Veiledning til radonnivåer i Norge

Marie Bannister

Marie Bannister

oktober 5, 2020

Det norske Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet DSA anbefaler at det utføres radonmåling i alle boliger. Det bør foretas målinger alle steder man kan bo. Utleiere er anbefalt å måle radongass, og vi gir deg derfor alle punktene du trenger å vite som utleier og som leietaker.

Hva er radon? 

Radonkonsentrasjonene som måles i boliger i Norden er blant de høyeste i verden1. Det er en naturlig forekommende radioaktiv gass som kan forårsake lungekreft ved større konsentrasjoner over lengre tid. Faktisk fører langvarig, innendørs eksponering for radongass til mellom 250 og 300 nye tilfeller av lungekreft i Norge hvert år2. Radon siver inn i bygninger gjennom sprekker og andre hull i fundamentet, og blir fanget i hver etasje i eiendommen. Den er luktfri, fargeløs og usynlig. 

House Kit  Want a radon and indoor air quality system for multi-room, connected monitoring?  Shop Airthings House Kit today 

clouds

Radon i utleieboliger 

Hva er anbefalingene i forbindelse med radon og utleieboliger? I 2019 leide 17,9% av den norske befolkningen hjemmene sine av utleiere3. Utleiere har ansvaret for å sørge for at boligen de leier ut er trygg. Hvis du leier boligen din, finnes det forskrifter som skal sikre at radonnivåene der du bor er trygge. Houses_dark-1

Hva er DSAs anbefalinger for utleide eiendommer? 

 • Iverksett tiltak hvis radonnivåene er for høye. 
  DSA fremmer utbedringstiltak i leieboliger med høye radonnivåer. Nivåene skal helst ligge under 100 Bq/m34. Hvis utleieren vet at det er høye radonnivåer, bør det iverksettes tiltak for å forbedre disse. 
 • Måling på lang sikt er nøkkelen
  Ettersom radon er luktfri, fargeløs og kan ikke oppdages uten måleinstrumenter, er det viktig at det utføres langsiktige radonmålinger.  DSA sier at beslutningen om å foreta endringer i en eiendom for å forbedre de høye radonnivåene, bør baseres på langsiktige målinger. De spesifiserer at varigheten skal være i minst to måneder i løpet av sesongen hvor radon er på sitt høyeste5
 • Fremme bevissthet rundt radon
  Ifølge DSA er det viktig at allmennheten får korrekt informasjon og veiledning om problemet for å kunne forhindre og beskytte mot farene ved radongass. Derfor bør personell og fagpersoner som jobber med radon få utdanning og opplæring. 
 • Radon og røyking
  En annen faktor DSA påpeker, er at risiko for lungekreft øker i kombinasjon med røyking. “Røyking øker risikoen for å utvikle lungekreft med en faktor på 25, og de fleste radon induserte tilfellene av lungekreft er blant røykere. Helserisikoen for ikke-røykere bør imidlertid ikke undervurderes”6.
 • Designe nye bygninger med tanke på radonsikkerhet

  Å sikre at radonkonsentrasjoner i nye bygninger er lave, er den mest kostnadseffektive tiltaket. DSA sier at; "Nye bygninger bør derfor planlegges og konstrueres på en slik måte at den årlige gjennomsnittlige radonkonsentrasjonen er så lav som mulig, i henhold til nasjonale byggeforskrifter"7.

  cloudsLøsningen for utleiere

Ettersom disse forurensningene er vanskelige å oppdage for deg som utleier, vil en enkel løsning være å overvåke innendørs luftkvalitet i hver av eiendommene dine. Ved å gjøre dette kan du vise leietakerne at du ivaretar deres helse og sikkerhet, og bli varslet hvis det oppstår et problem og igangsette handliger for å forhindre skade.. Airthings byr på et utvalg av innendørs luftkvalitets- og radonmålere som passer til alles behov. DSA sier so følger at; "du trenger ikke et firma som plasserer utstyret i boligen – du kan gjøre det selv"8

Airthings House Kit er et godt valg. Dette innendørs luftkvalitets- og radonsystemet lar deg enkelt overvåke luftkvaliteten eksternt. Logg inn på Airthings Dashboard til enhver tid, uansett hvor du er, for å se oppdaterte avlesninger.  Du kan også opprette varsler og iverksette tiltak før luftkvaliteten gjør skade. Som utleier kan du bruke data eller radonrapporter som et bevis på at du overvåker luftkvaliteten og prioriterer leietakerne dine. Som leietaker, får du vissheten om at luften du puster inn er trygg og overvåket. 

house kitcta

House Kit

Radon- og innendørs luftkvalitetssystem for online overvåking av flere rom. Begrenset antall!

1. dsa.no/en/topic-articles/91971/recommendations-for-radon-in-dwellings-in-the-nordic-countries

2. /www.ngu.no/en/topic/radon-hazards#:~:text=Long%20term%20exposure%20to%20radon,cancer%20each%20year%20in%20Norway.

3. ssb.no/en/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold

4. www2.dsa.no/en/topic-articles/91971/recommendations-for-radon-in-dwellings-in-the-nordic-countries

5. www2.dsa.no/en/topic-articles/91971/recommendations-for-radon-in-dwellings-in-the-nordic-countries

6. www2.dsa.no/en/topic-articles/91971/recommendations-for-radon-in-dwellings-in-the-nordic-countries

7. www2.dsa.no/en/topic-articles/91971/recommendations-for-radon-in-dwellings-in-the-nordic-countries

8. www2.dsa.no/en/topic-articles/93839/radon-measurements-in-residential-dwellings

 

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore