Hvordan luftforurensning i byene påvirker arbeidsplasser og bedrifter, og hva du kan gjøre med det

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 1, 2022

God innendørs luftkvalitet gir mange fordeler for bedriften din.

Luftforurensning er et merkelig fenomen – den er ofte usynlig for det blotte øye, men har ekstremt tydelig innvirkning på helsen og produktiviteten vår.

Hvert år dør det omlag 7 millioner mennesker av eksponering for fine partikler i forurenset luft.[1] For å gjøre saken enda mer bekymringsfull, advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig om at enkelte luftforurensninger er enda mer skadelige enn vi trodde.[2]

På grunn av dette, begynner god innendørs luftkvalitet å bli førsteprioritet for bedrifter, spesielt de i store byene. Ved å sikre at arbeidsplassen din er trygg og behagelig, kan du aktivt vise at du bryr deg om problematikken – noe som øker de ansattes moral og fokus i prosessen.

Denne artikkelen tar for seg noen av de viktigste punktene enhver bedrift burde vite om når det gjelder forurenset luft i byene.

I dette blogginnlegget:

 • Luftforurensning i byene: Viktige fakta
 • Hvordan blir ansatte påvirket av luftforurensningen i byene?
 • Hva kan bedrifter og organisasjoner gjøre med forurensede byer?

skyLuftforurensning i byene: Viktige fakta

Luftforurensning er kort fortalt tilstedeværelsen av skadelige stoffer i atmosfæren. I byene kommer disse stoffene for det meste fra veitransport (spesielt diesel- og bensinbiler), men de kan også frigjøres i industrielle prosesser.[3]

I følge amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) er det 6 vanlige stoffer som bidrar til luftforurensning[4]:

 • Svevestøv (PM)
 • Karbonmonoksid
 • Bly
 • Ozon på bakkeplan
 • Nitrogendioksid
 • Svoveldioksid

De fleste av disse forurensningene er usynlige. Men når karbonmonoksid, nitrogendioksid og luftbårne kjemikalier (VOC) reagerer med sollys, kan det dannes smog.[5] Dette er spesielt vanlig i byer med varmere klima.

Samlet sett påvirker luftforurensning alle byer - men noen er mer forurenset enn andre. I USA har Los Angeles, San Francisco og Chicago noen av de høyeste nivåene av svevestøv i landet.[6] I Storbritannia er det anslått at 30 tettsteder og byer har overskredet grensene for luftforurensning satt av WHO, inkludert Manchester og London.[7]

AS-by-forurensning-og-arbeidsplasser-insert2-1

Hvordan blir ansatte påvirket av luftforurensningen i byene?

Det påvirker helse og trivsel

Luftforurensning er skadelig for alle, men det kan påvirke ansatte (og virksomhetene som ansetter dem) på bestemte måter.

Personer som jobber innendørs kan for eksempel bli utsatt for et høyere nivå av svevestøv (PM), en forurensning som består av både faste og flytende partikler.[8] Dette er spesielt sannsynlig på arbeidsplasser og kontorer med dårlige ventilasjonssystemer, da disse partiklene kan bli fanget innendørs uten mulighet for å slippe ut. Når de er inhalert, kan de skape betennelse og skade luftveiene, noe som igjen kan utløse astma hos enkelte mennesker.[9]

Dessuten kan partiklene også trenge inn i blodomløpet og potensielt føre til hjerteproblemer.[10]

Det er umulig å opprettholde god luftkvalitet på en arbeidsplass når det er høye PM-nivåer. Dette er bekymringsverdig for bedrifter av to grunner. For det første, viser statistikker at dårlig luftkvalitet er knyttet til et høyere antall sykedager. I Storbritannia tilsvarer dette omtrent 6 millioner sykedager i året.[11] For det andre, tyder ny forskning på at langvarig eksponering for luftforurensning kan øke risikoen for sykehusinnleggelse ved covid-19.[12] Begge deler kan forstyrre driften i virksomheten din.

En annen måte PM påvirker ansatte på er det bidrar til "sykt bygg-syndrom". Dette er et begrep som brukes for å beskrive følelsen av sykdom når man er i en bestemt bygning.[13] I byer med mye luftforurensning kan det virke naturlig og intuitivt å begrense ventilasjonen utenfra (i et forsøk på å holde forurensninger ute). Men dette kan gjøre saken verre. Ettersom det ikke er til å unngå at forurensning slipper inn i byggene, vil det å begrense luftinntaket bare opprettholde unødvendig høye konsentrasjoner av forurensning innendørs.

Finn ut hvordan bedrifter forbedret ansattes helse og trivsel i våre nyeste casestudier➡️  

Det påvirker produktivitet og prestasjoner

 

Bortsett fra helse og trivsel, har luftforurensning også en tydelig innvirkning på ansattes produktivitet og prestasjonsevner – uavhengig av hvilken type jobb som utføres.

 

Tidligere har forskere kun fokusert på hvordan luftkvaliteten negativt påvirker fysisk arbeid.[14] Nå finnes det imidlertid beviser på at luftforurensning også fører til at kontoransatte blir mindre produktive.[15] En Harvard-studie konkluderte faktisk med at godt ventilerte kontormiljøer som inneholder lave mengder luftbårne kjemikalier (VOC) knyttes til bedre kognitive prestasjonsevner.[16]

Som tidligere nevnt, er det viktig at bedrifter unngår å begrense luftstrømmen i bygningene. Dette er for å sikre at gasser som radon og CO2 ikke fortsetter å hope seg opp innendørs.AS-by-forurensning-og-arbeidsplasser-insert3-1

Hva kan bedrifter og organisasjoner gjøre med forurensning i byene?

Det finnes ulike tiltak bedrifter og organisasjoner kan iverksette for å forbedre forurensningen i byene. For det første bør du overvåke luftforurensningen med et pålitelig system som kan oppdage spesifikke forurensninger, som for eksempel svevestøv (PM). Airthings for Business tilbyr en komplett innendørs luftkvalitetsløsning som passer til dine behov, med sensorer for å oppdage PM, CO2, virusrisiko og mer. Dessuten er målerne våre RESET-akkrediterte og kan brukes til å tilfredsstille noen av WELL-standardene.

Når du har en tydelig oversikt over innendørs luftkvaliteten på arbeidsplassen din, kan det være lurt å sikre at varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanleggene (HVAC) fungerer som de skal, eller investere i mer effektive og avanserte systemer.

Og til slutt, hvis du er interessert i å ha en varig positiv innvirkning – ikke bare på din egen arbeidsplass, men også for andre organisasjoner, kan du drive litt lokal eller sentral lobbyvirksomhet, sånn at politikerne får tatt tak i problematikken rundt forurensning i byene. Du kan bruke makten du har som virksomhet til å kreve endring og forbedring i denne viktige problemstillingen.

HOVEDPUNKTER

 

 • Luftforurensning er tilstedeværelsen av skadelige stoffer i luften. Den frigjøres fra ulike stoffer, som svevestøv (PM), karbonmonoksid og nitrogendioksid.
 • Den har negativ virkning på ansattes helse og trivsel. PM kan for eksempel forårsake luftveis- og hjerteproblemer.
 • Langsiktig eksponering for luftforurensning kan også ha en negativ innvirkning på ansattes produktivitet og prestasjoner, ettersom den kan redusere kognitiv funksjonsevne. For å oppnå optimale resultater bør bedrifter derfor sørge for god innendørs luftkvalitet på arbeidsplassene.
 • Det er tre ting virksomheter bør gjøre for å forbedre forurensning: Overvåke luftkvaliteten innendørs, sikre at ventilasjonsanleggene fungerer som de skal, og drive lobbyvirksomhet for å få til endringer i byene.

 

Kilder:

[1] https://www.who.int/airpollution/data/en/

[2] https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-58657224

[3] https://www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/where-does-it-come-from

[4] https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants

[5] https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/smog

[3] ​​https://www.lung.org/research/sota/city-rankings/most-polluted-cities

[4] https://www.bbc.co.uk/news/health-43964341

[8] https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics

[9] www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740122/

[11] https://www.rcplondon.ac.uk/news/research-shows-44-uk-cities-breach-world-health-organization-guidelines-air-pollution

[12] https://www.imperial.ac.uk/news/229233/long-term-pollution-linked-greater-risk-covid-19/

[13] https://www.nhs.uk/conditions/sick-building-syndrome/

[14] https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19944/w19944.pdf

[15] https://hbr.org/2016/09/air-pollution-is-making-office-workers-less-productive

[16] https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/27662232/4892924.pdf?sequence=1

 

vi måler ikke ventilasjon.

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started