Offentlig sektor

Du kan ikke forbedre det du ikke kan måle. Unngå avvik i luftkvalitet og bli ledende innen inneklima og energieffektive bygg i dag.

For offentlige bygg

Skoler, barnehager, helsebygg, idrettsanlegg og andre kommunale formålsbygg.

Helse

Helse

Legg til rette for å ivareta helsen til elever, beboere ansatte og andre brukere.

Bærekraft

Bærekraft

Oppnå kommunens bærekraftsmål ved å ta kontroll over og redusere energibruken.

Illustrative icons_B2B_data connectivity

Fjernstyring

Airthings gir dere muligheten til å fjernstyre ventilasjon, temperatur og annet, basert på målinger fra våre markedsledende IoT-sensorer.

Illustrative icons_B2B_Air quality certificate

Dokumentér

Sørg for at dere kan dokumentere at luftkvaliteten er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Illustrative icons_B2B_efficiency

Effektivitet

Airthings gir en mer effektiv drift gjennom å følge opp avvik i luftkvalitet uten å måtte reise ut for rutinesjekk.

Fordeler med Airthings

Airthings-b2b-Dashboard-Isolated
Product-feature-Icon_dark-grey_Compliance

Vis at du har kontroll på luftkvaliteten

Med synlige QR koder kan hvem som helst sjekke luftkvaliteten til en hver tid. Airthings kunder kan skilte med sertifisering av luftkvaliteten og vise brukerne at her måles inneklimaet, og helse er en prioritet.

Product-feature-icons_dark-grey_Notes

Få dokumentasjon til vernerunder

Med Airthings kan dere stille godt forberedt til vernerunder med å ha dokumentasjon på inneklimaet.

Product-feature-icons_dark-grey_Dashboard (1)

Et nyttig Airthings dashbord

I vårt oversiktlige dashboard kan du se både sanntid og historiske data på luftkvaliteten i alle bygg for å sammenligne og følge med på utviklingen. Du kan sette opp alarmer, hente rapporter og få nyttige tips for din luftkvalitet.

Airthings A4B bundle
Product-feature-Icon_dark-grey_Adaptable positioning

Enkel installasjon for alle type bygg

Sensorene våre er enkle å installere for bygg i alle størrelser, enten det er snakk om en liten barnehage, en skole eller et større helsebygg. Like etter å ha festet sensorene på veggen kan du se data i dashbordet. Ingen kabling trengs og det er dermed ingen installasjonskostnader.

Product-feature-icons_dark-grey_Reduce energy

Energieffektivitet

Ved å måle bruken av rom kan du stille inn lys, ventilasjon, oppvarming og kjøling basert på faktisk bruk fremfor å la det stå kontinuerlig på eller å følge et fastsatt skjema. Airthings for Business hjelper med å balansere lufttrykket så man slipper energilekkasjer og sparer energi.

Med Airthings kan du måle luftkvalitet på opp til 13 parametere, slik som

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

Luftfuktighet

Temperatur

Lys

Lufttrykk

Differensial-trykk

Radon

TVOCer

Støy

Virtual Sensors

VirusRisiko

Muggrisiko

PM1

Svevestøv, altså partikler i luften, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler. Airthings sensorer kan måle partikkelstøv og aerosoler på under 1 mikrometer.

PM2.5

Svevestøv, altså partikler i luften, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler. Partikler på under 2.5 mikrometer er også usynlige for øyet men kan by på store utfordringer for luftkvaliteten innendørs. De fleste bakterier faller innen denne kategorien.

CO2

Høye nivåer av karbondioksid kan føre til tretthet, utmattelse, dårlig beslutningstaking og høyt fravær. CO2 er naturlig og ufarlig i små mengder, men den kan det lett stige til kritiske nivåer innendørs dersom ventilasjonen er dårlig.

Luftfuktighet

For mye eller for lite luftfuktighet kan påvirke allergi og forkjølelses- eller influensasymptomer. Når nivåene av luftfuktighet er for høye, kan det oppstå mugg og råte. Lav luftfuktighet forårsaker statisk elektrisitet, tørr hud og tørt hår, og økt mottakelighet for forkjølelse og luftveissykdom.

Temperatur

Med Airthings får du kontinuerlig temperaturmåling, slik at det er lettere å sikre at bygget ligger innenfor lovpålagte terskelverdier. Temperaturen innendørs kan påvirke prestasjoner, humør og komfort.

Lys

Monitorering av lysnivå kan bidra til å redusere strømforbruk.

Lufttrykk

Atmosfærisk trykk er trykket som avgis fra atmosfæren til enhver tid. Det er også kjent som “luftens vekt”, og forandrer seg avhengig av høyde over havet og værforhold. Det kan også forårsake hodepine.

Differensial-trykk

Forskjellen i lufttrykk utendørs og innendørs. Når disse er i ubalanse opplever man sterkt trekk i bygg, og store energilekkasjer. Ved kontroll på differensialtrykket er det store energibesparelser å hente.

Radon

Beskytt brukerne dine mot denne radioaktive, usynlige gassen som siver opp fra bakken, og sørg for å ligge innen terskelverdiene. Denne gassen er hovedårsaken til lungekreft blant ikke-røykere, men kan håndteres med kontinuerlig overvåking.

TVOCer

Totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) er den totale mengden giftstoffer og kjemikalier som slippes ut i luften. De kan forårsake helsevirkninger på kort eller lang sikt, alt fra mindre øye-, nese- og halsirritasjoner til lever- og nyreskader. Disse gassene kommer fra dagligdagse gjenstander i hjemmene våre, som rengjøringsmidler og løsemidler, møbler og voks. Gassene akkumuleres og forurenser luften vi puster inn.

Støy

Støynivåer kan over tid føre til store plager for ansatte i og brukere av kommunale bygg. På kort sikt har støy sterk innvirkning på produktivitet og konsentrasjon. Vi måler støynivåer i desibel dB (A).

VirusRisiko

En beregning av hvor virusvennlig luften innendørs er. Lufting og ventilasjon har stor innvirkning på sjansen for kontaktløs virus spredning.

Muggrisiko

Forebygging av mugg hjelper mot astma, allergier, søvn og generell helse. Men når du kan se mugg er det for sent. Med muggrisikoindikator kan du iverksette handlinger for å forebygge mugg før det dannes og sørge for at både brukere og eiendomene dine er trygge.

Inkludert i vår tjeneste

Tilgang til Airthings for Business dashboard døgnet rundt
Innsikt og tips basert på luftkvaliteten i ditt bygg
Sanntid og historisk data
Enkelt og integrerbart API med ferdig integrasjoner
Displayer tilpasset dine behov
Kontaktlinje til Airthings for Business supportteamet
Konstnadfrie rapporter som kan deles med brukere
Synlig alarm på enhetene ved for høye CO2 nivåer
Oppsett av varslinger og alarmer ved ulike terskeler
Plantegninger over bygget med sensorenes plassering

Vi hjelper med å finne de rette produktene for din kommunes behov

Placeholder feature

View Plus for Business

Vår kraftigste luftkvalitetsmonitor. View Plus er trådløs og måler kvalitet på ti ulike indkatorer.

Placeholder feature

Wave Plus for Business

Måler radon og luftkvalitet på seks ulike indaktorer.

Placeholder feature

Wave Mini for Business

Trådløs måling av temperatur, luftbårne kjemikalier, fuktighet og muggrisiko.

Placeholder feature

Hub for Business

Huben er hjertet i løsningen som binder monitorene sammen med skyløsningen vår.

Placeholder feature

Balance for Business

Få kontroll på lufttrykket i bygget, og sett opp automatisk styring av ventilasjonsanlegget.

product-cta
product-cta

Kom i gang

Lær mer om hvordan Airthings kan gi din kommune bedre inneklima

Kontakt oss for å lære mer og få svar på alle spørsmålene du måtte ha.

Kontakt oss