Det vi måler: Svevestøv (PM) på arbeidsplassen

Marie Bannister

Marie Bannister

mai 28, 2021

Luftforurensning, spesielt svevestøv (PM), har jevnlig vært i nyhetsbildet på grunn av global oppvarming og helsevirkningene det fører med seg.

I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste tingene du trenger å vite om PM, slik at du kan beskytte både virksomheten og dine ansatte. 

91% av alle som bor i byer puster usunn luft1

Innhold:

Hva er PM og hvorfor er det av betydning? 

PM består av en rekke partikler som støv, smuss og væsker som virvles opp i luften2. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot. 

Men mest skadelige av dem er mindre, usynlige partikler. PM kategoriseres imidlertid etter størrelse. PM2,5 har foreksempel en diameter på mindre enn 2,5 mikrometer. PM2,5 kan trenge inn i lungene og til og med nå inn i blodomløpet3.  PM1 er enda mindre partikler enn PM2,5. Kort fortalt; jo sunnere luften er på arbeidsplassen, jo færre partikler finnes det.

PM Illustrations_PM sizeAsk our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Hvordan påvirker PM helsen til personer på kontorer, i helsevesenet og i utdanningsinstitusjoner?

Eksponering for svevestøv (PM), som blant annet forårsakes av utslipp og industrielle prosesser, er en stor årsak til luftveis- og hjerte- og karsykdommer4. Fordi disse partiklene kan hope seg opp innendørs, spesielt med ventilasjonsanlegg som trekker den "friske" luften utenfra inn i bygninger, er overvåking viktig. 

WHO anslår at det årlig dør rundt 7 millioner mennesker som følger av eksponering for fine partikler i forurenset luft5

I tillegg til dette, viser forskning at det er spesielt tre helseplager som går igjen som følge av svevestøv: 

  • Irritasjon av øyne, ører, nese og hals: Partikler kan forårsake betennelse, selv om slimhinnene i nesen din gjør jobben sin og filtrerer ut større partikler. Noen studier viser at det å puste inn svevestøv knyttes til økt antall bihuleoperasjoner6. På kort sikt innebærer eksponering for svevestøv sannsynligvis rennende nese, nysing og kløende øyne7.
  • Utløsing av astma og allergi: Fordi PM skaper betennelse i luftveiene, er personer med astma spesielt utsatte for helsevirkninger. Partiklene bidrar også til utvikling av selve sykdommen8 . Svevestøv knyttes også til allergiske reaksjoner i luftveiene, som pollenallergi9. Du kan lære mer om forbedring av astma gjennom bedre inneklima her. 
  • Forverring av hjerte-, kar- og luftveissykdom: Partiklene kan føre til oppblussing eller forverring av symptomer for personer med hjerte- og karsykdom, kongestiv hjertesvikt eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)10 .

Alle disse kan føre til misnøye hos ansatte og selvfølgelig øke sykefraværet.

Personer som jobber i utdanningsinstitusjoner og helsevesenet er også i risikogruppen, ettersom forskning har antydet at forurensning kan påvirke mennesker livet ut. En studie viser at barn og eldre er blant de mest sårbare når det gjelder virkninger av PM11. Sørg for at bygningene dine er trygge ved å overvåke PM-nivåer innendørs med Airthings for Business-løsningen. 

asthma-386Ask our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Hvordan dannes PM?

PM, eller svevestøv, kommer fra både menneskeskapte og naturskapte kilder utendørs. Den menneskeskapte varianten kommer av industri, anleggsarbeid, deponi, landbruk, motorkjøretøyer med enten bensin- eller dieselmotorer, og friksjon fra bremser og dekk12

Naturkilder inkluderer  skogbranner, pollen fra planter, partikler virvlet opp fra vann, jord og til og med vulkaner og andre seismiske aktiviteter. "Sekundære partikler" oppstår når gasser reagerer i luften og danner PM. Nitrogenoksider som slippes ut via av trafikk, samt enkelte industrigasser, kan på denne måten bli til faste stoffer eller væsker.13
PM image pollutionAsk our air quality experts how we can help measure PM in your business   Contact us→   

Hva kan jeg gjøre for å redusere PM-nivåer på arbeidsplassen?


Det finnes måter virksomheter kan beskytte ansatte mot høye PM-nivåer på. Hovedkilden til svevestøv er luften utendørs, som kan hope seg opp innendørs. Nedenfor har vi samlet våre enkle trinn for å redusere PM-nivåer på arbeidsplassen:

Trinn én: Overvåk


Først må du få bekreftet at du har høye PM-nivåer. Airthing for Business-løsningen settes opp på få minutter, med trådløse målere som kjører på batterier med lang levetid, noe som gjør måling av svevestøv (PM) enkelt. 

Trinn to: Undersøk 


Er det et vedvarende problem? Rapporterer alle sensorene dine høye PM-nivåer? Hvis det kun er i ett område, kan det være noe innendørs som skaper høye nivåer. Eller, hvis du bare har høye nivåer på bestemte tider av døgnet, kan det være et resultat av visse handlinger. Høye nivåer kan for eksempel forekomme når det vaskes i bygningen. Støvsuging og andre rengjøringsaktiviteter kan virvle støv opp i luften og dermed føre til disse avlesningene.

Trinn tre: Undersøk luften utendørs


Når du har fått bekreftet at problemet er vedvarende, kan det være på tide å undersøke luften utendørs rundt virksomheten. Dette fordi forurenset luft ute kan komme inn i bygningen. I Airthings Dashboard finner du avlesninger av lokale PM-nivåer.

Trinn fire: Kontroller ventilasjonsanlegget


Sjekk om ventilasjonsanlegget fungerer som det skal. Hvis det gjør det, kan du sikre at partikler som har hopet seg opp ikke sirkulerer i bygningen ved å vaske anlegget eller bytte filtre jevnlig. Å bytte filtre i ventilasjonsanlegget kan også bidra til å sørge for at det kommer frisk luft inn. 

Trinn fem: Bør du oppgradere filtrene?


Det finnes mange filtre til ventilasjonsanlegg på markedet, og dersom du opplever høye PM-nivåer kan det være på tide å oppgradere til bedre filtre. Som du vet, vil sterkere filtre kreve mer energi fra anlegget for å presse luften gjennom dem. Ved å bruke Airthings-data for å vise økte PM-nivåer, kan du argumentere for behovet for å oppgradere til de relevante partene. 

Smell_cloud_congruence-01

Vil du lære mer om den mest omfattende innendørs luftkvalitetsmåleren i Airthings for Business-løsningen, inkludert PM, lyd, radon og mye mer? Få enda bedre kontroll over dine arealer i dag med View Plus for business→b2b-view-plus-feature-banner

 

Sources:

1. https://breathelife2030.org/news/infographic-library/
2. www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/types
3. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
4. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753518321349
5. https://www.who.int/airpollution/data/en/
6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/
7. www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.html
8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
9. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870
10. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
11. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740117/
12. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
13. /blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started