Vad vi mäter: ljusintensiteten i din verksamhet

Marie Bannister

Marie Bannister

juni 23, 2022

Har du någonsin tänkt på hur energikostnaderna och arbetsprestationen påverkas av att alltid låta lamporna vara tända på arbetsplatsen?

Onödig belysning i byggnader innebär stora kostnader och det är dessutom dåligt för miljön. Den största elförbrukningen i kommersiella byggnader utgörs av belysningen.1 Genom att övervaka belysningen ges möjligheten att istället anpassa belysningen efter efterfrågan.

Innehåll:

Vad är ljusintensitet?


Luminös intensitet, eller ljusintensitet, är den totala mängden synligt ljus som avges inom en tidsenhet per rymdvinkelenhet. Det är alltså en ljuskällas förmåga att tillhandahåll ljus i en given riktning i en byggnad. 

För företag är ljusintensiteten inte bara en indikation på att det finns tillräckligt med ljus så att personalen kan arbeta effektivt, rätt belysning kan även utgöra en enorm möjlighet att spara energi.

Med Airthings for Business kan du övervaka ljusintensiteten via Airthings Dashboard eller API. Kontrollera enkelt att ljusnivåerna sjunker på natten, vilket visas i diagrammet nedan i ett mötesrum på Airthings huvudkontor. Varför betala för energi som egentligen inte behövs? Om mötesrummet eller arbetsplatsen har fönster är det troligt att det alltid kommer att finnas ljus under dagen (vilket visas nedan). Om ljusnivåerna fortfarande är höga på natten, betyder det att belysningen är på.

light a4b

 

 

Ljusföroreningar och energislöseri

Belysningens påverkan på miljön är ofta något som förbises. Det ligger dock en enorm energiförbrukning bakom det där ljuset vi behöver för att se ordentligt. 

I själva verket kan: Energianvändning i byggnader delas upp i två grundläggande behov. Termiskt energibehov – som omfattar uppvärmning och kylning av utrymmen, vattenuppvärmning och matlagning – står för cirka 77 % av det globala sammanlagda energibehovet i byggnader”. Detta är allmänt känt och många företag runt om i världen vill förbättra sitt koldioxidavtryck. 

Det som är mest intressant är dock att de "återstående 23 % är elektriska slutanvändningar som omfattar belysning, apparater och annan användning som inte är relaterad till uppvärmning eller kylning."2 Det beror förstås på platsen och typ av byggnad med mera, men grunden är densamma: att slösa energi på lampor som ingen behöver är dumt. 
light pollution@

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 


 

Ljusintensitet, hälsa och välbefinnande

Ljuset i ett rum ska göra det möjligt för de som vistas i byggnaden att lätt orientera sig och förflytta sig. Om belysningen i ett rum är otillräcklig kan det leda till onödiga ansträngningar för ögonen och ge upphov till symtom som ögonirritation, trötthet och huvudvärk. Bristfällig belysning i ett rum handlar bland annat om dålig ljusstyrka och kontrast, höga luminansskillnader och flimmer.

Att övervaka ljusintensiteten innebär därför en möjlighet till ett ökat välbefinnande i kommersiella byggnader och att människor är mer nöjda med inomhusmiljön. 

Några av de fysiska symtom som kan upplevas som ett resultat av otillräcklig ljusintensitet är:

 • Ansträngda ögon och ögonirritation. 3
 • Trötthet.4
 • Huvudvärk. 5
Office_dashboard_lifestyle (1)-1

Varför är det viktigt att övervaka ljusintensiteten i byggnader?

 Att slösa energi på belysning som inte används har en stor negativ effekt på energiförbrukningen.

 • Minska energikostnaderna och skydda planeten:


  Sustainability graphics-Business_Innovate for Circular EconomyI USA står belysningen för 17 % av all elförbrukning7 i kommersiella byggnader, vilket utgör den största enskilda elkonsumenten. 8

  Några faktorer som kan bidra till dessa kostnader är ljusintensiteten, som kanske är högre än vad som krävs, och/eller lampor som är tända på natten av misstag.

  Ljussensorer är ett effektivt sätt att kontrollera om lampor lämnas på ofrivilligt. Att övervaka ljuset över tid kan bidra till insikter som gör att man kan vidta åtgärder för att begränsa energikostnader kopplade till ljus. Genom att förbättra din organisations hållbarhet kan du också förbättra din företagsimage och skapa ett positivt engagemang bland medarbetarna. 9
 • Arbetsprestation och huvudvärk:


  Sustainability graphics_PeopleOm belysningen i ett utrymme är otillräcklig kanske det inte bara påverkar komforten för de som vistas där utan även deras prestation. Att arbeta med irriterade ögon, trötthet och huvudvärk ger inte de bästa förutsättningarna. Faktum är att det i en studie fastslogs att arbetsprestationen kan försämras med så mycket som 41 %.10 Att övervaka ljusintensiteten kan förhindra detta.

Att övervaka ljusanvändningen via Airthings Dashboard eller API ger en bättre överblick och kontroll över energianvändningen och gör det också möjligt att kontrollera om de automatiska ljussystemen fungerar som de ska eller inte. 

New call-to-action

 

Sources

1 https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/commercial-buildings-in-depth.php

2 https://www.ren21.net/gsr-2021/chapters/chapter_01/chapter_01/

2.5 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

3 https://blinkcharlotte.com/newsletter-library/is-office-lighting-affecting-your-vision/#:~:text=Exposure%20to%20harsh%20fluorescent%20lighting,to%20light%20can%20also%20occur.

4 https://www.healthline.com/health/eye-strain-headache#:~:text=One%20uncommon%20cause%20of%20headaches,get%20tired%20due%20to%20overuse.

https://blinkcharlotte.com/newsletter-library/is-office-lighting-affecting-your-vision/#:~:text=Exposure%20to%20harsh%20fluorescent%20lighting,to%20light%20can%20also%20occur.

7 https://catalog.data.gov/dataset/commercial-buildings-energy-consumption-survey

8 https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/commercial-buildings-in-depth.php

9 https://www.epa.gov/smm/managing-and-reducing-wastes-guide-commercial-buildings

10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9633720/#:~:text=When%20at%20work%20with%20headache,were%20due%20to%20migrainous%20headaches.

12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013231930589X

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started