Kjøpe ny bolig? Her får du vite hvordan og hvorfor du bør måle radon og luftkvalitet

Marie Bannister

Marie Bannister

mai 6, 2021

 

Å flytte inn i et nytt hjem er stressende nok i seg selv, uten at man glemmer noe viktig på listen over ting som må gjøres. La oss stryke en ting av listen: Undersøke radonmåling ved boligkjøp. Her er alt du trenger å vite om radonmåling i det nye og det gamle hjemmet ditt. I tillegg inkluderer vi informasjon om luftkvalitet generelt. 

Innhold:

hjem

 

 

 

 

Wave Want to measure radon from your smartphone? Check out Airthings Wave Radon.

Bør du måle radon når du kjøper eller selger bolig?

Med så mye å tenke på når man kjøper bolig, er det fort gjort å glemme radonmåling. Du venter spent på å finne ut av om målingene bekrefter at det er trygt å selge boligen. Papirene med boliglånet sjekkes, og sjekkes på nytt. Du får gjort en grundig undersøkelse i den nye boligen, så du ikke blir overrasket over lekkasjer, muggsopp eller ujevnheter i fundamentet. Du tar telefoner til forsikringsselskaper for å oppdatere informasjonen, og endrer addresse hos posten. Hva nå? Du har hørt at miljøvernsmyndighetene sier at du bør måle radon hvis du kjøper eller selger en bolig. Hvordan gjør du det? I USA er det ofte lovpålagt å måle radonnivåer i 48 timer før en eiendom selges. Det er flere fordeler ved å tenke utover dette kravet når du foretar boligkjøp, for å vurdere helheten av radoneksponering og den generelle viktigheten av innendørs luftkvalitet.

Radon er en fargeløs, luktfri radioaktiv gass som naturlig avgis når uran brytes ned i stein, jordsmon og vann under hjemmene våre. Gassen kan sive inn i bygninger gjennom sprekker i fundamentet og bli konsentrert når den sperres inne1. Og jo høyere radonnivåene er, jo mer skadelig er gassen for helsen og velværet.

Dette er avgjørende fordi radon øker risikoen for lungekreft. I USA er gassen skyld i ca. 15 000 – 22 000 årlige dødsfall som følger av lungekreft2, og det amerikanske Surgeon General advarer om at gassen er hovedårsaken til lungekreft blant ikke-røykere3. 7,1 millioner amerikanske hjem har potensielt farlige radonkonsentrasjoner.

I USA krever eiendomslover at boliger inspiseres før de selges, og radonmåling er ofte en del av denne prosessen. Dette krever bruk av et testsett som måler gassen i minst 48 timer.

Resultatene gir et øyeblikksbilde av konsentrasjonene i luften innendørs, men innsynet man får er begrenset, fordi forholdene i boligen endrer seg kontinuerlig. For å få et mer nøyaktig innblikk, bør du vurdere å installere innendørs luftkvalitetsmålere i hjemmet. Siden du allerede har brukt tid på radonmålinger, hvorfor ikke få tak i en radonmåler som foretar målinger på lang sikt og sikrer at nivåene er trygge året rundt?

Familie som flytter inn i et nytt hjem og bærer eskerWave Want to measure radon from your smartphone? Check out Airthings Wave Radon.

Det er flere fordeler med måling på sikt, ikke bare for radon

Radon er en del av luften du puster inn, men inneklima, eller innendørs luftkvalitet, omhandler også forurensninger og andre forhold som påvirker helsen og velværet.

Innendørs luftkvalitetsmålere måler forurensninger som luftbårne kjemikalier (VOC) , som finnes i rengjøringsprodukter, maling, løsemidler, tepper og møbler. Fra de nylagte strøkene med maling som er nødvendige for å selge den gamle boligen, til de nye møblene du kjøper til det nye hjemmet,  du kommer til å tilbringe mye tid rundt luftbårne kjemikalier når du kjøper og selger en bolig. Disse kjemikaliene kan skape problemer på kort sikt som hodepine og betennelse i øyne, nese og hals4, samt bidra til helsevirkninger på lang sikt, som hjerte- og karsykdom, astma og lungekreft.

