Vad vi mäter: luftburna partiklar (PM) på arbetsplatsen

Marie Bannister

Marie Bannister

juli 7, 2022

Luftföroreningar, och i synnerhet luftburna partiklar (PM), har det pratats mycket om på grund av den globala uppvärmningen och den negativa påverkan dessa luftföroreningar har på vår hälsa.

I den här artikeln tar vi upp de viktigaste sakerna du behöver veta om PM så att du kan skydda ditt företag och dina anställda.

91 % av alla människor som bor i städer andas in en ohälsosam luft1

Innehåll:

Vad är luftburna partiklar och varför är de viktiga att känna till? 

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och vätskor som stannar kvar i luften.2 Vissa av dessa är tillräckligt stora för att kunna ses med blotta ögat som exempelvis rök, smog eller sot. 

Men de mest skadliga partiklarna är mindre och osynliga partiklar. Partiklar kategoriseras efter storlek. PM2,5 har till exempel en diameter som är mindre än 2,5 mikrometer. PM2,5 (kallas även fina partiklar) kan komma in i dina lungor och till och med i blodomloppet.3  PM1 utgörs med andra ord av mindre partiklar än PM2,5. Enkelt uttryckt: ju friskare luften är, desto färre PM på arbetsplatsen. 

PM Illustrations_PM sizeAsk our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Hur påverkar PM hälsan hos människor på kontor, i skolan och på vårdinrättningar?

Utsläpp och industriella processer är exempel på exponering för partiklar och är en vanlig orsak till sjukdomar i luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar.4 Eftersom dessa partiklar kan stanna kvar inomhus, i synnerhet när HVAC-system tar in "frisk" luft utifrån, är övervakning mycket viktig.

Enligt WHO dör omkring 7 miljoner människor varje år på grund av exponering för fina partiklar i förorenad luft5

Forskning visar att det finns tre nyckelområden beträffande vår hälsa som påverkas av partikelföroreningar: 

  • Irritation i ögon, öron, näsa och svalg: Luftburna partiklar kan orsaka inflammation, även om slemhinnorna i din näsa gör sitt jobb och filtrerar bort större partiklar. Det finns studier där ett samband mellan inandning av PM och ett större behov av operation av bihålorna har fastlagits.6 Och på kort sikt innebär partiklarna sannolikt en rinnande näsa, nysningar och kliande ögon.7
  • Utlösande av astma och allergier: Eftersom PM skapar inflammation i luftvägarna är personer med astma särskilt mottagliga för dess effekter och det bidrar också till att sjukdomen förvärras.8 PM är också kopplat till allergiska besvär såsom hösnuva.9 Du kan läsa mer om hur du optimerar luftkvaliteten inomhus och gör tillvaron enklare för personer med astma här. 
  • Förvärrade luftvägsbesvär och kranskärlssjukdomar: Partiklarna kan förvärra sjukdomen för personer med kranskärlssjukdom, kronisk hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).10

Allt detta kan leda till mer missnöjda medarbetare och givetvis ökad sjukfrånvaro.

Enligt forskning om hur föroreningar påverkar människor genom hela livet är skolor och sjukvårdsinrättningar också i riskzonen. I en studie framkom att barn och äldre är bland de mest sårbara för effekterna av PM.11 Se till att dina byggnader är säkra genom att övervaka nivåerna av PM inomhus med Airthings for Business-lösningen.

asthma-386Ask our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Hur skapas PM?

PM kommer från både konstgjorda och naturliga källor. Den konstgjorda källan kan utgöras av industri, byggnadsarbete, deponier, jordbruk, motorfordon med antingen bensin- eller dieselmotorer samt friktion från bromsar och däck.12 

De naturliga källorna innefattar  skogsbränder, pollenproducerande växter, spray som piskas upp från vatten, jord och till och med vulkaner och andra seismiska aktiviteter. "Sekundära partiklar" skapas när gaser reagerar i luften och bildar PM. Kväveoxider som släpps ut från trafiken och vissa industrigaser kan på detta sätt bli till fasta ämnen eller vätskor.13
PM image pollutionAsk our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Vad kan jag göra för att minska PM-nivåerna på min arbetsplats?

Det finns sätt för företag att skydda sina anställda från höga PM-nivåer. Den främsta källan kommer från utomhusluften och partiklarna kan stanna kvar i luften inomhus. Nedan har vi sammanställt våra enkla steg för att minska PM-nivåerna på arbetsplatsen.

Steg ett: Övervaka


Först behöver du fastställa om det förekommer höga nivåer av PM eller inte. Airthings for Business-lösningen går otroligt snabbt att installera med trådlösa mätare som drivs av batterier med lång livslängd vilket gör övervakningen av PM mycket enkel. 

Steg två: Undersök 


Är problemet konstant? Och rapporterar alla dina sensorer höga PM-nivåer? Om det bara är från ett ställe de höga nivåerna rapporteras, kan det vara något inomhus som orsakar problemet. På samma sätt kan höga nivåer vid en viss tidpunkt på dagen vara orsakat av någon särskild aktivitet. Det kan till exempel röra sig om städning. Dammsugning och andra rengöringsaktiviteter kan göra så att dammet virvlas upp i rummet och därmed orsaka de höga avläsningarna.

Steg tre: Undersök utomhus


När du har fastställt att problemet är kontinuerligt kan det vara dags att undersöka utomhusluften eftersom förorenad luft utomhus kan ta sig in i din byggnad. Med Airthings Dashboard tillhandahålls lokala PM-nivåer i utomhusluften.

Steg fyra: Kontrollera ditt HVAC-system


Kontrollera så att HVAC-systemet fungerar som det ska. Om det gör det, är regelbunden rengöring av filter i ventilationssystemet oftast tillräckligt för att se till att de uppfångade partiklarna inte ska cirkuleras ut i byggnaden igen. På samma sätt kan du byta filter i HVAC-enheterna för att säkerställa att frisk luft kommer in. 

Steg fem: Behöver du uppgradera dina filter?


Det finns många HVAC-filter på marknaden och när höga PM-nivåer förekommer kan det vara dags att uppgradera till högre filterklasser. Starkare filter kräver mer energi från HVAC-systemet för att trycka luften genom dem. Att använda Airthings-data som visar förhöjda PM-nivåer kan vara en hjälp för att motivera uppgraderingen. 

Smell_cloud_congruence-01

Vill du veta mer om den mest omfattande luftkvalitetsmätaren i Airthings for Business-lösningen som bland annat innefattar PM, ljud och radon? Ta ännu mer kontroll över ditt utrymme idag med View PLus for Business→b2b-view-plus-feature-banner

 

Källor:

1. https://breathelife2030.org/news/infographic-library/
2. www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/types
3. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
4. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753518321349
5. https://www.who.int/airpollution/data/en/
6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/
7. www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.html
8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
9. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870
10. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
11. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740117/
12. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
13. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started