Hva er
mugg?

mold-icon-white

Mugg er en mikroskopisk sopp som hjelper naturen med å bryte ned dødt organisk materiale. Både mugg og meldugg er forskjellige typer sopp, men muggen er normalt svart, blå, rød eller grønn, mens melduggen er hvit.

Hvorfor er
muggen viktig?

Muggsporer er usynlige for det blotte øye, og det finnes mange forskjellige typer. Noen har gunstige biprodukter som gjær og penicillin, mens andre ernærer seg av matvarer og byggematerialer i hjemmene våre1.

WHITE_SPORE

Muggsporer er usynlige for det blotte øye, og det finnes mange forskjellige typer. Noen har gunstige biprodukter som gjær og penicillin, mens andre ernærer seg av matvarer og byggematerialer i hjemmene våre1.

Mugg er viktig for økosystemene våre, da den hjelper til med å bryte ned organisk materiale. Men mugg i hjemmet ditt kan føre til skade på eiendom, og helseplager.

Muggsoppen produserer allergener (stoffer som kan forårsake allergiske reaksjoner hos noen individer). Innånding eller berøring av muggsporer kan fremkalle fysiske reaksjoner som nysing, rennende nese, røde øyne og utslett. Eksponering for mugg kan også irritere øyne, hud, nese, hals og lunger2.

WHITE_APPLE

Mugg er viktig for økosystemene våre, da den hjelper til med å bryte ned organisk materiale. Men mugg i hjemmet ditt kan føre til skade på eiendom, og helseplager.

Muggsoppen produserer allergener (stoffer som kan forårsake allergiske reaksjoner hos noen individer). Innånding eller berøring av muggsporer kan fremkalle fysiske reaksjoner som nysing, rennende nese, røde øyne og utslett. Eksponering for mugg kan også irritere øyne, hud, nese, hals og lunger2.

Mugg
og helse

Av de 21,8 millioner rapporterte
personene med astma i USA, anslås det
at omtrent 4,6 millioner av disse tilfellene
skyldes eksponering for fuktighet og
mugg i hjemmet, ifølge EPA3 .

lungs (1)-1

Av de 21,8 millioner rapporterte
personene med astma i USA, anslås det
at omtrent 4,6 millioner av disse tilfellene
skyldes eksponering for fuktighet og
mugg i hjemmet, ifølge EPA3 .

Det kom også frem av en undersøkelse at 42% av astmatikere syntes mugg var en utløsende faktor4.

ASTHMA PUMP (1)-1

Det kom også frem av en undersøkelse at 42% av astmatikere syntes mugg var en utløsende faktor4.

Mugg og skade på
bolig

Muggsporer er som frø – bare usynlige for det blotte øye, de svever i luften og legger seg på overflater. Når temperaturen, fuktigheten og tilgjengelige næringsstoffer er riktig, kan sporer omdannes til nye, synlige muggkolonier der de har landet5.

Mugg trenger fuktighet for å vokse, så luftfuktigheten i hjemmet er noe man bør være oppmerksom på. For høy luftfuktighet kan føre til fukt og mugg. Mugg kan vokse hvor som helst i hjemmet under de rette forholdene og ødelegge materialene den vokser på. Muggen vokser raskere på visse materialtyper enn andre, da spesielt tre, tekstiler og cellulosebaserte materialer som papp og papir.

FLOOR-BOARDS-WHITE (1)

Mugg er en naturlig del av økosystemet vårt. Men når veksten av husmuggen er ute av kontroll, kan den påvirke både boligen og helsen til familien din. Hvert individ er imidlertid forskjellig, og noen er mer mottakelige for de negative virkningene enn andre. For å begrense eksponeringen, bør man overvåke og kontrollere luftfuktigheten i inneklimaet.

 

Hvordan
vokser muggsopp?

Mugg vokser ved å øke lengden på hyfer, som ser ut som lange, mikroskopiske strenger.

På denne måten kan en liten koloni med muggsopp vokse og til slutt dekke store overflatearealer. For å kunne vokse frigjør muggen også små frølignende sporer. Når sporene frigis, føres de gjennom luft eller vann til et nytt sted6.

 

Hvis sporer lander på en fuktig overflate der det finnes tilgjengelige næringskilder og temperaturen er passe7, begynner de å vokse hyfer. Mugg sprer seg på overflaten og også innover i det berørte området.

SPORE-WHITE (1)

 

Hvordan finner jeg ut om det finnes
muggsopp hjemme?

garage
BREAD-AND-TOAST

Mugg kan forveksles med smuss eller andre misfarginger. Men det finnes noen indikatorer du kan se etter:

Muggfarge

Muggsoppens farge påvirkes av næringskilden og hvor lenge den har fått vokse. Når muggen er synlig, er den ofte svart eller grønn.

Muggform

Muggen kan vokse på de fleste byggematerialer, inkludert konstruerte treprodukter. På byggematerialer ser muggen ut som ull eller pulveraktig vekst.

Skjultmugg

I noen tilfeller kan muggspredning være skjult. Den kan vokse bak tapet, panel og gips, og du ser den kanskje ikke før du begynner å lete etter den. En fagperson kan hjelpe deg med å fjerne små deler av panel, tapeter osv. og å se etter muggsopp hvis du mistenker at du har mugg hjemme.

Få bekreftet at du har mugg

Selv om mange laboratorier klinisk kan bekrefte om man har mugg, finnes det også enkle tester du kan gjøre hjemme. APA foreslår å smøre noen dråper husholdningsklor på flekken8.

scientist-with-yellow
Normalt vil muggen bli lysere i fargen og nesten forsvinne innenfor et par minutter. Andre substanser som forblir den samme fargen er sannsynligvis smuss eller en annen form for misfarging.

chair with zoom in on mould illustration

Hvordan forebygger jeg
mugg?

Fremveksten av mugg har flere variabler og er en tidsavhengig prosess som påvirkes av luftfuktighetsnivåer, temperatur og materialet muggen vokser på (byggemateriale, møbler, osv)9.

WHITE_APPLE
LOG
CHAIR-01 (1)

Den beste måten å motvirke fremveksten av mugg innendørs på, er å kontrollere luftfuktigheten. Grunnen til dette er at muggsporer ikke kan vokse uten fuktighet. En sunn relativ luftfuktighet innendørs ligger på mellom 30-60%.

scale-thick

Overvåking av
mugg

Ifølge United States Environmental Protection Agency, er nøkkelen til å motvirke muggsopp å ha kontroll på fuktigheten10.

Muggdannelse er i stor grad forbundet med innendørs luftkvalitet. Å ha innsyn i temperaturen og luftfuktigheten innendørs gjør at man kan ventilere mer effektivt. Å unngå overflødig fuktighet, kondens på overflater og overflødig fuktighet i materialer, reduserer sjansen for fremvekst av mugg.

Ventilasjon

Ventilasjon er nøkkelen til å bli kvitt mange bekymringer rundt innendørs luftkvalitet, inkludert mugg. Sørg for at det luftes godt ut i alle roms11.

Forhindring av fukt

Fordi mugg trenger vann og næringsstoffer for å vokse, er det å vaske bort og fjerne den synlige muggen bare ett skritt i riktig retning. Det er også viktig å fikse problemet som i utgangspunktet førte til muggdannelsen.

Hvis det for eksempel dannes mugg på grunn av en vannlekkasje, må du forsikre deg om at du ikke bare fjerner muggen, men også fikser lekkasjen. Dette forebygger fremtidig fremvekst av muggsopp. Sørg i tillegg for at områder med vannskade tørkes umiddelbart, eller hvis det ikke er mulig, innenfor 24-48 timer, for å forhindre muggdannelse12.

Hva betyr
muggrisikoskalaen?

0-3
BRA: Lav risiko for muggdannelse, men det finnes alltid en viss sannsynlighet for mugg med verdier over 0.
3-5
OK: Det kan dannes mugg spesielt på sårbare materialer som tekstiler og tre.
5-10
DÅRLIG: Det er høy risiko for mugg for alle typer materialer.
Når grafen blir grønn etter at den har vært gul eller rød over en periode vil muggen begynne å dø, men denne prosessen tar tid. Sørg for å fjerne synlig mugg.
Layer 13

Overvåk luftfuktighet og andre avgjørende forurensninger
med airthings målere

Wave Mini er det perfekte første skrittet mot å forstå hva sunnhet og velvære betyr i hvert rom

Airthings Wave Mini

Wave Mini er det perfekte første skrittet mot å forstå hva sunnhet og velvære betyr i hvert rom

Airthings Hub tar en eller flere Airthings-målere på nett og gir øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet – når som helst, fra hvor som helst!

Airthings Hub

Airthings Hub tar en eller flere Airthings-målere på nett og gir øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet – når som helst, fra hvor som helst!

Sources:

 1. https://www.apawood.org/buildabetterhome
 2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
 3. https://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-mold-risk.html
 4. https://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-mold-risk.html
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_mold
 6. https://www.epa.gov/sites/productio/documents/moldguide12.pdf
 7. https://www.apawood.org/buildabetterhome
 8. https://www.roseburg.com/UserFiles/Library/Mold_and_mildew.pdf
 9. http://www.euro.who.int/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
 10. https://www.epa.gov/sites/productio/documents/moldguide12.pdf
 11. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
 12. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-10/documents/moldguide12.pdf