Vad vi mäter: lufttryck i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 9, 2022

Läs om varför mätning och kontroll av lufttrycket är viktigt för hälsa och välbefinnandet samt för energieffektiviteten.

Lufttrycket är en del av vår vardag, men det pratas inte så mycket om lufttryckets effekter på arbetsplatsen. Det finns en mängd forskning som tyder på att lufttrycket kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. 

Det är därför viktigt att företag och organisationer vidtar åtgärder som säkerställer ett optimalt lufttryck i byggnaden. I den här artikeln guidar vi dig genom några av anledningarna till varför ett optimalt lufttryck är viktigt samt vilka konsekvenser det har för energiförbrukningen.

I den här bloggen:

 • Vad är lufttryck?
 • Varför är det viktigt att mäta lufttrycket på kontor och i kommersiella byggnader?
 • Vilka effekter kan lufttryck ha på hälsa och välbefinnande?
 • Vad är skillnaden mellan lufttryck och differentialtryck?
 • Hur mäter Airthings for Business lufttrycket?

Vad är lufttryck?

Lufttryck, även känt som atmosfäriskt eller barometriskt tryck, innebär hur mycket luften väger på en viss yta eller det tryck som atmosfären utövar[1] på allt som den står i kontakt med. Detta inkluderar även människor, föremål och väggar. 

Många av oss tänker inte så mycket på lufttrycket, men det har en avgörande betydelse för hur vi människor lever. När vi andas expanderas våra lungor och vårt inre tryck minskas. Eftersom gaser tenderar att strömma från platser med högt tryck till platser med lågt tryck kan luft sedan komma in i våra lungor. Lufttryck har också många kommersiella användningsområden såsom i däck, sprutor och flygplan.

Det finns olika miljöfaktorer som kan påverka lufttrycket i ett givet område, men några av de viktigaste är temperatur och luftmolekylernas densitet.[2] Varmluftsmolekyler får lufttrycket att öka eftersom de utövar mer kraft medan kall luft har högre densitet än varm luft och rör sig inte lika snabbt.[3]

Lufttrycket mäts vanligtvis i hektopascal (hPa) men millibar förekommer också.[4]

Varför är det viktigt att mäta lufttrycket på kontor och i kommersiella byggnader?

Det är viktigt att mäta lufttrycket i byggnader och på kontor eftersom en obalans i lufttrycket kan orsaka obehag för de som vistas där. När lufttrycket utanför en byggnad är högre än det inuti, inträffar ett fenomen som kallas för undertryck.[5] Under sommarmånaderna kommer varm luft in utifrån och detta kan öka dina kylningskostnader. Under vintermånaderna kommer istället kall luft att sugas in vilket även det påverkar HVAC-systemet och leder till ökade uppvärmningskostnader.

När lufttrycket inuti en byggnad är högre än det utanför, inträffar istället det motsatta fenomenet. Ett övertryck anses vara idealiskt under sommaren eftersom den fuktiga luften hålls utanför. Under vintern kan dock den mer fuktiga inomhusluften dras mot byggnadens kanter (som exempelvis väggarna) där den kan kondensera till fukt. Detta kan orsaka mögel och andra relaterade problem.

Vilka effekter kan lufttryck ha på hälsa och välbefinnande?

Det finns bevis som tyder på att lufttryck kan ha en inverkan på hälsa och välbefinnande, men forskare har inte riktigt kommit överens om hur. Det finns exempelvis en teori om att förändringar i lufttrycket kan utlösa ledgångsreumatism och ledvärk - men eftersom lufttrycket är relaterat till andra väderfaktorer (såsom temperatur och luftfuktighet) är det svårt att veta exakt vilken av dessa faktorer som är den verkliga boven.[6]

Förutom ledvärk kan lufttrycket också orsaka huvudvärk[7] och förvärra migrän.[8] Anledningen till detta kan ha att göra med våra bihålor som är hålrum fyllda med luft. När det sker en förändring i det atmosfäriska trycket kan det också ske en förändring i trycket i bihålorna. Det kan leda till inflammation och smärta.[9] En annan möjlig teori är det faktum att lufttrycket kan påverka hur våra blodkärl vidgar och drar ihop sig, vilket kan utlösa migrän.[10]

I en studie gjord i USA kopplades migrän till minskad produktivitet på arbetsplatsen.[11] För att minska sjukfrånvaron bland anställda bör företag och kontorschefer vidta åtgärder som säkerställer en god kvalitet på inomhusluften. 

Vad är skillnaden mellan lufttryck och differentialtryck?

Det är viktigt att komma ihåg att lufttryck och differentialtryck inte är samma sak, även om det kan vara svårt att beskriva den ena termen utan att nämna den andra. För att uttrycka det enkelt kan man säga att lufttryck har att göra med kraften hos luftmolekylerna. Differentialtrycket å andra sidan har att göra med skillnaden i lufttryck mellan två områden. Som tidigare nämnts kan det vara en stor skillnad mellan lufttrycket inomhus och lufttrycket utanför byggnaden. När du befinner dig i en stor byggnad (t.ex. en skyskrapa) kan du till och med känna skillnader i lufttryck inomhus beroende på hur högt upp i byggnaden du är.

 

Viktiga punkter

 

 • Lufttryck är det tryck som atmosfären, eller luftmolekylerna, utövar på allt det som den kommer i kontakt med.
 • Det är viktigt att mäta lufttrycket på kontor och i kommersiella byggnader eftersom det kan påverka komforten och välbefinnandet hos de som vistas där.
 • Förändringar i lufttrycket kan orsaka ledgångsreumatism, ledvärk, huvudvärk och migrän även om det finns få bindande bevis som förklarar exakt hur och varför.
 • Differentialtryck är skillnaden i lufttryck mellan två områden - till exempel insidan och utsidan av en byggnad.
 • Företagschefer och fastighetsskötare kan förbättra arbetsplatsen genom att mäta lufttrycket.

Learn more about how you can use the Airthings for Business solution to monitor your space Get in touch  

 

[1] https://www.dictionary.com/browse/air-pressure

[2] https://scied.ucar.edu/learning-zone/how-weather-works/highs-and-lows-air-pressure

[3] https://www.britannica.com/science/climate-meteorology/Atmospheric-pressure-and-wind#ref53284

[4] https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/how-weather-works/high-and-low-pressure 

[5] https://www.ecohome.net/guides/2221/air-sealing-for-air-tightness-of-homes-relies-on-balancing-air-pressure-in-a-house/

[6] https://www.health.harvard.edu/blog/can-the-weather-really-worsen-arthritis-pain-201511208661

[7] https://www.nhs.uk/conditions/headaches/10-headache-triggers/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684554/

[9] https://www.dur.ac.uk/news/newsitem/?itemno=44499

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684554/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676126/

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started