Karbondioksid i bygninger: Hvorfor er overvåking viktig?

Anthea Bellavista

juli 21, 2022

Noen gang følt deg døsig etter noen timer i møterommet? Opphopning av CO₂ i dårlig ventilerte rom kan føre til redusert produktivitet, døsighet, konsentrasjonsvansker og dårlig beslutningstaking. Ettersom mennesker tilbringer ca. 90% av tiden vår innendørs1, er overvåkning av CO₂ avgjørende for kommersielle bygninger som skoler og kontorer.

Innhold:

Hvilke faktorer har innvirkning på CO₂-nivåer?

Karbondioksid eller CO2 er en av mange luftforurensninger som kan øke kostnadene for bedrifter. CO2 produseres av luften vi puster ut, og kan hope seg opp på steder med dårlig ventilasjon eller utlufting. I små mengder er CO2 harmløst, men økte nivåer kan gi uheldige virkninger.

CO₂-nivåene på arbeidsplassen avhenger av flere faktorer kombinert2:


 • Hvor mange som befinner seg i et rom. 
 • Hvor lenge det har vært aktivitet i rommet.
 • Hvor mye frisk luft som slippes inn i rommet.
 • Størrelsen på rommet.
 • Om biprodukter fra forbrenning forurenser luften (f.eks. kjøretøy som står på tomgang i nærheten av luftinntak, utette ovner, tobakkrøyk).
 • Kvaliteten på luften utendørs.

AS-AT-B2B-The-barriers-and-adoption-of-IAQ-monitoring-technology-in-2019-from-FMs-and-HVAC-professionals-Header
Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

WHvorfor er overvåking av CO₂ viktigere enn noen gang?

CO2-nivåene i atmosfæren  har fått mye mediaoppmerksomhet de siste årene på grunn av klimaendringene. Foreløpig har CO2-konsentrasjonene ute nådd sitt høyeste nivå på over 800,000 år3. Dette er ikke overraskende med tanke på at mennesker har økt de atmosfæriske CO2-konsentrasjonene med 47% siden den industrielle revulusjonen4.Men hvis klimaendringer som følger av CO2 i atmosfæren anses som en grunn til bekymring, bør man også tenke på konsekvensene innendørs. Her er grunnene til at overvåking av CO₂ innendørs er viktigere enn noen gang.

 • Antall mennesker som oppholder seg innendørs øker:

  I 2016 ble det estimert at 54,5% av verdens befolkning bodde på tettsteder5. Innen 2030 forventes det at tettsteder og byområder huser 60% av befolkningen globalt, og at én av tre mennesker vil bo i en by med minst en halv million innbyggereGraph (1)6. Det blir stadig mindre plass i bygninger som kontorer og skoler når byområdene får flere innbyggere, mens plassen man kan bygge nytt på minker. Som en konsekvens av dette, kan elever og ansatte i møterom ofte føle seg døsige etter å ha tilbrakt mange timer innendørs.
 • Nye, mer energieffektive bygninger:

  Når bygninger og hjem blir mer energieffektive og lufttette, blir det mindre frisk luft. CO2-konsentrasjonene innendørs er en kombinasjon av CO2 utenifra, pusting inne og ventilasjonen i bygningen. Mange av ventilasjonssystemene vi bruker i dag resirkulerer luft for å spare energi, og flytter den forurensede luften rundt i stedet for å få inn ny luft. Dette resulterer i høye CO2 -konsentrasjoner og dårlig innendørs luftkvalitet.

AS-AT-B2B-Interim-content-B2B-Back-to-work-Header

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

How does high levels of CO2 impact commercial buildings and their occupants?

Overvåking av luftkvaliteten er ikke bare viktig av helsemessige årsaker, men også på grunn av besparelsene bedrifter kan oppnå. I USA estimeres det at kostnadsbesparelser og økt produktivitet som følger av bedre innendørs luftkvalitet tilsvarer mellom 25 og 150 milliarder amerikanske dollar7. Her er noen konsekvenser av høyere CO₂-nivåer innendørs.

 • Dårlige kognitive prestasjoner:

  En studie fra Harvard University viste at personer scoret 101% høyere på kognitive funksjoner i grønne bygninger enn i vanlige bygninger8. I tillegg til dette har flere studier vist at høye CO2-nivåer kan redusere hjerneaktivitet9 og svekke kognitive evner10. Forskning har vist at økt ventilasjon på skoler kan forbedre barnas prøveresultater og hvor raskt de løser oppgaver11. Overvåkning av CO2 er derfor avgjørende for å forbedre kognitiv prestasjonsevne hos personer som oppholder seg i skole- og kontorbygg.
 • Lav produktivitet og misnøye:


  Dårlig luftkvalitet i bygninger kan redusere produktiviteten og gjøre at besøkende viser misnøye.12 Forskning har imidlertid vist at det er mulig å øke arbeidshastigheten med opptil 60% ved å redusere CO2-konsentrasjonen på arbeidsplassen13.Det kan se ut som at overvåking av CO2  er helt avgjørende for å garantere god produktivitet i kommersielle bygninger som skoler, kontorer og lignende.
 • Høyere fravær: 

  Sykefravær utgjør ca. 2,15% av et lands GDP i Europa14,  noe som tilsvarer for eksempel ca. 77,5 milliarder britiske pund i året i Storbritannia (ca. 99,39 milliarder USD)15. Mange studier har undersøkt hvordan økt ventilasjon i skolebygg kan redusere fravær16 I tillegg til dette har en studie vist at økt ventilasjon reduserer antall sykedager med 12% per time med økt ventilasjon17. Overvåkning av CO2 kan med andre ord bidra til reduserte kostnader i forbindelse med sykefravær.

 • Utløsende faktor for astma:

  CO2  kan også knyttes til astmasymptomer. En studie har vist at astmaanfall øker med 18% når CO2-nivåene øker i et klasserom18. Reduksjon av utløsende faktorer for astma kan redusere kostnader i forbindelse med sykefravær og samtidig forbedre helsen til andre som oppholder seg i bygningen. Overvåkning av CO2 er helt avgjørende for kommersielle bygninger som skoler og kontoret.

  AS-AT-Ten-reasons-why-facility-managers-should-measure-IAQ-in-schools-Header

 

 

 

 

 

 

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Hvorfor er overvåkning av CO2 viktig for å forstå effektiviteten av ventilasjonssystemene i bygningen?

Fungerende ventilasjonssystemer er avgjørende for god innendørs luftkvalitet i bygningen din. Undersøkelser har faktisk vist at 52% av problemene i forbindelse med inneklima kan knyttes til dårlig ventilasjon19.

Hvis du lurer på om ventilasjonssystemet der du er fungerer på en effektiv måte, kan du sjekke ved å måle CO2-nivåene. CO2-nivåene i en bygning henger som regel sammen med hvor mye frisk luft som slippes inn. Generelt vil CO2-konsentrasjonen i bygningen være høyere når det slippes mindre frisk luft inn.

Forbedring av ventilasjonen og bedre bruk av plass kan bidra til å redusere CO2  innendørs, og virkningene av den. For å få til dette, trenger du data som forteller deg når det er nødvendig å foreta endringer. Overvåkning av CO2-nivåene med  Airthings for Business i kommersielle bygninger gir driftsledere, arbeidsgivere og andre aktører muligheten for å iverksette tiltak for å skape et sunt og trygt inneklima. 

 

 

Kilder

1  Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2  https://www.health.state.mn.us/communities/environment/air/toxins/co2.html 

3  https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide 

4  https://climate.nasa.gov/causes/ 

5 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

6 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf  United nations

7  Harvard Annual review of public healthhttps://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420#_i1

8  https://green.harvard.edu/tools-resources/research-highlight/impact-green-buildings-cognitive-function

 9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842164

10 https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/27/why-your-office-air-could-be-crimping-your-productivity/?noredirect=on&utm_term=.ee38ebbe40ae

11  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330777

National Center for Biotechnology Information,U.S. National Library of Medicine

13 https://emcoruk.com/workplace_productivity.pdf

14  https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2010/absence-from-work 

15 https://www.ablrecruitment.com/sick-staff-cost-uk-economy-77-5-billion-year/

16 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789698/

18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17100666/  

19 https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_2.html  

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started