Radonnivåer: Hva betyr de?

Marie Bannister

Marie Bannister

oktober 27, 2021

 

Vi i Airthings blir oftest stilt dette spørsmålet: «Hva betyr mine radonnivåer?» Nedenfor forklarer vi alt du trenger å vite om radonnivåene dine. Få den informasjonen du trenger for å gjøre små endringer for å forbedre radonnivåene i hjemmet ditt!

Innholdet:

clouds

Hva er mine radonnivåer og hva betyr de?

Å måle radonnivåene i et hjem eller i en annen bygning er viktig for å beskytte helsen til alle som puster inn luften på disse stedene, men man får ikke tolket nivåene like nøyaktig uten en radonmåler. Det sies at alt er relativt, så det som er et akseptabelt radonnivå for ett land eller en organisasjon, kan avvike fra hva som er akseptabelt for et annet. Dette påvirkes av en rekke faktorer, inkludert hvilken type stein og jord som er under en bygning, ventilasjon og varigheten av oppholdet i bygningen. 

Én ting er sikkert: radon kan forårsake kreft. Faktisk dør det omtrent 21 000 mennesker i USA og 20 000 i EU av radonrelatert lungekreft hvert år1. Det alene bør være en god nok grunn til å finne ut om du eller familien din utsettes for for høye nivåer av denne farlige gassen. Radonnivåene i hjemmet må overvåkes daglig ettersom nivåene svinger over tid. Heldigvis kan radonmålere nå overvåke kontinuerlig og varsle deg om høye nivåer, noe som gir deg trygghet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at land innfører referansenivåer på 100 Bq/m3 (Becquerel per kubikkmeter) for gassen. Hvis dette nivået ikke kan innføres under de rådende forholdene i et spesifikt land, anbefaler WHO at referansenivået ikke bør overstige 300 Bq/m3.Radon_infographic_norwegian

Home  Want to measure radon in your home? Check out Corentium Home by Airthings.

Måleenheter for radonnivå

Radon oppstår i den radioaktive nedbrytningen av radium, et grunnstoff som opprinnelig ble oppdaget i 1898 av Pierre Curie, Marie Skłodowska Curie og G. Bemont2. Radioaktive grunnstoffer er ustabile, og de befinner seg i en konstant kamp om de skal holde på all atomenergien i kjernen eller frigjøre noe av den. Denne «nedbrytningen» av kjernen frigjør stråling.

Én curie tilsvarer radioaktiviteten til ett gram radium, som nedbrytes ved 2,2 trillioner oppløsninger per minutt3. Det høres mye ut, ikke sant? Men samtidig også smått? Les videre.

Picocurie per liter luft, eller pCi/L, som er en av de foretrukne måleenhetene for nedbrytningshastigheten til radon, er lik én trilliondel av en curie, forkortet til pCi. pCi-enheten brukes i USA fordi det er krevet av lovverket. Omtrent alle andre steder der det metriske systemet er i bruk, inkludert i Verdens helseorganisasjon, brukes Becquerel som måleenhet. 1 pCi/L er lik 37 Bq/m3.

Becquerel-enheten, forkortet Bq, er oppkalt etter grunnlegger Henri Becquerel. Den foretrukne målenheten for radonnivå er Becquerel per kubikkmeter, Bq/m3. Én Becquerel tilsvarer én radioaktiv oppløsning per sekund.

Trygge radonnivåer

Den beste radonnivåmålingen ville være null. Dessverre er dette ikke mulig. Det gjennomsnittlige globale radonnivået utendørs varierer mellom 5–15 Bq/m3, noe som tilsvarer 0,135–0,405 pCi/L. For hver 99,9 Bq/m3, eller hver 2,7 pCI/L, økning i langvarig radoneksponering, øker risikoen for lungekreft med 16 %4. Det man må huske på er at jo lavere nivå, desto lavere risiko. Ettersom radongass kan samle seg opp innendørs, er det derfor viktig å overvåke konsentrasjonene daglig. Radonmålere fra Airthings gjør at du kan føle deg trygg og bli varslet når det oppstår høye radonnivåer.

 

Sunne radonnivåer

Det konkrete svaret på spørsmålet «hva er sunne radonnivåer?» er svært omdiskutert. «Null» ville være det naturlige svaret, men radon er en naturlig forekommende, radioaktiv gass som alltid befinner seg i luften vi puster inn. Den er uunngåelig, fargeløs, luktfri og usynlig, og bare gjennom overvåking vil du bli bevisst på nivåene i luften – nettopp derav oppstår behovet for en radonmåler

Hva som anses som akseptable radonnivåer varierer fra land til land. Et generelt akseptert handlingsnivå etablert av Verdens helseorganisasjon (WHO), er 100 Bq/m3, eller 2,7 pCi/L. For hjem eller bygninger som måler høyere enn disse verdiene, anbefales det å iverksette tiltak for å senke radonnivåene. WHO råder videre om en øvre grense som ikke bør overskride 300 Bq/m3, eller 8 pCi/L.

I USA har miljøvernmyndighetene satt et standard handlingsnivå på 4 pCi/L, som er litt høyere enn WHOs nivå. Det antas også at å redusere nivåene til under 4,0 p/Ci ville halvvert det årlige antallet dødsfall som følger av radonrelatert kreft.

Ground-floors-and-basements-Inserts

Home  Want to measure radon in your home? Check out Corentium Home by Airthings.

Oversikt over radonnivåer

Airthings Wave og Wave Plus har en fargekodet visuell indikator. Dette gjør det enkelt å få innsyn i luften i hjemmet ditt. I tillegg kan du sjekke Airthings-appen og se om radonnivået er bra (grønt), ok (gult) eller dårlig (rødt).

Radon level chart_norwegian

Home  Want to measure radon in your home? Check out Corentium Home by Airthings.

Områder som er kjente for å ha høye radonnivåer

Det er viktig å huske på at høye radonnivåer kan fikses på en enkel og rask måte i de fleste tilfeller. Enten det dreier seg om å følge enkle tips for radonreduksjon, økt ventilasjon eller utlufting, fikse det selv eller å kontakte et firma for , så kan radonnivåene forbedres drastisk.

Radongass oppstår overalt rundt om i verden. Radongass frigis fra nedbrytningen av uran i magmatiske bergarter og grunnvann, og siver opp til jordoverflaten. Gassen er luktfri, fargeløs og smakløs, og er dermed vanskelig å oppdage.

Airthings sitt mål er å sikre at mennesker over hele verden tar kontroll over deres innendørs luftkvalitet gjennom enkle og bærekraftige teknologiløsninger – og på denne måten gjøre måling av radon og innendørs luftkvalitet til et uunnværlig og universelt element i enhver bygning eller hjem. Derfor laget vi radonmap.com – et gratis verktøy som kan fylles med enorme mengder med målere fra hele verden. 

Verktøyet er tilgjengelig for alle, oppdateres daglig og har tusenvis av radonmålere over hele verden.  I dette brukervennlige, interaktive kartet kan du se årlige, månedlige og omtrentlige risikoberegninger. Årstid, ventilasjon, endringer i struktur og sted har store innvirkninger på radonnivåer, noe som gjør at du kan få andre avlesninger enn naboene dine. Den beste måten  for å vite om luften du puster inn er ren og trygg på, er med en radonmåler som sporer endringer, slik at du ikke trenger å tenke på det!  Start radonmålingene i dag.

home

Verdsatt av tusenvis

Møt Corentium Home fra Airthings, en brukervennlig og enormt populær radongassmåler.
 Gratis frakt

 

Kilder

1. https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon

2.https://www.britannica.com/science/radium

3.https://www2.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/03/6.html

4.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health

 

 

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore