Hvordan påvirker svevestøv (PM) helsa vår?

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 3, 2021

Luften vi puster inn inneholder små partikler som kan skade helsa vår i høye konsentrasjoner. Hva slags forurensninger er dette? Hvordan måler vi dem, og hvordan verner vi oss mot dem?

Airthings Dashboard The Airthings Dashboard includes an Outdoor Air Quality tile. Check PM in your area via the Dashboard!Forurensningene du kanskje ikke har hørt om

De fleste av oss har hørt om luftforurensning og helseskader som følger av gasser som karbonmonoksid, nitrogenoksider og karbondioksid (CO2). 

Det du kanskje ikke har hørt så mye om er de små partiklene av faste stoffer og væsker som finnes i luften vi puster inn, kalt svevestøv (PM). Disse kan imidlertid føre til helseplager, som luftveisirritasjon1, astmaanfall2, og til og med slag 3 og hjertesykdom4.

Se nedenfor og finn ut hva svevestøv er, hvordan du kan spore verdiene der du bor og hvordan du kan begrense eksponeringen i hjemmet ditt.

Hva er svevestøv?

Partikler i luften, eller svevestøv, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler6.  

 • Kategorier av svevestøv (partikler, PM)  

  Svevestøv er usynlig, og to kjente typer er PM10 eller PM2.5, som refererer til størrelsen på hver partikkel. 

  • PM10 betyr at partiklene har en diameter på under 10 mikron, som er 100 ganger mindre enn en millimeter. 
  • PM2,5 (også kjent som finfraksjon) har en diameter på under 2,5 mikron. Ultrafine fraksjoner er på under 0,1 mikron.    

  Hva inneholder svevestøv?

  Svevestøv består av en blanding av faste stoffer og væsker, både organiske og uorganiske, inkludert støv, pollen, sot, røyk, komplekse kjemikalier, sulfater, mineralstøv og vann7.

  Hvor kommer svevestøv fra?

  Utendørs kilder til svevestøv 

  Svevestøv kommer fra både menneskeskapte og naturskapte kilder. Den menneskeskapte varianten kommer av industri, anleggsarbeid, deponi, landbruk, motorkjøretøyer med enten bensin- eller dieselmotorer, og friksjon fra bremser og dekk8.

  Naturkilder inkluderer skogbranner, pollenproduserende planter, partikler virvlet opp fra vann, jord og til og med vulkaner og andre seismiske aktiviteter. “Sekundærpartikler” dannes når gasser reagerer i luften og videre danner svevestøv. Nitrogenoksider fra trafikk, og noen industrigasser, kan på denne måten forme fast stoff eller væske9.

  Veistøv, partikler fra havet, pollen eller partikler som dannes i byggeprosjekter har en tendens til å være større; PM10, mens brenning av brennstoff, svivende motorer eller industri generelt skaper partikler i PM2,5. Det er også større sannsynlighet for at sekundærpartikler består av disse mindre, mer skadelige partiklene.

  Innendørs kilder til svevestøv

  Noe av svevestøvet du puster inn i hjemmet ditt har kommet seg inn fra omgivelsene utendørs. Det skapes imidlertid andre partikler gjennom aktiviteter som matlaging, brenning av drivstoff eller stearinlys, bruk av varmeovner uten ventilasjon, sigarettrøyk eller andre former for tobakk, og noen hobbyer10, som bearbeiding av tre, utskjæringer og kunst og håndverk11.

  Svevestøv innendørs kan også komme av biologiske kilder, som mugg eller muggsporer, støv, og partikler fra dyr (bittesmå hudpartikler fra kjæledyr)12. Disse typene partikler knyttes til utløsing av allergiske reaksjoner13

  Konsentrasjonen av partikler og svevestøv i hjemmet ditt avhenger av faktorer som verdiene utendørs, hva slags type ventilasjon eller luftrensing som finnes i boligen din og livsstilen til de som oppholder seg i den. Hvis du er ikke-røyker og det er få andre kilder til dannelse av partikler, bør konsentrasjonen av svevestøv være lavere eller den samme som konsentrasjonen utendørs. 

  Hvordan påvirkes helse og velvære av svevestøv?

  Svevestøv kan inhaleres, som betyr at partiklene kan ende opp i lungen og alveolene dine (som er de oksygenabsorberende sekkene i lungene), og til og med inn i blodbanen, hvis du puster dem inn. Studier antyder at finere partikler er i stand til å bevege seg ytterligere gjennom kroppen og forårsake mer alvorlige problemer14.

  Svevestøv og helse henger sammen. Disse partiklene kan forårsake problemer både på kort og lang sikt, inkludert:

  • Irritasjon av øyne, ører, nese og hals: Svevestøv kan forårsake betennelse, selv om slimhinnene i nesen din gjør jobben sin og filtrerer ut større partikler. Noen studier viser at det å puste inn svevestøv knyttes til økt antall bihuleoperasjoner15. På kort sikt innebærer svevestøv sannsynligvis rennende nese, nysing og kløende øyne16.
  • Utløsing av astma og allergi: Fordi svevestøv skaper betennelse i luftveiene er personer med astma spesielt utsatte, og disse partiklene bidrar også til selve utviklingen av sykdommen17. Svevestøv knyttes også til reaksjoner i luftveiene, som pollenallergi18.
  • Forverring av kar- og luftveissykdommer: Partiklene kan forårsake oppblussing eller forverring av sykdom som koronararteriesykdom, kongestiv hjertesvikt eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)19.

  Husk også at studier har vist at barn og eldre potensielt er mer sårbare for helsevirkningene av svevestøv20. Dette er noe du bør være oppmerksom på med tanke på svevestøv og innendørs luftkvalitet, slik at du kan skape et sunnest mulig inneklima for familien din.

  Hvordan beskytte seg mot svevestøv?

  Overvåking av luftpartikler

  Svevestøv oppdages sjeldent uten bruk av utstyr eller instrumenter. Airthings Dashboard gir informasjon i sanntid om partikkelnivået i ditt område, slik at du vet når det er høye eller til og med potensielt risikable konsentrasjoner av svevestøv ute.

  Airthings’ innendørs luftkvalitetsmålere måler forurensninger som karbondioksid, luftbårne kjemikalier (VOC), og radon, samt forhold som temperatur, luftfuktighet og lufttrykk, som påvirker helsa og velværet i hjemmet.   Reduser svevestøvet i luften

  Det finnes mange praktiske måter å redusere partikler i luften på hjemme.

  Når Airthings Dashboard viser at konsentrasjonen av svevestøv er høy utendørs, er det lurt å prøve å holde seg innendørs hvis man kan. Hold vinduer og dører lukket så godt det kan la seg gjøres. Støv, smuss og røyk fra trafikk, bygging og industri kan trenge inn i boligen din utenfra, mens pollen kan være et større problem i mer landlige omgivelser. 

  Vurder å ta i bruk en luftrenser for å rense ut partikler fra luften du puster inn. Bare sørg for at den har HEPA-filter (high-efficiency particulate air filter). Disse filtrene trekker inn luft og fører den gjennom en tett barriere bestående av flere lag med fibermasker, som blokkerer og fanger opp partikler. Filtrene er laget for å overholde strenge industristandarder21.

  Det er viktig å sørge for at alle brennstoffdrevne forbrenningsapparater – som ovner, peiser, varmeanlegg og dampkjeler, ventileres ordentlig, slik at røyk og damp slipper ut i det fri. Få også en fagperson til å inspisere, rengjøre og justere disse apparatene årlig. Dette kan innebære å bestille service på sentralvarmeanlegg og dampkjeler, eller at skorsteinen feies grundig.

  Sørg alltid for at apparatene dine overholder de nyeste forskriftene, og at du bruker dem i samsvar med produsentens anvisninger. Det brukes normalt bestemte typer brennstoff i ovner og peiser, så du bør sjekke at du bruker riktig tre, kull, torv eller pellets.

  På kjøkkenet sender kjøkkenvifter partiklene ut av boligen mens du lager mat, slik at de ikke hoper seg opp innendørs. Det er også viktig å bytte filtre i varme- og klimaanlegg i henhold til produsentenes anbefalinger22.

  Og til slutt bør du unngå opphopning av fukt og dannelse av muggsopp. Hvis muggen er synlig, finnes det også muggsporer i luften, så vask grundig på områder hvor det kan oppstå mugg. Og ikke la fukt bli værende.

  Oppsummering: Reduser eksponeringen for svevestøv for et sunnere inneklima 

  Svevestøv er en av de viktigste faktorene å være bevisst på når det gjelder luftforurensning. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at fine partikler i luften vi puster inn forårsaker 7 millioner dødsfall hvert år på verdensbasis. Svevestøv kan knyttes til en rekke sykdommer og helseskader, som slag24, KOLS25, og luftveisinfeksjoner som lungebetennelse26.

  Du kan heldigvis iverksette tiltak for å begrense eksponeringen for svevestøv. Airthings Dashboard gir deg informasjon om PM-verdiene utendørs, slik at du kan gjøre det som trengs for å redusere virkningene. Det er en god måte å verne om helsa og velværet til alle som oppholder seg i hjemmet ditt.      

  Hovedpunkter

  • Svevestøv består av en rekke partikler som støv, smuss og væsker som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler.
  • Svevestøv kan knyttes til slag, KOLS og luftveisinfeksjoner som lungebetennelse, samt utløse allergi og astma, og forårsake irritasjoner i øyne, ører, nese og hals.
  • Airthings Dashboard gir deg informasjon om PM-verdiene i ditt område, slik at du kan se verdiene der du er.
  Airthings Dashboard The Airthings Dashboard includes an Outdoor Air Quality tile. Check PM in your area via the Dashboard!

 

 

1. health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm
2. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
3.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.022687
4. epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm/
5. blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/types
6.greenfacts.org/en/particulate-matter-pm/level-3/01-presentation.htm#0p0
7.blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
8. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
9. epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
10. canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/causes-poor-indoor-air-quality.html
11. epa.gov/indoor-air-quality-iaq/biological-pollutants-impact-indoor-air-quality
12. link.springer.com/article/10.1007/s40629-018-0078-7
13. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
14. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/
15.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm
16. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
17.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870   
18. epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
19. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740117/
20. emw.de/en/filter-campus/iso29463.html
21. epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
22. who.int/airpollution/data/en/
23. ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.022687
24. epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
25. thorax.bmj.com/content/69/11/1027

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore