HVA ER 
LUFTFUKTIGHET?

Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp som finnes i luften. Relativ luftfuktighet måler vannmengde i luften i forhold til den maksimale mengden vanndamp (fuktighet). Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp klarer luften å holde på. Relativ luftfuktighet er et typisk uttrykk du ville hørt på værmeldingen om morgenen. 

HVOR KOMMER
LUFTFUKTIGHETEN FRA?

Luftfuktighet er en naturlig del av atmosfæren vår og kommer av hvor mye vanndamp som finnes i luften. 

Vannmassene på jordoverflaten – som innsjøer og hav, avgir vanndamp som stiger opp i atmosfæren.


VISSTE DU AT:

97%1 av jordens vann i havene våre2

Det er en integrert del av vannsyklusen, da vanndamp genereres kontinuerlig ved fordampning og forsvinner igjen ved kondens. Luften kan holde på mer vanndamp ved høyere temperaturer, noe som betyr at jo varmere klima, jo høyere kan luftfuktigheten bli.Luft med høy tetthet kan for eksempel inneholde 28 gram vann per kubikkmeter ved 30°C, men bare 8 gram vann per kubikkmeter luft ved 8°C3.

BIG-CLOUD-03
HVORDAN TEMPERATUR PÅVIRKER
LUFTFUKTIGHETEN
INNENDØRS

Kaldere luft klarer ikke å holde på like mye fuktighet som varmere luft. Temperatur er viktig når det gjelder luftfuktighet, spesielt fordi vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs. Ta for eksempel en vinterdag. Luften utendørs kan ha en relativ luftfuktighet på 100% ved 5°C, og inneholder derfor 6,8 gram vann. Men 5°C hadde blitt en veldig ubehagelig temperatur å ha inne, så vi varmer opp luften. Når luft utenfra varmes opp til 23°C innendørs, vil den absolutte mengden vann i luften fortsatt være den samme. Men fordi varmere luft kan holde på mer vann, vil den relative luftfuktigheten gå ned til 33%.

Varmere luft kan imidlertid håndtere høyere fuktighet enn kaldere luft. For eksempel betyr en varm og fuktig sommer med 80% luftfuktighet ved 30°C at luften utendørs inneholder 24 gram/m3 med vann. Hjemme blir 30°C for varmt, så mange ville brukt klimaanlegg for å kjøle ned luften.  Hvis du kjøler luften ned til under 26°C, går relativ luftfuktighet opp til 100%, og vannet kondenserer (duggpunktet). Derfor har klimaanlegg ofte en innebygd luftavfukter. Uten avfukteren, ville veggene i hjemmet vært rennende våte om sommeren.

100% relativ luftfuktighet betyr at luften er helt mettet med vanndamp. Når luften ikke klarer å holde på mer vann, regner det.

HVORDAN TEMPERATUR PÅVIRKER LUFTFUKTIGHETEN INNENDØRS 

scale-illustration (1)

1VÆRET

Kaldere klimaer har ofte lavere luftfuktighet enn varmere klimaer, da kaldere luft holder på mindre fuktighet enn varm luft. Luftfuktigheten er typisk lavere om vinteren. Mens om sommeren blir luftfuktigheten høyere, ettersom luften kan holde på mer vanndamp ved høyere temperaturer.

 


2HVERDAGSAKTIVITETER

Små, hverdagslige gjøremål kan påvirke luftfuktigheten. Matlaging, rengjøring, oppvask, pusting, vasking av klær, dusjing og andre aktiviteter innendørs frigjør fuktighet i luften, noe som gjør at  luftfuktigheten innendørs stiger.

 

HVA FORÅRSAKER
ENDRINGER
I LUFTFUKTIGHET? 


En sunn relativ luftfuktighet innendørs ligger på mellom 30-60%

HUMID_20WINDOW
 
 
 

HVORFOR ER DET VIKTIG Å OPPRETTHOLDE EN SUNN LUFTFUKTIGHET?


Det å opprettholde et sunt luftfuktighetsnivå i boligen din er helt avgjørende. Feil luftfuktighetsnivåer kan ha en innvirkning på helsen din og på selve boligen. For høy luftfuktighet kan føre til fukt og mugg, for lite fuktighet gjør at luften blir tørr og ubehagelig.

USUNT HØY LUFTFUKTIGHET

MOLD_20WINDOW_20FRAME

MUGG 

21% av de 21,8 millionerårlige tilfellene av astma kan knyttes til fukt og mugg i boliger4. De fuktige forholdene er den perfekte grobunnen for bakterier og mugg. Overflødig fuktighet i bygninger kan komme av lekkasjer, regn som drypper inn gjennom vinduer og kjellere, eller til og med damp som stiger opp fra etasjene under. 

ASTHMA_20PUMP

ASTMA, ALLERGIER OG LUFTVEISSYKDOMMER


Luften vil begynne å føls tett og fuktig ved luftfuktighet som er over det anbefalte nivået på 50%. Det kan oppstå enda flere problemer når luftfuktigheten stiger.

DUST_20MITE

STØVMIDD 

Visste du at støvmidden ikke hadde overlevd uten luftfuktighet?5 Støvmidd trives i moderate temperaturer og høy luftfuktighet fordi de absorberer vannet i luften, så områder med høy luftfuktighet er gode steder å bo. Disse mikroskopiske skapningene kan føre til forverring i allergier og astma, så det å opprettholde en sunn luftfuktighet er nøkkelen til å redusere støvmidd og konsekvensene av dem6.

USUNT LAV LUFTFUKTIGHET 

TØRR HUD OG EKSEM

Kløe og tørr hud kan være forårsaket av lav luftfuktighet. Studier viser også at lav luftfuktighet bør unngås for å beskytte tårefilmen i øynene7. Det kan også føre til forverring av visse hudsykdommer, som eksem8. Veldig tørr luft kan trekke ut fuktighet fra huden og gjøre at eksemen blir verre9.

SCRATCHING_20PERSON

SKOLEPRESTASJONER 

Til og med små forandringer i relativ luftfuktighet og temperatur kan føre til målbare endringer i konsentrasjons- og prestasjonsevner.

school_20child

INFLUENSA

Det er funnet en tydelig sammenheng mellom lav luftfuktighet og spredning av influensa. En studie10 viste at når absolutt luftfuktighet er på sitt laveste, som visse tider på vinteren når luften er tørr, er tidspunktene hvor flest blir smittet av influensa. 

school_20child

ENKLE LØSNINGER
FOR LUFTFUKTIGHET 

Det finnes enkle løsninger som kan bidra til å forbedre  luftfuktigheten i hjemmet. Den viktigste, og ofte mest effektive løsningen, er god ventilasjon. I områder med særlig høy luftfuktighet, som bad og kjøkken, må du bruke bade- og kjøkkenvifte for å sirkulere og trekke ut luften. Å åpne vinduer og slippe inn frisk luft er også en enkel og velkjent løsning.  

easy-humidity-solutions

HVA BETYR MINE
LUFTFUKTIGHETSNIVÅER?

Merk at luftfuktighet vurderes best i forhold til temperatur. Hvis du for eksempel har 50% luftfuktighet og minusgrader ute, vil du selvfølgelig varme opp luften inne for å holde varmen. På grunn av dette kan det dannes kondens, og det vil være en økt risiko for muggdannelse.

≥70%

For høy luftfuktighet. Prøv å gjøre endringer, som:

 • Bruk en luftavfukter
 • Åpne vinduer i en time eller to på tørre dager

 

≥60% og <70%

Middels

≥30% og <60%

Oppretthold de sunne nivåene

 

≥25% og <30%

Middels

<25%

For lav luftfuktighet: 

 • Tørk klær inne ved å henge dem på et tørkestativ i stedet for å bruke tørketrommel. Sørg for at du får luftet ut når du gjør dette.
 • Å senke temperaturen innendørs kan hjelpe, hvis det er mulig, men sørg for at den er over 15°C
 • I kaldt klima kan du bruk øyedråper og fuktighetskremer for å lindre kløende øyne og tørr hud
 • Åpne døren mens du dusjer for å spre fuktigheten fra badet ut i boligen
 • Hvis du har aktiv ventilasjon i huset, kan du skru den ned, men CO2 nivået vil dermed bli høyere

 

HVORDAN DU FÅR TAK I EN LUFTFUKTIGHETSMÅLER

Airthings Wave Plus

Airthings Wave Plus >

En komplett innendørs luftkvalitetsmåler med radonpåvisning

Airthings Wave Mini

Airthings Wave Mini >

Wave Mini er det perfekte første skrittet mot å forstå hva sunnhet og velvære betyr i hvert rom

Kilder:

 1. oceanservice.noaa.gov
 2. oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html
 3. en.wikipedia.org
 4. annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420
 5. lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/dust-mites
 6. niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/dustmites/index.cfm
 7. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23023409
 8. sciencedaily.com/releases/2018/03/180307095222.htm
 9. nationaleczema.org/eczema-in-winter/
 10. sciencedaily.com/releases/2009/02/090209205148.htm