[3] Och självfallet blir det allt viktigare att kontrollera våra koldioxidutsläpp, uppnå hållbarhetsmål och begränsa farorna med klimatförändringar.

För att kunna hantera alla dessa uppgifter samtidigt behövs en helt ny strategi. Den här artikeln förklarar varför det är dags för företag att tänka över sitt förhållande till energi i stort – och dessutom får du tips på vad du kan göra för att förbättra din energieffektivitet.

 

Vad är problemet med byggnader och energieffektivitet?

Ett slående faktum är att företag inte alltid är medvetna om hur ineffektiva de flesta byggnader är ur ett energiperspektiv. Bara i Europa slösar mer än 220 miljoner byggnader (dvs. mer än 75 % av byggnadsbeståndet) energi.[4] Vidare är många av dem inte redo för pågående och framtida förändringar av klimatet, som extrema förändringar av väderförhållanden och en allt varmare planet.

Globalt sett svarar byggnader för 40 % av den globala energiförbrukningen och 33 % av växthusgasutsläppen.[5] Hur kommer det sig?

AS-B2B(Feb 2022)-How-businesses-make-buildings-more-energy-efficient-INSERT

Det finns flera viktiga anledningar. Den viktigaste har att göra med åldern helt enkelt – många kommersiella byggnader byggdes för flera årtionden sedan och utformades inte med hänsyn till hållbarhet. Vidare behöver en del byggnader inte följa lokala energibestämmelser eftersom de är så gamla.[6] Det innebär att de inte behöver skötas på ett hållbart sätt – men problemet är mer komplext än så. Eftersom byggnaderna inte har genomgått de stegvisa förbättringar som krävs för att hålla jämna steg med ständigt utvecklande energistandarder, så skulle det vara oerhört komplicerat, tidskrävande och dyrt att eftermontera dem nu. Därför fortsätter de att ha en starkt negativ inverkan på miljön (och på företagens slutresultat!)

Du kanske redan har noterat att några av de gamla byggnader som används idag inte alls är anpassade för ett modernt klimat. När fossilbränslen var billigare och mer lättillgängliga var det inne att byggnader skulle ha stora fönster, högt i tak och stora rum som liksom gick in i varandra. Men dessa egenskaper bidrar till omfattande värmeförluster och tvingar värmepannan att stå på mycket längre än nödvändigt. I kombination med den utbredda användningen av luftkonditionering och ineffektiva isoleringsmaterial gör detta att elräkningarna blir högre.

Ett annat relaterat problem är bristen på ordentlig ventilation. Många äldre byggnader har fönster och väggar med glipor, vilket leder till problem med luftgenomsläpplighet. Kall luft kommer in i byggnader genom små mellanrum. Detta kan leda till torka, kalla fläckar och kondens (vilket kan bryta ned byggnadens struktur och försvaga isoleringen ytterligare).

Då kanske du undrar varför vi inte bara bygger nya och mer energisnåla byggnader? Det finns många anledningar till det – ta reda på mer i vår nästa artikel nu!

SE_b2b_energy2

 

Källor:

[5] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739699/180718_Business_Energy_Statistical_Summary_-_final_version.pdf
[2] https://www.iea.org/commentaries/what-is-behind-soaring-energy-prices-and-what-happens-next
[3] https://www.statista.com/statistics/183700/us-average-retail-electricity-price-since-1990/
[4] https://www.weforum.org/agenda/2021/02/why-the-buildings-of-the-future-are-key-to-an-efficient-energy-ecosystem/
[5] https://www.weforum.org/agenda/2021/02/why-the-buildings-of-the-future-are-key-to-an-efficient-energy-ecosystem/
[6] https://news.climate.columbia.edu/2022/01/18/it-may-be-time-to-reconsider-energy-efficiency-exemptions-for-historic-buildings/

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started