Innendørs luftkvalitet inkluderer også ting som lufttrykk, temperatur og luftfuktighet, som påvirker hvordan vi føler oss og prestasjonsevnene våre. Disse forholdene knyttes til plager som hodepine og migrene5 eller ujevnt blodtrykk. For ikke å nevne høy luftfuktighet og sammenhengen dette har med fremvekst av muggsopp. Lær hvordan du blir kvitt mugg i hjemmether→

For å sikre at du bor i et sunnere, mer behagelig miljø, er det verdt å tenke utover 48-timers radonpåvisning og ta hensyn til innendørs luftkvalitet når du kjøper eiendom eller flytter inn i et nytt hjem. Måleenheter som foretar målinger på lang sikt, som Airthings' målere, måler kontinuerlig, slik at du får vite når nivåene er høye og dermed kan forebygge større problemer. 

Dårlig-ventilerte-rom-Sett-innWave Want to measure radon from your smartphone? Check out Airthings Wave Radon.

Hva bør jeg tenke på med hensyn til luftkvalitet når jeg velger et nytt hjem?

Når du vurderer å kjøpe eiendom eller planlegger å leie en ny bolig, er det å sjekke forurensningene utendørs i det aktuelle området en god start. I følge undersøkelser fra Environmental Protection Agency (EPA) er konsentrasjonen av vanlige forurensninger vanligvis to til fem ganger høyere innendørs enn utendørs6. Dersom luftkvaliteten utendørs er dårlig, er det mer sannsynlig at du vil trenge et system som begrenser omfanget, som et ventilasjonsanlegg, slik at du sørger for god luftkvalitet inne. Svevestøv, eller PM, er foreksempel en rekke partikler som støv, smuss og væsker som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler1.

Det er viktig å sørge for at radonnivåene i en bolig sjekkes. Dersom nivåene av denne gassen er høye, finnes det tiltak som kan forbedre situasjonen. Å helt enkelt åpne et vindu kan hjelpe, men det kan også være behov for å tette hull og sprekker i bygningen eller å legge plastfolie for å isolere eventuelle kryperom under huset7. Det kan også være nødvendig å installere et system som reduserer radon8. Ettersom radon er en usynlig gass, kan man kun påvise høye nivåer ved måling.

Det å ventilere huset ditt riktig kan gå på bekostning av energieffektivitet, så det er noe du bør ta høyde for. Byggmestre streber etter å gjøre hus lufttette for å forhindre varmetap, men dette påvirker den friske luften, temperaturen og luftfuktigheten inne, noe som igjen har innvirkning på innendørs luftkvalitet.

På den andre siden, hvis bygningen taper for mye energi, trenger du teknologi som øker effektiviteten ved å forbedre inneklimaet, som for eksempel automatisk skrur på ventilasjonsanlegg kun når de trengs eller når det er mange personer som oppholder seg i huset.

De nyeste løsningene for innendørs luftkvalitet, inkludert Airthings-målere, kan integrerers med smartteknologi i boliger, slik at du kan bruke Google Assistant eller Amazon Alexa for å overvåke og kontrollere luftkvaliteten i hjemmet ditt. Det er også mulig å få en innovativ varsling om høye nivåer av forurensninger hvor fargen på smartlyspærer endres.

Hvis du vurderer å leie et hjem, kan mulighetene for å gjøre strukturelle endringer være begrenset. Trådløse innendørs luftkvalitetsmålere kan installeres uten å bore hull, og hvis det er vedvarende dårlig luftkvalitet i bygningen, kan de bevise at utleieren må iverksette tiltak.Overvåk-innendørs-luftkvalitet-for-en-sunnere,-bedre-stue-Sett-innWave Want to measure radon from your smartphone? Check out Airthings Wave Radon.

Hvordan opprettholder du god luftkvalitet når du flytter inn?

Så, du har flyttet inn, og overvåker din innendørs luftkvalitet for å få innsyn i radonnivåer og andre forurensninger og forhold. Hvilke tiltak kan du iverksette med denne informasjonen?

