Jobber du hjemmefra? Sørg for at luften du puster inn er sunn

Marie Bannister

Marie Bannister

august 17, 2020

Koronapandemien har gjort at folk over hele verden nå jobber mye hjemmefra, og det er derfor veldig viktig å sørge for at inneklimaet er så sunt som mulig. Av den grunn vil vi gjerne dele litt informasjon om en viktig del av luften vår som enkelt kan fikses, men som ofte blir glemt; luftfuktigheten.

En nyere studie fra Yale University har vist at lav luftfuktighet kan føre til betraktelig økning i spredningen av influensa. Influensa er mest vanlig i vintermånedene, men det interessante er at dette ikke bare skyldes det kalde været. I Airthings brenner vi for luftkvalitet, og jobber hver eneste dag for å finne vitenskapelige fakta om luftfuktighet og inneklima. Dette gjør vi for at du skal kunne puste bedre og sunnere luft mens du jobber hjemmefra.

Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs. Hvordan blir vi påvirket av inneklimaet?

Overvåking av luften innendørs har blitt enormt viktig. Det er ikke bare koronaepidemien, men også teknologiske fremskritt som gjør at mange nå kan jobbe hjemmefra. Over halve verdens befolkning (54,5%) bodde i byer og tettsteder i 2016 og dette tallet forventes å ligger på svimlende 60% i 20301. For å imøtekomme denne enorme befolkningsveksten lages det mindre og mer lufttette boliger. Dette, kombinert med at vi tilbringer rundt 90% av tiden vår innendørs2, gjør at et sunt inneklima bør ha en høy prioritet i alle husholdninger.

Men dette gjelder ikke bare i byene. Folk i distriktene har også hjemmekontor, noen for å ta vekk stresset med mye offentlig transport og pendling, mange på grunn av sjeldne fenomener som koronaviruset, men også fordi det er en trygg og god måte å jobbe på. Noen arbeidsgivere har gått så langt som å pålegge ansatte å ha hjemmekontor. Dette øker naturligvis tiden man oppholder seg innendørs hjemme og dermed viktigheten av et godt inneklima.

I vintermånedene holder vi oss ekstra mye inne og varmer i tillegg opp luften. Når vi gjør dette, reduseres luftfuktigheten og luften blir tørr. Om sommeren derimot inneholder luften naturlig mer fuktighet og det kan dannes mugg hvis man ikke lufter godt ut. Ifølge Harvard Review kan faktisk 21%3 av de 21,8 millioner årlige tilfellene av astma knyttes til økt fuktighet og mugg i hjemmet. Det er mange faktorer som påvirker luften vi puster inn, og å være oppmerksom på disse er en viktig del av det å ha en sunn livsstil.

buildings nienke style

Forskning: Luftfuktighet og koronavirus

Lav luftfuktighet knyttes til rask spredning av virus som forkjølelser, influensa4, og til og med koronaviruset5. American Society for Microbiology ønsket å vurdere hvordan det konstruerte miljøet vårt (bygninger, byer osv.) kan påvirke spredningen av viruset. Det offisielle navnet på viruset er SARS-CoV-2, mens COVID-19 er navnet til sykdommen som forårsakes av viruset.

En mulig løsning

De mener at "det å opprettholde en relativ luftfuktighet på mellom 40% og 60% innendørs kan bidra til å begrense spredningen og overlevelsen av SARS-CoV-2 i det konstruerte miljøet"6. Denne tidlige forskningen indikerer at luftfuktighet, spesielt lavere enn 40%, kan bidra til å spre virus, inkludert SARS-CoV-2.

Ting å tenke på

Generelt er det store variasjoner i anbefalt luftfuktighetsnivå. Airthings anbefaler sunne nivåer på mellom 30-60%, ettersom for høy luftfuktighet kan forårsake fukt og mugg, og for lavt nivå kan gjøre luften tørr og ubehagelig. Den nye forskningen tyder på at det aldri har vært viktigere å opprettholde sunne luftfuktighetsnivåer.

Husk at dette er foreløpig forskning, og at kunnskapen om overføring av COVID-19 fortsatt er under utvikling. Vi må fortsatt være nøye med å følge rådene vi får fra FHI og regjeringen. Men det er uansett interessant å se forskningen på luftfuktighet og koronavirus, og kanskje dette er tiden for enda mer forskning på området!

