Energiserien: Varför bygger vi inte bara nya energieffektiva byggnader?

Airthings

Airthings

juli 7, 2022

Vi har konstaterat att bristen på data om befintliga byggnader resulterar i att många inte är medvetna om hur dålig energieffektivitet deras byggnader har. I den här artikeln i vår serie i tre delar ställer vi frågan: Varför kan vi inte bara bygga nya energieffektiva byggnader?


Energieffektiva byggnader, även kallade ”gröna byggnader”, har en enorm roll att spela vad gäller att begränsa skadliga utsläpp (och förbättra lönsamheten för alla företag). På global nivå skulle energieffektivitetsåtgärder kunna spara allt från 280 till 410 miljarder euro i totala energibesparingar.[1] På en lokal nivå har fastighetsägare rapporterat att gröna byggnader har 7 % högre tillgångsvärde jämfört med traditionella byggnader.[2] Av dessa skäl är det viktigt att energieffektivitet har högsta prioritet när nya byggnader skapas.

Men detta är inte den egentliga lösningen. Enligt Carl Elefante, tidigare ordförande för American Institute of Architects, är den grönaste byggnaden ”en som redan är byggd”.[3] Detta beror på att byggandet i sig redan är skadligt för miljön och bidrar till en tredjedel av världens totala avfall och minst 40 % av alla koldioxidutsläpp globalt.[4]

En studie utförd av National Trust for Historic Preservation drog slutsatsen att nya byggnader som utformats för att vara 30 % mer energieffektiva än den genomsnittliga byggnaden skulle ta årtionden att ta igen de negativa klimatförändringseffekterna som orsakats bara under konstruktionen.[5]

Eftersom varken att bygga nya gröna byggnader eller förstöra gamla byggnader med dålig energieffektivitet är hållbara alternativ, ligger svaret i eftermontering av energieffektiva lösningar. Detta innebär att förbättra och uppgradera det du redan har, en sak i taget. Det viktigaste är att fokusera på kvalitet och inte kvantitet!

 

Med detta i åtanke kvarstår frågan: hur kan vi göra befintliga byggnader mer energieffektiva? Ta reda på det i den sista artikeln i denna serie i 3 delar.

SE_b2b_energy3

 

Källor:

[1] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost%20of%20Non-World%20-%20Final%20Report.pdf
[2] http://www.saint-gobain.co.uk/media/18079/world-green-building-trends-2016f_europe.pdf
[3] https://www.researchgate.net/publication/265833292_The_Greenest_Building_Is_One_That_Is_Already_Built
[4] https://www.bbc.com/future/article/20211215-the-buildings-made-from-rubbish
[5] https://living-future.org/wp-content/uploads/2016/11/The_Greenest_Building.pdf

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started