Pust bedre, lær bedre: Forbedre innendørs luftkvaliteten til hjemmeundervisning, lekser og pugging

Marie Bannister

Marie Bannister

juni 16, 2021

Hvordan påvirker innendørs luftkvalitet de unges læringsevne? Og hvordan kan du skape det ideelle miljøet for læring hjemme?  

I dette blogginnlegget:

 • Utfordringene ved å lære hjemme
 • Hvordan påvirker innendørs luftkvalitet barnas læringsevne?
 • Konsentrasjon
 • Prestasjonsevne
 • Helse og velvære
 • Air for kids
 • Hvordan skape den beste luftkvaliteten for læring i ditt hjem
 • Bli informert
 • Løse problemer med inneklima
 • Hovedpunkter

Utfordringene ved å lære hjemme

Det siste året har vært tøft for barna, og for foreldrene og karrierene deres, fordi mange har måttet tilbringe mer tid på læring hjemme. Bortsett fra de faglige utfordringene dette byr på, kan det være vanskelig å skape et godt læringsmiljø i et travelt hjem. 

Ideelt sett trenger barn et stille og rolig sted for å lære, men konsentrasjon, prestasjon og helse påvirkes også av kvaliteten på luften de puster inn. Enten det er hjemmeundervisning, pugging, lekser eller andre viktige aktiviteter som musikk og formgivning, vil du gjerne at barna dine skal være i sunne omgivelser hvor de kan yte sitt beste. 

Overvåking og forbedring av innendørs luftkvalitet gir foreldre og omsorgspersoner et forsprang i å skape best mulig miljø hjemme, både for formell utdanning, som hjemmeundervisning og undervisning på nettet, og annen læring, som lesing, maling og spill.AS-AT-Ti-grunner-til-hvorfor-driftsledere-bor-male-IAQ-på-skoler-Sosial-3 (1)AirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→

Hvordan påvirker innendørs luftkvalitet barnas læring?

Eksperter har visst en stund at folk tenker klarere og får bedre prøveresultater når de lærer i et miljø med renere luft. Dette er et spesielt viktig tema i skolen, ettersom barn vurderes som mer følsomme overfor luftforurensninger enn voksne1

Konsentrasjonen av avgjørende forurensende stoffer kan være opptil fem ganger høyere innendørs enn de typiske nivåene utendørs2 , og unge mennesker i industrialiserte land tilbrakte rundt 85% av tiden innendørs allerede før pandemien startet 3. I alt tilbringer vi faktisk opptil 90% av tiden vår innendørs4.

Det finnes tydelige sammenhenger mellom innendørs luftkvalitet og barns helse, samt deres akademiske prestasjoner, men la oss se nærmere på hvordan forurensninger og elementer i luftkvalitet påvirker barnas læringsevne.

AirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→Konsentrasjon

Vi vet fra forskjellige studier at bedre inneklima hjelper oss med å fokusere og tenke klarere, men hvordan kan det ha seg?

Overflødig karbondioksid er en viktig faktor. CO2 fra pust hoper seg opp innendørs, spesielt i rom som ikke er godt ventilerte. 

Høye nivåer av gassen knyttes til klager som rastløshet, døsighet, svette og hodepine, som alle forhindrer evnen til konsentrasjon. Forskning viser at personer som oppholder seg i bygninger med høyere CO2-konsentrasjoner har en tendens til å bli misfornøyde, og dårlig luftkvalitet på skolene fører til at elever har høyere sykefravær67

Temperatur er en annen variabel som påvirker evnen vår til å lære. Vi vet instinktivt at et varmt, tett rom ikke er det beste for barna, og forskning bekrefter at barn får dårligere resultater på skoleprøver når de tar dem i varmere vær. 

Hjemme, hvor det allerede er mye som distraherer fra skolearbeid, er det best å unngå at dårlig innendørs luftkvalitet påvirker barnas konsentrasjon ytterligere. Det er verdt å overvåke luften for å identifisere eventuelle problemer. AS-B2B-karbindioksid-på-skoler-OverskriftAirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→

Prestasjonsevne

Vi tenker klarere og presterer bedre i miljøer med optimal innendørs luftkvalitet. Harvard T.H. Chan School of Public Health fant ut at forbedrede forhold, inkludert lavere nivåer av CO2, resulterte i en imponerende forbedring på 100% i kognitive poeng8.

Når det gjelder utdanning, er bevisene for at luftkvaliteten påvirker prestasjoner spesielt overbevisende. Barn utfører en rekke viktige oppgaver bedre når luften de puster i forbedres.

I en studie av amerikanske barneskoler fikk barna 2,9% høyere poengsum i matematikk og 2,7% høyere i lesing når ventilasjonen ble økt9. Og i Danmark fant de ut at det å øke ventilasjonen hjalp 10-12-åringer med å utføre oppgaver med tall og språk raskere10. I Storbritannia klarte barn å utføre farge-, bilde- og ordgjenkjenningsoppgaver raskere og mer nøyaktig når luftkvaliteten var bedre11.  

Sosial-skole-IG-01AirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→

Helse og velvære

 

Noen av de vanligste forurensningene i luften inne kan forårsake alvorlige helsevirkninger, samt påvirke hvordan vi føler oss og presterer. 

For eksempel inneholder mange husholdningsprodukter luftbårne kjemikalier (VOC), som rengjøringsprodukter, kontorrekvisita (skrivere, kopimaskiner, korreksjonsvæske osv.), kunst- og håndverksgjenstander, aerosoler, maling, tepper, møbler og madrasser. Når disse giftene hoper seg opp innendørs, kan de utløse allergier, irritere lungene og forverre astma hos barn som puster dem inn12.

Forhold som luftfuktighet, temperatur og lufttrykk knyttes til klager på problemer som irriterte øyne, hoste, forkjølelse og hodepine13. Lav luftfuktighet anses også å bidra til spredningen av smittsomme sykdommer som influensa og Covid-1914. Det kommer helt sikkert til å bli mer fokus på dette i fremtiden, nå når det er økt oppmerksomhet rundt virus og smittespredning.

Oppdag Air for Kids' verden

Vi har diskutert hvorfor inneklima er viktig for læring, men hvorfor ikke lære barna mer om luften de puster inn som en del av læringen hjemme? 

Det er et viktig tema, både for å lære å sette pris på verden de lever i, og for å forstå sin egen helse og velvære. 

Air for Kids er en læringsportal med en rekke morsomme og informative quizer og ressurser, med alt barna trenger å vite om luften ute, luften inne, forurensning og miljøet.

Air for Kids ble designet med ett mål for øye; læring om luftkvalitet. Luften vi puster inn er avgjørende for helsen og velværet. For ikke å nevne innvirkningen luften har på planetens økosystem.

Få tilgang til forskjellig undervisningsmateriell av høy kvalitet gratis på Air for Kids.Air for kids_sosialGå inn på Air for Kids

Hvordan skape bedre innendørs luftkvalitet for læring hjemme?

Bli informert

For å få kontroll over din innendørs luftkvalitet ved læring hjemme, er det første trinnet å forstå luften du og familien din puster inn. Med en innendørs luftkvalitetsmåler, får du detaljert informasjon om både historiske data og data i sanntid, slik at du raskt kan indentifisere problemer og løse dem.

Airthings' innendørs luftkvalitetsmåler måler alle nødvendige data om forurensende stoffer som radon, karbondioksid og luftbårne kjemikalier, samt viktige forhold som temperatur, luftfuktighet og lufttrykk, som påvirker hvor godt barn lærer og hvordan de føler seg. Sensorene bruker trådløs teknologi og har lang batterilevetid, slik at de er enkle å installere.

All data er tilgjengelig via Airthings dashbord og mobilappen, som gir nyttig innsikt, slik at du kan handle raskt og løse eventuelle problemer. Hvilke handlinger kan være nødvendige for å rette opp eventuelle problemer når du først har denne informasjonen? Sosial-Instagram-JOBB-SKOLER-2AirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→

Løse problemer med inneklima

Mange problemer relatert til inneklima og læring kan effektivt løses ved hjelp av bedre ventilasjon. Det kan innebære å bare åpne et vindu, eller det kan bety å installere en vifte eller å bruke et ventilasjonsanlegg. 

Ved opphopning av for eksempel CO2, høye temperaturer og høy luftfuktighet er det viktig å få luften til å sirkulere i rommet. Du blir kanskje overrasket over hvor raskt en elev vil gå fra å være sliten å sløv til å bli våken og oppmerksom.

Ventilasjon kan også redusere luftbårne kjemikalier, men mange produkter er nå tilgjengelig i varianter med lave VOC- eller uten VOC, så sjekk etikettene nøye. Det hjelper å lufte ut nye møbler, tepper, møbeltrekk eller madrasser før de brukes. Prøv også å holde rengjøringsmidler, lakker og løsemidler borte fra områder i hjemmet der barna gjør skolearbeid.

Etter en til tider utfordrende periode får både foreldre og barn med hjemmeundervisning, begynner de noen steder langsomt å vende tilbake til normal skolegang. Hjemmet vil imidlertid utvilsomt fortsatt være et viktig læringsmiljø for pugging, lekser, fjernundervisning og en rekke andre utanningsrelaterte formål i fremtiden.

En innendørs luftkvalitetsmåler gir deg informasjonen du trenger for å sikre at barna puster inn luft som hjelper dem å tenke klart, prestere på sitt beste og lære mer effektivt.  skyerAirforKids Check out AirforKids, a free eduational portal to teach kids about the air we breathe→

HOVEDPUNKTER

 • Hjemmet fungerer generelt også som et læringsmiljø for mange barn. De trenger et rolig sted å konsentrere seg om arbeidet sitt, men prestasjonene deres påvirkes også av luften de puster inn.
 • Høye nivåer av karbondioksid knyttes til klager rundt døsighet, hodepine og rastløshet, noe som kommer i veien for konsentrasjonen.
 • Barn utfører konsekvent læringsoppgaver bedre når ventilasjonen økes. Det finnes også bevis for at prøveresultater blir dårligere under varme forhold.
 • Vanlige luftforurensende stoffer, som luftbårne kjemikalier (VOC), er knyttet til helseplager som allergi og astma.
 • Ved å overvåke og kontrollere innendørs luftkvaliteten kan du sikre at barnet ditt får et miljø som legger til rette for optimal prestasjon og læring.  

 

AirforKids

Kilder:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21621987/

2. https://www.huffpost.com/entry/how-employee-productivity_b_5620941?guccounter=1

3. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.110-a298

4. https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality#:~:text=Americans%2C%20on%20average%2C%20spend%20approximately,higher%20than%20typical%20outdoor%20concentrations

5. https://www.healthline.com/health/hypercapnia#symptoms

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330777

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789698/

8. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21029182

10.https://www.gwern.net/docs/co2/2015-stafford.pdf

11. https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Better%20Places%20for%20People%20-%20Schools%20Briefing%20Notes%20-IAQ.pdf

12. https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/air-quality-VOCs

13. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917306946#sec0095

14. https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20

Related articles

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore