Wave Plus

Innendørs luftkvalitet pluss radon

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonmåler, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, TVOC og CO2.
 Gratis frakt

Sensortærskler

Radon

≥150 Bq/m3

≥100 and <150 Bq/m3

<100 Bq/m3

TVOCs

≥500 ppb

≥100 and <500 ppb

<100 ppb

CO2

≥1000 ppm

≥800 and <1000 ppm

<800 ppm

Luftfuktighet

≥70 %

≥60 and <70 %

≥30 and <60 %

≥25 and <30 %

<25 %

Temperatur

>25 °C

≥18 and ≤25 °C

<18 °C

Airthings økosystem

Få oversikt over dine data eksternt, og koble én eller flere apparater til nettet med Airthings Hub. Hub er hjertet av Airthings økosystem - den mest innovative løsningen for eksperter og boligeiere som ønsker å ta kontrollen over din innendørs luftkvalitet (IAQ). Koble til enten på Ethernet eller et integrert mobilnett.

Airthings Ecosystem

View your data remotely and bring one or more devices online with the addition of Airthings Hub. The Hub is the heart of the Airthings Ecosystem — the most innovative solution for professionals and homeowners to take control of their IAQ. Connect with either Ethernet or an integrated cellular option.

Specifications

Apper

Android, iOS og online-instrumentpanel

Wave

Vink foran apparatet for å få en visuell indikasjon på det generelle luftkvalitetsnivået.

Batterier

2 AA-batterier er inkludert i esken, med en beregnet batterilevetid på 16 måneder

Trådløs

Koble til med telefonen din via Bluetooth 5 når du befinner deg innenfor rekkevidde

Tilkobling

Via Bluetooth 5 eller via Airthings SmartLink med Airthings Hub

Seks sensorer

Radon, CO2, TVOCs, luftfuktighet, temperatur og lufttrykk

Airthings Wave Plus