Nøkkelord:

COVID-19: Sykdommen
SARS-CoV-2: viruset7

Forskning: Luftfuktighet og influensavirus

Tidligere forskning utført av Centre for Disease Control and Prevention i USA viste at når luftfuktighetsnivåene ble satt til lave 23%, klarte enorme 70,6-77,3% av influensaviruspartiklene å forårsake en infeksjon – selv én time etter hoste8. For å bevise viktigheten av luftfuktighet ved overføring av influensavirus ytterligere, testet de også luftfuktighetsnivåene i et sunnere referanseområde. Ved å øke luftfuktigheten til 43% så de en enorm forbedring. Ved 43% relativ luftfuktighet fant de ut at bare 14,6-22,2% av influensaviruspartiklene klarte å infisere. De konkluderte med at sunne luftfuktighetsnivåer reduserte den prosentvise spredningen av influensavirus.

Denne oppsiktsvekkende statistikken oppmuntret til mye mer forskning på luftfuktighet og hvordan den bidrar til spredningen av virus. En fersk undersøkelse fra Yale University, ved instituttet for immunbiologi, fant en kobling mellom lav luftfuktighet og økt risiko for å få influensa. Testpersonene var "mer mottakelige for influensa" når de ble utsatt for lav luftfuktighet og en kontrollert påvirkning av influensavirus9. Siden det ikke ble foretatt temperaturendringer, ble det fastslått de at det var luftfuktigheten som økte risikoen.

Den lave luftfuktigheten påvirket immunforsvarets respons negativt på tre måter. Den “forhindret slimhinneklarering”, altså den naturlige rensingen av luftveiene våre, som for eksempel nesegangen. Videre ble også "medfødt antiviralt forsvar" og "vevsreparasjonsfunksjonen" nedsatt. Det vil si at i miljøer med lav luftfuktighet økte ikke bare spredningen, men kroppens naturlige forsvarsmekanismer ble også forhindret i å bekjempe influensaviruset.

Wave Plus Want to start measuring the air quality in your home? Check out Airthings Wave Plus.

Forskningslederen forklarer i et intervju at noen aldersgrupper er spesielt utsatte. Luftveiscellene våre har flimmerhår, som er "hårlignende utløpere" som beveger inhalerte partikler langs luftveiene for å bli kvitt dem11. I lav luftfuktighet fant forskeren ut at "denne bevegelsen av flimmerhårene samt partikkelfjerningen ble svekket"12. Derfor hadde den lave luftfuktigheten negativ innvirkning på kroppens naturlige forsvar. Siden dødelighet ved influensa for det meste forekommer hos spedbarn og personer over 65 år, er denne nye oppdagelsen spesielt nyttig med tanke på å beskytte disse gruppene.

Interessant nok, mener forskeren at det fortsatt må forskes mer på luftfuktighet og dens innvirkning på immunforsvaret vårt. Dette fordi hun har sett en svekkelse av det medfødte immunforsvaret vårt i forskningen sin. Interferoner av type 1 (som hjelper til med å regulere aktiviteten i immunforsvaret) er viktige for å "påvirke hundrevis av gener" til å "bekjempe viruset"13. Men ved lav luftfuktighet har disse av en aller annen grunn nedsatt funksjon. Yale-forskeren er ivrig etter å undersøke hvordan innånding av luft med lav luftfuktighet påvirker immunforsvaret i forhold til virus.

Det er ikke bare luftfuktighet som påvirker spredningen av influensavirus, men det er en faktor vi kan styre, i det minste hjemme. Funnene tatt i betraktning, er det viktig å opprettholde sunne luftfuktighetsnivåer for å redusere risikoen for å få influensa.

Hva er sunn luftfuktighet?

Vi mener at en sunn luftfuktighet innendørs ligger på mellom 30-60%. Luftfuktigheten varierer avhengig av daglige aktiviteter, årstider, innendørs ventilasjon og annet. Det vanskelige er å finne og opprettholde riktig balanse i akkurat ditt hjem. For høy luftfuktighet kan forårsake muggdannelse. For lav luftfuktighet kan, som forskningen tyder på, øke mottakeligheten for influensa.

Dessuten er det først når luftfuktigheten innendørs blir virkelig dårlig at vi legger merke til det. Vi vet at vi har høy luftfuktighet når muggen vokser i vinduskarmene. Vi vet at vi har lav luftfuktighet når huden begynner å bli tørr og kløende, eller eventuelt når vi har fått influensa. Men da er det for sent. Med en innendørs luftkvalitetsmåler kan du forebygge disse problemene. Du får varslinger når luftfuktigheten beveger seg over eller under anbefalte nivåer, slik at du kan iverksette tiltak for å forbedre luften du puster inn.

Wave Plus Want to start measuring the air quality in your home? Check out Airthings Wave Plus.

clouds nienke style copy

Hvordan forbedre lav luftfuktighet

Det er flere enkle ting du kan gjøre hjemme for å forbedre luftfuktigheten, slik at den kommer over de anbefalte 30%.

 • Vaske klær

  Når du vasker klær, heng dem opp på et klesstativ inne i stedet for å bruke tørketrommelen eller å henge dem ut. Fuktigheten i klærne slippes ut i luften inne.

 • Ta et bad

  Hvis du tar et bad, la vannet være i badekaret til det har kjølt seg ned. Noe av vannet kommer til å fordampe. Men hvis du har små barn i huset, er kanskje ikke dette den beste løsningen.

 • Dusjing

  La døra være åpen når du dusjer slik at den fuktige luften kan spre seg ut i huset.

 • Luftfukter
  Ettersom lav luftfuktighet er vanlig noen steder, spesielt i kaldere klimaer, bruker folk ofte luftfuktere hjemme. Dette er elektriske apparater som tilfører fuktighet til luften.

 • Ikke glem høy luftfuktighet

  Som vi har snakket om, ligger sunn luftfuktighet på mellom 30-60%, så over 60% kan altså forårsake problemer. Se flere enkle tips til hvordan man kan forbedre luftfuktigheten her.

Å jobbe hjemmefra har forandret mye. Å holde oversikten over forespørsler fra kolleger på Skype, finne barnevakt (eller være en selv) og finne ut av hvordan spisebordet blir en bra arbeidsstasjon har alt sammen blitt den nye hverdagen vår over natta. Selv om det kan være tøft å jobbe hjemmefra, kan forhåpentligvis denne innsikten fra nyere forskning bidra til å belyse hvordan du best kan puste inn sunn luft hjemme. Når det gjelder koronaviruset, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at alle kan være utsatte, også de som lever under varme og fuktige forhold. For informasjon og støtte rundt koronaviruset, kan du lese mer fra WHO her.

Forklaring av begreper

 • Koronavirussykdom (COVID-19): For mer informasjon om Koronaviruset, besøk Verdens helseorganisasjons informasjonsside.
 • Interferoner type 1: "Menneskelige interferoner type I er en stor undergruppe av interferonproteiner som hjelper til med å regulere aktiviteten i immunforsvaret. Interferoner binder seg til interferonreseptorer. Alle interferoner av type I binder seg til et spesifikt kompleks av celleoverflatereseptorer kjent som IFN-α reseptoren som består av IFNAR1- og IFNAR2-kjeder ”14.
 • Flimmerhår: Er "små hårlignende organeller, med identisk struktur som flageller, som dekker overflatene til visse celler og slår i rytmiske bølger, noe som gir bevegelse til encellede organismer og beveger væske langs epitelvev i dyr"15.
 • Relativ luftfuktighet måler forholdet mellom vanndampmengden i luften i forhold til den maksimale mengden vanndamp luften kan inneholde (luftfuktighet). Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp klarer luften å holde på.
 • COVID-19: Sykdommen
 • SARS-CoV-2: Viruset7

 Wave-Plus-with-ALA-logo

WAVE PLUS

Innendørs luftkvalitet pluss radon: Den første smarte luftkvalitetsmåleren med radonpåvisning, inkludert sensorer for luftfuktighet, temperatur, VOC, CO2 og lufttrykk

€269 Buy now

Sources

1.https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

2.https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

3.https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

4https://www.pnas.org/content/116/22/10905

5.https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20

6. ttps://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20

7.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

8.https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

9. https://www.pnas.org/content/116/22/10905

10. https://www.pnas.org/content/116/22/10905

11. https://www.youtube.com/watch?v=Rfb_TtlbuNM&feature=youtu.be

12. https://www.youtube.com/watch?v=Rfb_TtlbuNM&feature=youtu.be

13. https://www.youtube.com/watch?v=Rfb_TtlbuNM&feature=youtu.be

14. https://en.wikipedia.org/wiki/Interferon_type_I

15. https://www.dictionary.com/browse/cilia

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore