Ser du etter noe annet?

Gå videre til det område som passer din interesse, og lær mer om luftkvalitet og produktene vi tilbyr.

home_icon

For hjem

explore_icon_grey

For bedrift

bag_icon_grey

For proff

Avbryt

HVA ER
RADON?

Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn.

HVORFOR ER RADON
VIKTIG?

Radon er hovedårsaken til lungekreft blant ikke-røykere. Lungekreft forårsaket av radon dreper flere mennesker enn husbranner og karbonmonoksid til sammen.

Ca.
21 000
mennesker i USA og 20 000 i EU dør hvert år av radonrelatert lungekreft.

Pie chart of deaths Dødsfall I
US per år
2 800 fra Boligbrann
3 900 fra drukning
21 000 fra radon
17 400 Kjøring I beruset tilstand

HVOR KOMMER
RADON
FRA?

Radioactive
Radon Nucleus

Det finnes spor av uran i stein og jordsmonn under hjemmene våre. Over tid brytes uranet ned og danner andre stoffer. Dette kalles radioaktiv nedbrytning. Radon er et ledd i nedbrytningen av uran. Når radongass brytes ned, avgir den radioaktiv stråling i form av en alfapartikkel. Denne radioaktive partikkelen består av to protoner og to nøytroner.

Alpha particle

RADIOAKTIVET
OG DNA

Når en alfapartikkel treffer DNA-et vårt, kan det føre til skade på en celles iboende egenskaper. Celler kopierer og deler seg selv hele tiden, men med ødelagte egenskaper kan det utvikles kreft under celledelingen.

Bølge-partikkel-dualitet.

I følge partikkelfysikk kan enhver form for stråling oppføre seg som både en partikkel og som en bølge avhengig av hvordan du observerer den. Derfor er en alfapartikkel det samme som alfastråling.

DNA
Alle cellene våre inneholder DNA, som fungerer som en bruksanvisning for celler for hvordan de kan kopiere seg selv.

DNA DNA mutated

RADIOAKTIV
STRÅLING

Radioaktiv stråling har forskjellige former, inkludert alfa-, beta-, gamma-, røntgen- og nøytronstråling, som er i stand til å trenge gjennom forskjellige stoffer.

01Kunstige kilder

Når vi tenker på stråling, tenker vi ofte på kunstige kilder, som røntgen eller medisinske skanninger, men disse kildene har lite påvirkning.

02Internt vev

Siden alfapartikler svelges eller inhaleres, kommer de i kontakt med levende celler som ikke er i stand til å stoppe strålingen.

ir_sources Ioniserende
strålingskilder
11% Mat og drikke
15% Kunstige kilder
14% Kosmisk stråling
42% Radon
18% berggrunnen

Mesteparten av eksponeringen for bakgrunnsstråling kommer fra radon.

ALFASTRÅLING VS.
GAMMASTRÅLING

Alfastråling (som radon) har mye større innvirkning på DNA enn gammastråling.


Se for deg at DNA blir truffet av en kanonkule, det er slik alfastråling fungerer. Mens gammastråling er som at DNA-et blir truffet av en nål. Det er stor skadeforskjell.

Cannon
Accupuncture
Bamse Bamse lungs

FRISKE
LUNGER

Lungene har et spesielt sensitivt vev som er laget av levende celler som lar oksygenmolekyler passere fra luften vi inhalerer og inn i blodomløpet vårt. Når stoffer som avgir alfastråling, som radon, inhaleres, kan de skade lokalt celle-DNA.

Cat with hat Cat with hat lungs
 
 
 

RADON I
BYGNINGER

Moderne bygninger er ofte godt isolerte og noen ganger er til og med vinduene ubrukelige. Dette er for å spare på energikostnader og forbruk. Imidlertid kan lite luftgjennomtrekk gjøre det mulig for radon å bygge seg opp til høye nivåer og forårsake langvarig eksponering. Ventilasjon er løsningen som holder radonet på et trygt nivå.

ET MENNESKESKAPT PROBLEM

Radonkonsentrasjonen inni bygninger er ofte mye større enn utendørs. Gassen kommer fra bakken og fanges opp og sperres inne hjemmene våre, noe som resulterer i nivåer som vi sjelden finner i naturen.

RADONKILDER

Radon stiger oppover og kan trekke inn i hjem eller arbeidsplasser gjennom sprekker i fundamentet, inngangspunkter for rør, ledninger og annet.

DE ØVERSTE ETASJENE

Noen bygninger har et høyere radonnivå i de øverste etasjene. Dette kan skyldes kunstig ventilasjon, naturlig stigning eller byggematerialene som har blitt brukt.

VÆRFORHOLD

Radonnivåer kan påvirkes av naturlige forhold som kaldt vær, vind, lufttrykk og endringer i jordsmonnet – til og med jordskjelv og lokalt bygningsarbeid.

Radonmap.com >
Se det omtrentlige risikonivået i ditt område.

 
 
 

LAV RADONRISIKO?

Radonnivåene er normalt lave ved havet.

HVEM ER
RADONSENSITIV?

1 in 30

er ekstra følsomme overfor stråling.

ALLE BARN
ER SENSITIVE

still developing

Barns organer utvikler seg fremdeles; det replikerende vevet deres er mer mottakelig for DNA-skader.

Barn puster raskere; de puster faktisk 2-3 ganger raskere enn voksne, da lungene er mye mindre.

breathe faster
weigh less

Barn veier mindre; eksponeringen deres er større, da den måles i konsentrasjon per kilogram.

Barn har lenger igjen å leve; og vil dermed kunne leve lenge nok til å utvikle kreft fra radoneksponering tidlig i livet.

more time left

“Radon er
10
ganger farligere
for barn”

 

- Dr. Goodarzis presentasjon for Airthings 8. april 2019.

MÅLING HAR BETYDNING

Radonnivåene svinger over tid og påvirkes av elementene i miljøet vårt. Med måling og overvåking over lengre tid er det mulig å gjøre rede for slike svingninger, noe som gir deg mer nøyaktige og meningsfulle resultater.

screen

HVORDAN MÅLE
RADON?

01

Kjøp en radonmåler.

02

Du vil motta de første indikasjonene på radonnivåene dine innenfor kort tid.

03

Les av tallene dine på skjermen, i Airthings Wave-appen eller i ditt online instrumentpanel.

04

Overvåk over tid: Jo lenger du måler, desto mer nøyaktige blir avlesningene.

 

HVA BETYR
RADONNIVÅENE MINE?

0 - 48 Bq/m3

Ingen tiltak nødvendig.

49 - 99 Bq/m3

Eksperimenter med ventilasjon og tetting av sprekker for å redusere nivåene.

100 - 149 Bq/m3

Fortsett målingen. Hvis nivåene vedvarer i mer enn 3 måneder, ta kontakt med en radonekspert som kan hjelpe med å senke nivåene.

150 Bq/m3 and up

Fortsett målingen. Hvis nivåene vedvarer i mer enn 1 måned, ta kontakt med en radonekspert som kan hjelpe med å senke nivåene.

Velg din radondetektor

House Kit

Radon- og innendørs luftkvalitetssystem for online overvåking av flere rom. Nå med risikoindikator for mugg!
House Kit NOK2999

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon NOK1699

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home NOK1699