Slik bruker du Wave Mini som å avdekke risiko for mugg

Place your Wave Mini
Plasser Wave Mini (se tips til plassering nedenfor)
Read your graphs and data
Avles grafer
og data
Make positive changes to prevent mold
Foreta endringer som forhindrer muggsopp
mold_risk_bottom_Img

Plassering

For mest mulig nøyaktige avlesninger, bør enheten plasseres på et sted hvor det er risiko for muggvekst. De mest utsatte stedene er ofte de kjøligste med lite ventilasjon.

Ved siden av en vegg eller i en vinduskarm

Next_to_wall_wave_mini

Ved siden av en vegg eller i en vinduskarm

Under eller bak møbler

Behind_furniture_wave_mini

Under eller bak møbler

Mot gulvet på yttervegger

External_walls_wave_mini

Mot gulvet på yttervegger

Inntil yttervegg i kjeller

Next_to_underground_external_walls_wave_mini

Inntil yttervegg i kjeller

I små lukkede rom (som i et kott eller bak en vegg)

Small_enclosures_wave_mini

I små lukkede rom (som i et kott eller bak en vegg)

Vanlige steder med muggrisiko:

 • Rom med kalde vegger som vender ut og/eller dårlig isolasjon
 • Rom med dårlig utlufting
 • Kjellere
 • Loft
 • Baderom
 • Garasjer
 • Skur
 • Kryprom

Andre steder med muggrisiko:

 • Bobiler
 • Campingvogner
 • Båter
 • Sommerhus/hytter

Slik forstår du grafene og dataene fra Airthings Wave Mini

Hva betyr muggrisikoskalaen?

0-3

Bra. Lav risiko for muggdannelse, men det finnes alltid en viss sannsynlighet for mugg med verdier over 0.

3-5

Ok. Det kan dannes mugg spesielt på sårbare materialer som tekstiler og tre.

5-10

Dårlig. Det er høy risiko for mugg for alle typer materialer.

Grafer for muggrisiko

Det tar ca. 2 dager før indikatoren gir deg en indikasjon på muggrisikoen. “Bearbeider data” vises når det er klart eller når den synkroniserer via Bluetooth.

Muggalgoritmen avhenger i stor grad av tid, som betyr at langtidsovervåking av muggrisikoen er helt avgjørende.

Når grafen stiger jevnt, øker risikoen for mugg. Du bør iverksette tiltak før det blir verre.

Når grafen blir grønn etter at den har vært gul eller rød over en periode vil muggen begynne å dø, men denne prosessen tar tid. Sørg for å fjerne synlig mugg.

Dette er en veldig typisk avlesning. Dersom luftfuktigheten i boligen alltid er under 80% på det mest fuktige området i rommet, er det sannsynligvis ingen risiko for mugg. Hvis du likevel tror det er en høy sannsynlighet for muggdannelse, flytt enheten nærmere området hvor du mistenker risiko.

cozy-loft_lifestyle

Hva indikatoren for muggrisiko gjør og ikke gjør

Forebygging av muggsopp

Indikatoren for muggrisiko vil ikke oppdage muggsporer i luften. Den vil likevel fortelle deg når det er risiko for fremvekst av muggsopp i et område. Det betyr at dette er et flott apparat for forebygging av muggsopp eller for å oppdage potensiell risiko for muggsopp. Sørg imidlertid alltid for å fjerne muggsopp dersom den har begynt å vokse og er synlig. Dette kan du enkelt gjøre selv. Hvis du er usikker på om det du ser er muggsopp, bruk et testsett for muggsopp eller kontakt en fagperson.

moldrisk_Img

Hvordan fungerer Airthings’ indikator for muggrisiko?

Sensorene for muggrisiko bruker en algoritme basert på temperatur- og luftfuktighetssensorene for å måle hvor raskt muggsoppen kan vokse under de nåværende forholdene. Ettersom materialene muggsoppen vokser på er en avgjørende faktor for hvor raskt den vokser, har vi basert beregningene våre på de mer sårbare materialene; tre og tekstiler. Det betyr at dersom enheten viser gult på et flislagt bad, er sannsynligheten for muggdannelse mindre.

Skalaen vår

Vi har brukt kriteriene for fuktkontroll i bygninger basert på ASHRAE-standardene (et globalt nettverk som fremmer menneskelig velvære gjennom bærekraftig teknologi for alle slags bygninger). Deres muggskala er fra 0 (ingen muggsopp) til 6 (full muggvekst), og den tar hensyn til materialtyper for å beskrive total akkumulert muggsopp etter en viss tid. Vi baserer indikatoren vår på endringshastigheten i muggindeksen: 0 betyr synkende indeks, mens 10 betyr maksimal økning i indeks.

BRA: 0-3

OK: 3-5

DÅRLIG: 5-10

Hva den ikke gjør:

 • Den oppdager ikke muggsporer i luften.
 • Den oppdager ikke muggrisiko grunnet høy luftfuktighet i konstruksjoner (som lekkasjer i taket, oversvømmelse i vegger eller feilaktig konstruksjon).
 • Den estimerer ikke muggrisiko i områder som er langt fra enheten (derfor er plassering i midten av rommet ikke en god plassering).

Wave Mini: Din pålitelige kilde til innendørs luftkvalitet

Muggdannelse i hjemmet har innvirkning på luften vi puster inn og forårsaker astma, allergier og sykdom. Kom muggsoppen i forkjøpet med Wave Mini, for når du kan se den, er det for sent!

Kjøp Wave Mini
WAVE-MINI-WITH-MOLD-RISK