Skoler og offentlig sektor

Overvåk og forbedre luftkvaliteten på skoler, helsebygg og andre kommunale formålsbygg for å sikre et trygt og sunt miljø for alle.

B2B_website_header_Public_sector

Hvorfor er luftkvaliteten vesentlig for skoler og offentlig bygg?

I følge av FHI, 18 % av skolene er ikke godkjente i forskrift om miljørettet helsevern1. Dårlig luftkvalitet kan påvirke konsentrasjonsevne og produktivitet, samt øke sykefraværet hos elever, lærere og beboere ansatte.

previous
next
Beskytt

Beskytt

Skap bedre helse, velvære og produktivitet hos elever, ansatte og andre brukere.

Forstå

Forstå

Enkel visualisering og forståelse av hva som finnes i luften uten å måtte reise ut for rutinesjekk.

Bli varslet

Bli varslet

CO2-varslingen gjør deg oppmerksom på forhøyede CO2-nivåer.

Gjør tiltak

Gjør tiltak

Få vite hvordan og hvor du bør foreta forbedringer med muligheten til å fjernstyre ventilasjon og annet.

Følg retningslinjene

Følg retningslinjene

Gjør det enkelt å overholde CO2-forskrifter og anbefalinger der du er.

Skap tillit

Skap tillit

Bruk en sertifisert innendørs luftkvalitetsløsning og skap tillit blant elever og beboere ansatte.

Fordeler med Airthings

Airthings-b2b-Dashboard-Isolated
Product-feature-Icon_dark-grey_Compliance

Vis at du har kontroll på luftkvaliteten

Med synlige QR koder kan hvem som helst sjekke luftkvaliteten til en hver tid. Airthings kunder kan skilte med sertifisering av luftkvaliteten og vise brukerne at her måles inneklimaet, og helse er en prioritet.

Product-feature-icons_dark-grey_Notes

Få dokumentasjon til vernerunder

Med Airthings kan dere stille godt forberedt til vernerunder med å ha dokumentasjon på inneklimaet.

Product-feature-icons_dark-grey_Dashboard (1)

Et nyttig Airthings dashbord

I vårt oversiktlige dashboard kan du se både sanntid og historiske data på luftkvaliteten i alle bygg for å sammenligne og følge med på utviklingen. Du kan sette opp alarmer, hente rapporter og få nyttige tips for din luftkvalitet.

Airthings A4B bundle
Product-feature-Icon_dark-grey_Adaptable positioning

Enkel installasjon for alle type bygg

Sensorene våre er enkle å installere for bygg i alle størrelser, enten det er snakk om en liten barnehage, en skole eller et større helsebygg. Like etter å ha festet sensorene på veggen kan du se data i dashbordet. Ingen kabling trengs og det er dermed ingen installasjonskostnader.

Product-feature-icons_dark-grey_Reduce energy

Energieffektivitet

Ved å måle bruken av rom kan du stille inn lys, ventilasjon, oppvarming og kjøling basert på faktisk bruk fremfor å la det stå kontinuerlig på eller å følge et fastsatt skjema. Airthings for Business hjelper med å balansere lufttrykket så man slipper energilekkasjer og sparer energi.

Med Airthings kan du måle luftkvalitet på opp til 13 parametere, slik som

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

Luftfuktighet

Temperatur

Lys

Lufttrykk

Differensial-trykk

Radon

VOCer

Støy

Virtual Sensors

VirusRisiko

Muggrisiko

previous
next

PM1

Svevestøv, altså partikler i luften, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler. Airthings sensorer kan måle partikkelstøv og aerosoler på under 1 mikrometer.

pm1-image

PM2.5

Svevestøv, altså partikler i luften, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler. Partikler på under 2.5 mikrometer er også usynlige for øyet men kan by på store utfordringer for luftkvaliteten innendørs. De fleste bakterier faller innen denne kategorien.

pm1-image

CO2

Høye nivåer av karbondioksid kan føre til tretthet, utmattelse, dårlig beslutningstaking og høyt fravær. CO2 er naturlig og ufarlig i små mengder, men den kan det lett stige til kritiske nivåer innendørs dersom ventilasjonen er dårlig.

pm1-image

Luftfuktighet

For mye eller for lite luftfuktighet kan påvirke allergi og forkjølelses- eller influensasymptomer. Når nivåene av luftfuktighet er for høye, kan det oppstå mugg og råte. Lav luftfuktighet forårsaker statisk elektrisitet, tørr hud og tørt hår, og økt mottakelighet for forkjølelse og luftveissykdom.

pm1-image

Temperatur

Med Airthings får du kontinuerlig temperaturmåling, slik at det er lettere å sikre at bygget ligger innenfor lovpålagte terskelverdier. Temperaturen innendørs kan påvirke prestasjoner, humør og komfort.

pm1-image

Lys

Monitorering av lysnivå kan bidra til å redusere strømforbruk.

pm1-image

Lufttrykk

Atmosfærisk trykk er trykket som avgis fra atmosfæren til enhver tid. Det er også kjent som “luftens vekt”, og forandrer seg avhengig av høyde over havet og værforhold. Det kan også forårsake hodepine.

pm1-image

Differensial-trykk

Forskjellen i lufttrykk utendørs og innendørs. Når disse er i ubalanse opplever man sterkt trekk i bygg, og store energilekkasjer. Ved kontroll på differensialtrykket er det store energibesparelser å hente.

pm1-image

Radon

Beskytt brukerne dine mot denne radioaktive, usynlige gassen som siver opp fra bakken, og sørg for å ligge innen terskelverdiene. Denne gassen er hovedårsaken til lungekreft blant ikke-røykere, men kan håndteres med kontinuerlig overvåking.

pm1-image

VOCer

Flyktige organiske forbindelser (VOC) er den totale mengden giftstoffer og kjemikalier som slippes ut i luften. De kan forårsake helsevirkninger på kort eller lang sikt, alt fra mindre øye-, nese- og halsirritasjoner til lever- og nyreskader. Disse gassene kommer fra dagligdagse gjenstander i hjemmene våre, som rengjøringsmidler og løsemidler, møbler og voks. Gassene akkumuleres og forurenser luften vi puster inn.

pm1-image

Støy

Støynivåer kan over tid føre til store plager for ansatte i og brukere av kommunale bygg. På kort sikt har støy sterk innvirkning på produktivitet og konsentrasjon. Vi måler støynivåer i desibel dB (A).

pm1-image

VirusRisiko

En beregning av hvor virusvennlig luften innendørs er. Lufting og ventilasjon har stor innvirkning på sjansen for kontaktløs virus spredning.

pm1-image

Muggrisiko

Forebygging av mugg hjelper mot astma, allergier, søvn og generell helse. Men når du kan se mugg er det for sent. Med muggrisikoindikator kan du iverksette handlinger for å forebygge mugg før det dannes og sørge for at både brukere og eiendomene dine er trygge.

pm1-image

Les om kundene vi har hjulpet

East Porter-skoler

Sunn luftkvalitet var det viktigste for dette skoledistriktet. Ved hjelp av Airthings luftkvalitetsdata fant de ut at de kunne betraktelig redusere energikostnadene.

Lær mer

​​Haugesund kommune

Med Airthings for Business-løsningen kunne de følge opp tilstanden på ventilasjon, luftkvalitet og radon i alle skolebyggene på bare noen sekunder.

Lær mer

Hvordan kan vi forbedre CO2-overvåking i skoler verden rundt?

Se på vårt gratis webinar hvor vi utforsker smart overvåking for trygge og produktive læringsmiljøer.

Se her

Inkludert i vår tjeneste

Tilgang til Airthings for Business dashboard døgnet rundt
Innsikt og tips basert på luftkvaliteten i ditt bygg
Sanntid og historisk data
Dashbord som kan hentes ved å scanne QR kode.
Displayer tilpasset dine behov
Airthings for Business supportteam
Kostnadfrie rapporter som kan deles med brukere
Synlig alarm på enhetene ved for høye CO2 nivåer
Oppsett av varslinger og alarmer ved ulike terskler
Plantegninger over bygget med sensorenes plassering
Åpent og brukervennlig API som muliggjør integrasjon med styringssystemer for bygg
Enkelt å integrere med FDV-løsninger som LAFT, FAMAC m.fl.

Vi hjelper med å finne de rette produktene for din kommunes behov

Placeholder feature

View Plus for Business

Vår kraftigste luftkvalitetsmonitor. View Plus er trådløs og måler kvalitet på ti ulike indkatorer.

Placeholder feature

Wave Plus for Business

Måler radon og luftkvalitet på seks ulike indaktorer.

Placeholder feature

Wave Mini for Business

Trådløs måling av temperatur, luftbårne kjemikalier, fuktighet og muggrisiko.

Placeholder feature

Hub for Business

Huben er hjertet i løsningen som binder monitorene sammen med skyløsningen vår.

Placeholder feature

Balance for Business

Få kontroll på lufttrykket i bygget, og sett opp automatisk styring av ventilasjonsanlegget.

product-cta
product-cta

Kom i gang

Lær mer om hvordan Airthings kan gi din kommune bedre inneklima

Kontakt oss for å lære mer og få svar på alle spørsmålene du måtte ha.

Kontakt oss