Kundecase: ​​Haugesund kommune

Marie Bannister & Tim Kovalev

mai 4, 2022

Bakgrunn

Haugesund kommune har i likhet med alle kommuner i Norge ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg. Et stort tema i kommunal forvalting, er til enhver tid å ha kontroll på inneklima i kommunale bygg. Det er et stort ansvar, og meget tidkrevende, å følge opp tilstanden på ventilasjonen, luftkvaliteten og radon i alle byggene under kommunal forvaltning. Dette er også lovpålagt i henhold til blant annet Arbeidsmiljøloven, strålevernsforskriften og forskrift for miljørettet helsevern. Med Airthings for Business, kan kommunen møte alle lovpålagte og regulatoriske krav på noen sekunder ved å generere rapporter fra løsningen.

Samtidig kan dårlig luftkvalitet påvirke konsentrasjonsevne og produktivitet for barn og ansatte i skolen, samt øke sykefraværet hos elever, lærere og ansatte. Haugesund kommune valgte løsningen fra Airthings for å få full oversikt over luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet, CO2 og radon, alt på ett sted.

Utfordringer for Haugesund kommune

Hovedutfordringen bygningsforvaltere som Haugesund kommune har er å administrere luftkvaliteten på et stort antall bygg som skoler, barnehager og sykehjem over hele kommunen. Dette krever en enorm ressursbruk og mye manuelt arbeid. Målingene må ofte gjøres fysisk på hver lokasjon og rapportene må skrives manuelt.

Med en sentralisert oversikt over luftkvalitet og kunnskap om både sanntid og historiske data trenger ikke driftssentralen for kommunale bygg å stole på subjektive målinger, tvile på eller overforklare dataene for brukerne av bygget. Alle interessenter kan trygt stole på dataene som kommer inn i Airthings dashboardet. Det skaper tillit mellom forvalter og brukerne i bygningene.

school

Radon i skolene

Tidligere var det nesten umulig å følge opp radonmålinger for så mange bygninger Haugesund kommune har ansvar for, noe som må gjøres i henhold til krav til miljørettet helsevern (strålevernsforskriften). Med Airthings for Business får driftssentralen historisk, kontinuerlig og live oversikt over radonnivåene i alle aktuelle bygg. Det betyr at kommunen kan gjøre tiltak og få kontroll over situasjonen mye raskere enn tidligere, da det med tradisjonelle løsninger kunne ta flere år for å rette opp verdiene.

Løsningen

Haugesund kommune valgte løsningen fra Airthings for å få full oversikt over luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet, CO2 og radon på ett sted. I 2019 ble det installert 250 luftkvalitets- og radonmålere på tvers av bygningsmassen. Tidligere var det enormt mye manuelt arbeid som måtte til for å fylle ut og skrive tilstandsrapporter for å dokumentere luftkvalitet og andre inneklimafaktorer. Denne tidsbruken er nå mer enn halvert og selve rapportskrivingen gjøres med et par tastetrykk fra Airthings Dashboardet.

Kontinuerlig kontroll på data fra alle bygg har gjort det mulig for Haugesund kommune å utføre tiltak ved behov og kun i påvirkede bygg eller rom. Det hadde ikke vært mulig uten oversikten fra Airthings Dashboardet. For eksempel ble det raskt fanget opp at bruk av håndsprit økte VOC nivåene i enkelte møterom, da dette ble oppdaget kunne brukerne av rommet raskt gjøre tiltak for å bedre situasjonen. Høye VOC nivåer kan på kort sikt gi hodepine, rennende nese og øyne, på lang sikt kan høye VOC nivåer gi problemer med lungene og bidra til å utvikle lungesykdommer. Les mer om konsekvenser av VOC her

Finn ut hvordan Airthings for Business kan bidra til å forbedre luftkvaliteten på din lokale skole her→

 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started