Kundecase: East Porter-skolene benytter seg av Airthings for Business for å forbedre inneklimaet og samtidig redusere energikostnadene

Jennifer Nye

juni 29, 2021

Hvordan klarte fire skoler i Indiana, USA, å redusere CO2-nivåer, forbedre trivselen, helsen og velværet til elever og ansatte ved hjelp av Airthings for Business? Og for ikke å nevne 23 250 USD i energibesparelser. Les casestudien vår for å få svar!


"Airthings for Business har vært et godt verktøy som har hjulpet oss med å opprettholde og forbedre luftkvaliteten i byggene våre."
– Craig Kenworthy, driftsleder

Bakgrunn

East Porter County School Corporation, som ligger nordvest i Indiana, betjener skoler i Kouts, Morgan Township og Washington Township.

Utfordring

Det høyt anerkjente offentlige skoledistriktet East Porter består av 2488 elever fordelt på førskole til 12. trinn, med én lærer per 15 elever1.  Utdanning av høy kvalitet har alltid vært førsteprioritet, så de ønsket selvfølgelig å få en bedre forståelse av innendørs luftkvalitet og hvordan den påvirker:

  • Prestasjon og helse hos ansatte og elever
  • Energikostnader 
  • Funksjonalitet av utstyr 

Covid-19 forsterket bare hastverket. Å finne ut hvilke faktorer i inneklimaet som er bekymringsfulle og potensielt kan bidra til luftbåren smittespredning av virus var nå helt nødvendig. De trengte dataene slik at de kunne løse eventuelle problemer og gi ansatte, elever og foreldre trygghet rundt gjenåpningen av skolene for læring i klasserom.
Hva-er-reglene-for-innendørs-luftkvalitet-på-arbeidsplasser-Innlegg-3Know when your room needs a breather, with Airthings for Business CO2 alert   Learn more   

Løsning

Ved å installere Airthings for Business-løsningen, kunne East Porter overvåke et komplett utvalg av innendørs luftkvalitetsdata, noe som hjalp dem med å identifisere feil posisjonering av flere spjeld som forårsaket forhøyede CO2-nivåer.

Opprinnelig ble det foretatt manuelle justeringer, og da forbedringene ble bekreftet, brukte de logikk for å automatisere posisjoneringen og sparte flere timer med manuelt arbeid per dag. 

Med kombinasjonen av sensorer for CO2, luftfuktighet, temperatur og tilstedeværelse i Airthings-enhetene, klarte East Porter å identifisere områder hvor innendørs luftkvaliteten kunne vært bedre før pandemien. Da COVID-19 inntraff, ble East Porter utstyrt med data for å finne ut hvor sårbarhetene lå og iverksette tiltak for å redusere mulig luftbåren smitte gjennom innsikten fra Airthings nye virusrisiko-indikator.Airthings View Plus for Business - Livsstil klasserom_PM_CO2_PRINTKnow when your room needs a breather, with Airthings for Business CO2 alert   Learn more   

Resultatene: Sunnere luft og energibesparelser

  • CO2-nivåene ble redusert med 165 ppm
  • Morgan-skolene hadde 23 250 USD i energibesparelser ved hjelp av Airthings-enhetene

  • 210 timers årlig reduksjon i manuelt arbeid ved å automatisere morgenrutiner

  
New call-to-action

Kilder:
1.niche.com/k12/d/east-porter-county-school-corporation-in/
2. Resultatene ble hentet fra de anonymiserte Airthings-dataene med deres tillatelse 2020-2021. 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started