For å kutte ned på luftbårne kjemikalier (VOC) i hjemmet ditt, hjelper det å velge produkter som er så sunne som mulig. 60% av de personene vi spurte kjøper jevnlig rengjøringsproduker som er økologiske og frie for giftstoffer, noe som er en god måte å begrense innånding av skadelige kjemikalier på. Du kan lese mer om Airthings spørreundersøkelse om luftkvalitet her→ Forbruker_undersøkelse_TVOC 60%

Sertifiseringsorganer for malingsindustrien merker også i økende grad produktene sine med "lav VOC", "ingen VOC" eller "null VOC". Hvis du planlegger å pusse opp er det lurt å se etter maling med denne typen merking på etiketten.

Nye møbler og tepper er andre potensielle kilder til VOC. Du kan redusere eksponering ved å bruke eldre møbler, inkludert restaurerte eller gjenbrukte gjenstander. Eldre gulvtepper av ull produserer også mindre kjemikalier enn moderne tepper hvor det normalt brukes større mengder lim.

Derimot er det mer sannsynlig at eldre takfliser avgir flere luftbårne kjemikalier (VOC), mens nyere fliser generelt er tryggere.

Dersom du har potensielt giftige stoffer stående hjemme, er det best å oppbevare disse i en avsidesliggende garasje eller skur, hvis du har, eller å sette dem på lager. Kjemikalier som løsemidler, maling og sterke rengjøringsmidler er ikke bare farlige når du bruker dem. De avgir gasser som finner veien inn i rom på tvers av eiendommen, og reduserer luftkvaliteten.

I gjennomsnitt tilbringer vi 90% av tiden vår innendørs, så luftkvaliteten er ikke noe vi bør overlate til tilfeldighetene. Det er viktig å måle radonnivåer når vi kjøper eller selger eiendom, men å overvåke luften vi puster inn burde være en pågående prosess.

Når vi tenker på radon, tenker vi ofte på et satt tall som vi får når vi kjøper eller selger en bolig. Men hva med de resterende månedene eller årene? Andre forurensninger blir som regel også oversett. I stedet for å måle i 48 timer for å kunne huke av en boks på et eiendomsskjema, bør vi tenke på innendørs luftkvalitet hele året og bruke systemer som måler på lang sikt for å sikre at vi føler oss vel, og er sunne, friske og produktive i hjemmene våre.
 Par som sitter på gulvet i det nye hjemmet sitt med esker rundt seg

Hovedpunkter

 • Når vi kjøper eller selger bolig, er det viktig å måle radon, men det å overvåke luften vi puster inn burde være en pågående prosess.
 • Radon er en radioaktiv gass som kan forårsake lungekreft. I USA må man som regel måle radon i 48 timer før boligsalg for å sjekke konsentrasjonen i luften.
 • En kortsiktig måling som dette gir et øyeblikksbilde, men det erstatter ikke overvåking av radon på lang sikt. Når det gjelder eiendom, bør vi ha en mer helhetlig tilnærming til innendørs luftkvalitet.
 • Når du kjøper ny bolig eller leier, bør du sjekke radonnivåene, samt vurdere ventilasjon og måter du kan sikre god innendørs luftkvalitet på.
 • Når du flytter inn anbefales det å kjøpe produkter som er frie for giftstoffer for å begrense eksponeringen for skadelige luftbårne kjemikalier  (VOC). Å velge brukte eller renoverte møbler hjelper også.

 


 

Airthings Wave Radon - Hero Image - Main with Simplified App_GLOW_WEB_Transparent

Dette er Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon. I tillegg kan du bare vinke foran enheten for å få en visuell indikasjon på radonnivåene.

Kilder

 1. https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2015/03/20/five-facts-every-home-owner-should-know-about-radon/
 2. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/radon/radon-fact-sheet
 3. https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon
 4. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality
 5. https://migraineagain.com/feel-4-ways-barometric-pressure-affects-health/
 6. https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality
 7. https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-05/documents/hmbuygud.pdf
 8. https://www.ukradon.org/information/reducelevels

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore