HVA ER
CO2?

Karbondioksid eller CO2 er en naturlig klimagass og ufarlig i små mengder, men når nivåene stiger kan det påvirke produktivitet og søvn. CO2 Innendørs produseres via luften vi puster ut og nivåene blir mer konsentrerte med lite ventilasjon eller utlufting.

HVORFOR ER CO2
VIKTIG?

plant - no color

Karbondioksid er en gass som består av én del karbon og to deler oksygen. Det er en av de viktigste gassene på jorda fordi planter bruker den til å produsere karbohydrater i en prosess som kalles fotosyntese. Ettersom både mennesker og dyr er avhengige av planter for å få mat, er fotosyntesen nødvendig for livet på jorden.

FOTOSYNTESEN

CO2 formula

HVOR HAR JEG
HØRT OM CO2?

Du har sikkert hørt om CO2-utslipp i nyhetene i forbindelse med global oppvarming. Når CO2 bygger seg opp i atmosfæren vår som følger av fossile brennstoffer, har det en varmende effekt som kan endre jordens klima.

factory_with_windows

HVOR KOMMER
CO2
FRA?

Karbondioksidkonsentrasjonene innendørs kommer av en kombinasjon av CO2-en utendørs, pusting innendørs og byggets ventilasjonshastighet. Etterhvert som bygninger og hjem blir mer energieffektive og lufttette, betyr dette at vi får inn mindre frisk luft.

Mange av ventilasjonssystemene vi bruker i dag resirkulerer luft for å spare energi, og flytter den forurensede luften rundt i stedet for å trekke inn ny luft. Dette resulterer i høye CO2-konsentrasjoner og dårlig innendørs luftkvalitet.

House

HVILKEN PÅVIRKNING
HAR CO2?

Høye nivåer er direkte knyttet til lav produktivitet og høyt sykefravær, noe som gjør dette til en avgjørende bekymring på kontorer, skoler og i hjemmet.

muscular
Rastløshet
Dimmed
Tretthet
increased of breath
Økt hjertefrekvens og blodtrykk
sweating
Svette
drowsiness
Hodepine
 
 

I HJEMMET

Frisk luft vil gjøre at du sover bedre om natten. Hold døren eller vinduet ditt åpent mens du sover for å unngå følelsen av "tett" luft, som kommer av økte nivåer av CO2.

PÅ SKOLEN
ELLER
KONTORET

Studier viser at folk har mye vanskeligere for å lære noe nytt, utfører enkle og komplekse oppgaver og fatte beslutninger når CO2-nivået stiger.

people

2,500

vs

1,000

Elever i et klasserom med CO2-nivåer på 2500 ppm hadde mye dårligere prøveresultater enn ved 1000 ppm.

REDUSERE
CO2-NIVÅENE

CO2-nivåene stiger og faller regelmessig innendørs. Det er mange faktorer som påvirker CO2-nivåene, inkludert ventilasjon, antall personer i rommet og hvor lenge et rom har vært lukket.

VENTILASJON
OG FILTRERING

Bytt luftfiltre regelmessig i viftesystemer innendørs og installer en CO2-måler som kan minne deg på når det er på tide å friske opp luften i hjemmet ditt.

open window
Bamse

PLANTER

Tidligere har det blitt sagt at planter bidrar til bedre CO2-nivåer hjemme, men dette har senere blitt avkreftet. Planter reduserer CO2-nivåer globalt sett gjennom fotosyntesen, dessverre vil det være nødvendig med et høyt antall planter for oppnå noen innvirkning på luftkvaliteten i hjemmet. En fordel er at studier har vist at det å være i omgivelser med natur kan bidra til å redusere stress og gi ro.

HVA BETYR
CO2-NIVÅENE MINE?

250-400ppm

Normal bakgrunnskonsentrasjon i luften utendørs.

400-1,000ppm

Konsentrasjoner som er typiske for rom innendørs som har god ventilasjon og utlufting.

1,000-2,000ppm

Klager på tretthet og dårlig luft.

2,000-5,000ppm

Hodepine, søvnighet og stillestående, gammel og tett luft. Dårlig konsentrasjon, tap av oppmerksomhet, økt hjertefrekvens og svak kvalme.

>40,000ppm

Eksponering kan føre til alvorlig oksygenmangel som igjen kan føre til varig hjerneskade, koma og til og med død.

VELG EN
LUFTKVALITETSMÅLER

View plus_dual_with phone (1) 

Airthings View Plus >

Komplett luftkvalitetsmonitor med radon, partikler (PM2.5), CO2 og mer, pluss en skjerm.

Wave_plus_with_phone (1) 

Airthings Wave Plus >

Komplett innendørs luftkvalitetsmåler med radonpåvisning.