Vad vi mäter: ljudnivåer på arbetsplatsen

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 17, 2022

Vi har alla fått höra "kan ni vara lite tystare" någon gång i livet. Ljud kan vara både distraherande och skadligt. Men hur kan övervakning av ljud ha en positiv effekt på vår arbetsmiljö? I den här artikeln utforskar vi just detta och förklarar varför det är en nödvändighet att övervaka ljudnivåerna i alla branscher.

Innehåll:


Ingenting spelas in

Det är viktigt att påpeka att inget ljud spelas in med Airthings for Business-lösningen. Allt handlar om volymen på ljudet. Som vi alla vet mäts ljudnivåerna i decibel (dB) och ju högre ljud, desto högre decibel. Decibel kan anpassas till mänsklig hörsel och ljudnivån beskrivs därför i decibel A (dBA).1

Med lösningen tillhandahålls data över dina genomsnittliga nivåer under en tidsperiod, som visas i en dBA-graf, vilket hjälper dig att identifiera de mest högljudda perioderna. Det bidrar till att kunna fastställa om din arbetsplats främjar koncentration, produktivitet och minskade stressnivåer eller inte.

Säkerställ en hälsosam arbetsmiljö 

Ljud kan vara störande, som vi alla vet. Ju färre avbrott, på exempelvis kontor eller i klassrum, ökar produktiviteten och koncentrationen. På samma sätt kan en lägre ljudnivå i vårdmiljöer skapa en lugnare och behagligare miljö som hjälper människor att återhämta sig snabbare.

USA:s nationella folkhälsomyndighet Center for Disease Control (CDC) uppskattar att 22 miljoner människor utsätts för potentiellt skadliga ljudnivåer på jobbet varje år.2

Att övervaka ljudnivåerna har länge varit standard på arbetsplatser som är mer kända för att vara "bullriga". På byggarbetsplatser bär man till exempel inte bara hjälm utan även hörselskydd och detsamma gäller för fabriksarbetare. Men varför ska man mäta ljudnivån även på kontoret eller i vårdmiljöer? Där kan väl ljudnivåerna inte vara särskilt höga?

blogAirthings View Plus for Business - Lifestyle Office_PM_CO2_Close-up_WEB (1)

86 % av alla skolor utsätts för trafikbuller

Och inte bara det. Faktum är att i en studie där 142 skolor i Storbritannien undersöktes fann man att "86 % av de undersökta skolorna exponerades för trafikbuller och den genomsnittliga externa bullernivån utanför en skola var på 57 dB LAeq".3 Intressant är att dessa skolor inte låg nära flygvägar in till stora flygplatser. Den uppmätta bullernivån utgjordes bara av ljudet utanför byggnaden. Föreställ dig sedan alla livliga och pratsamma skolbarn i denna redan bullriga miljö.

För att sätta detta i ett sammanhang: Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att "När man lyssnar på komplicerade meddelanden (i skolan, främmande språk, telefonsamtal) bör signal-brus-förhållandet (SNR) vara minst 15 dB (bruseffekt) med en röstnivå (signaleffekt) på 50 dB(A)."4 Detta är personer som pratar i normal samtalston på 1 meters avstånd. Vidare fastställer WHO att "För att kunna uppfatta tal tydligt bör nivån på bakgrundsljudet inte överstiga 35 dB(A)".5
blog Airthings View Plus for Business - Lifestyle Classroom_PM_WEB

Dilemmat med den öppna planlösningen på kontor

På ett kontor ingår vissa bakgrundsljud. Medarbetare som bollar idéer med varandra eller står och småpratar i fikarummet. Faktum är att en del tycker att bakgrundsljuden är själva charmen med att arbeta på ett kontor. Under pandemin rapporterade British Broadcasting Corporation (BBC) att inspelat kontorsljud hjälper en del att arbeta mer effektivt hemma.6 Men när blir ljuden på ett kontor till ett problem?

I vad vi skulle kunna kalla "dilemmat med det öppna kontorslandskapet" är den moderna arkitekturens grundtanke att främja samarbete och en mer avslappnad arbetsmiljö. Men samtidigt kan detta också skapa en arbetsplats full med distraktioner och störande element. På det biomedicinska forskningscentrumet Francis Crick Institute i London upplevde man just detta problem. Trots att byggnadens magnifika design är beundrad av många rapporterade den brittiska dagstidningen the Guardian att byggnaden som är värd över 700 miljoner pund var "för bullrig för att kunna koncentrera sig i".7

Men faktum är att vi upplever ljud olika. Vissa njuter av bakgrundsljud och vissa föredrar total tystnad men vi vet alla vad ett störande högt ljud innebär. Allt handlar om volymen på ljudet. Enligt en rekommendation från det amerikanska arbetsmiljöverket National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ska den ljudnivå som anställda utsätts för under åtta timmar inte överstiga 85 dBA. Detta för att förhindra hörselskador orsakade av buller.8 Att vidta åtgärder som säkerställer att det inte finns en för hög ljudnivå under för lång tid kan bidra till att skapa en miljö för optimal koncentration och produktivitet samt minskade stressnivåer.

Vill du veta mer om den mest omfattande luftkvalitetsmätaren i Airthings for Business-lösningen som bland annat innefattar PM, ljud och radon? Ta ännu mer kontroll över ditt utrymme idag med View Plus for Business→
b2b-view-plus-feature-banner

Källor:

1. www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/health-and-environment/the-effects-of-environmental-noise-on-health/noise-measurement/
2. https://www.osha.gov/noise
3. https://core.ac.uk/download/pdf/111617.pdf
4. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf
5. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf
6.https://www.bbc.com/news/business-53724338
7. www.theguardian.com/science/2017/nov/21/francis-crick-institutes-700m-building-too-noisy-to-concentrate
8.https://www.osha.gov/noise#:~:text=The%20National%20Institute%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health%20(NIOSH)%20has,occupational%20noise%20induced%20hearing%20loss.

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started