Det vi måler: Luftbårne kjemikalier (VOC) i bygninger

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 16, 2022

Du har sannsynligvis inhalert luftbårne kjemikalier (VOC) på arbeidsplassen din før, uten å være klar over det. Har du noen gang tenkt på hva som ligger bak lukten i den flunkende nye firmabilen din? Lukten av "nytt" er mest sannsynlig avgasser fra plast, som er en av de mange kildene til luftbårne kjemikalier.

Luftbårne kjemikalier (VOC) kan føre til ulike helseplager og økte kostnader for virksomheten din.

Ettersom folk tilbringer omtrent 90 % av tiden sin innendørs 1, og mesteparten av denne tiden er på jobb eller skolen,  er overvåking av VOC avgjørende for å sikre et trygt miljø for de som oppholder seg innendørs.

Innhold:

Hvilke konsekvenser har høye VOC-nivåer for de som oppholder seg i et bygg?
cloud

Hva er luftbårne kjemikalier (VOC)?

Contaminant illustration_VOCFlyktige organiske forbindelser (VOC) er luftbårne kjemikalier som avgis fra rengjøringsmidler, luftfriskere, møbler og byggematerialer. På kontoret kan elektroniske enheter og datamaskiner gi VOC-konsentrasjonen et ekstra løft. 2 VOC kan forårsake hodepine og øye-, nese- og halsirritasjoner3. Disse symptomene kan overføres til kostnader, ettersom personene i bygget kan oppleve en reduksjon i kognitiv yteevne og høyere sykefravær. 

En studie utført på tvers av 37 virksomheter i California viste at VOC-konsentrasjonene lå over de anbefalte nivåene i 86 % av bygningene.3 Dette er ikke overraskende, ettersom konsentrasjoner av VOC er opptil ti ganger høyere innendørs enn utendørs. Selvfølgelig kan visse aktiviteter forverre problemene, som for eksempel malingsfjerning og lignende, noe som kan øke nivåene av VOC innendørs til 1000 ganger høyere enn nivåene utendørs.5

 

Hvorfor er resirkulert luft knyttet til høye VOC-konsentrasjoner i bygninger?

Nye bygg er konstruert til å være svært lufttette for å hindre ukontrollert varmetap. Konsekvensen av dette er at konsentrasjonen av VOC innendørs nå er høyere enn tidligere. Faktisk, resirkulerer mange av ventilasjonssystemene vi bruker i dag luft for å spare energi, men flytter på denne måten bare den forurensede luften rundt i stedet for å få inn frisk luft. 6 Dette resulterer i høye VOC-konsentrasjoner og dårlig innendørs luftkvalitet. Når bygninger og hjem blir mer energieffektive og lufttette, blir det mindre frisk luft. 

Når du begynner å overvåke VOC-nivåene i bygningen din, kan du enkelt iverksette tiltak for å redusere disse, som å forbedre sirkulasjonen av luft og åpne vinduer.

voc-bg-overlay-paint-brushes

Hva er de vanlige kildene til VOC-eksponering i bygninger?

 • Byggematerialer, som tre, metaller, murstein, plast, skumplast, keramikk og sement.
 • Kontorutstyr, som kopimaskiner og skrivere, korrigeringsvæsker og karbonfritt papir.
 • Grafikk og håndverksmaterialer, inkludert lim og løsemidler, sprittusjer og fotoløsninger. Eksponering for metylendiklorid, en av de vanligste komponentene i lim, er ekstremt skadelig.
 • Husholdningsprodukter, som for eksempel løsemidler, rengjøringsmidler og til og med tapeter. Noen produkter kan inneholde farlige flyktige organiske forbindelser som aceton, formaldehyd og butanol.
airthings-kontor-bg-hero

Hva er typiske symptomer på eksponering for høye VOC-nivåer?

Tegn eller symptomer som knyttes til eksponering for VOC inkluderer ubehag i nese og hals, hodepine, allergisk hudreaksjon, pustevansker, kvalme, tretthet og svimmelhet. 7

Andre helsevirkninger inkluderer:

 • Irritasjon i øyne, nese og svelg. 8
 • Hodepine, tap av koordinasjon og kvalme. 9
 • Skade på lever, nyrer og sentralnervesystem ved høye nivåer over lengre perioder. 10

Hvilke konsekvenser har høye VOC-nivåer for en arbeidsplass?


Høye nivåer av luftbårne kjemikalier på en arbeidsplass  kan føre til flere symptomer avhengig av varigheten av de høye nivåene og hvilken type VOC man utsettes for. 

 • Astmasymptomer og sykefravær:

  Astma og astmatiske symptomer kan knyttes til innendørs eksponering for VOC, som bronkial hyperreaktivitet og nedsatt lungefunksjon. 11 Sykefravær for astmatikere utgjør inntil 30 % av det totale sykefraværet knyttet til luftveisproblemer.12 Dette fører til økte kostnader for ansatte, som en studie anslo å være 2,5 ganger høyere enn for kontrollgruppen (henholdsvis 46 180 kr vs. 18 190 kr). 13
  Å ha kontroll over faktorer som kan utløse astma kan med andre ord føre til store besparelser for næringsbygg, samtidig som det forbedrer velværet til de som oppholder seg i dem.
 • Hodepine og kognitive evner:

  Graf (1)Å jobbe med hodepine som følge av VOC-eksponering gir ikke den beste forutsetningen for å kunne fokusere og prestere. Forskere fra University of Toledo, Ball State University og Virginia Tech undersøkte sammenhengen mellom migrene, hodepine og innendørs luftkvalitet. De fant ut at når deltakerne jobbet i et miljø med usunt inneklima, rapporterte 38 % at de hadde hodepine én til tre dager i måneden, og 8 % rapporterte om hodepine på daglig basis. 14Dette ble anslått å koste mer enn 20 milliarder dollar i året i direkte medisinske utgifter og tapt arbeidstid. 15

  Overvåking av luftkvalitet ser ut til å være avgjørende for å sikre handling til rett tid for å redusere VOC-konsentrasjonen og relaterte tap.
 • Tilfredshet:

  B2C_dashboard_frontVOC-relaterte symptomer reduserer tilfredsheten hos beboere og besøkende i et bygg. En studie viste faktisk at tilfredsheten med inneklima er høyere i grønne bygninger. 16 I tillegg viste studien at det er en betydelig reduksjon i risikoen for hodepine, uvanlig tretthet og hudirritasjoner i grønne bygninger, som alle er symptomer knyttet til VOC. Ved å forbedre luftkvaliteten er det altså mulig å øke tilfredsheten for ansatte, studenter og besøkende på enhver arbeidsplass.

Overvåking av VOC-konsentrasjoner er avgjørende fordi disse svinger over tid, og avhenger av flere faktorer. Når du overvåker VOC-nivåene i bygget ditt, kan du enkelt iverksette tiltak for å redusere dem, som for eksempel å forbedre sirkulasjonen av luft i ventilasjons- og klimaanlegg, bytte ut ventiler og åpne vinduer det det er hensiktsmessig.

voc-bg-overlay-painter

 

 

Kilder:

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2 https://home.jeita.or.jp/page_file/20140206110359_IlLHdNRXFf.pdf

3 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es202132u

3.https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

4 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

5 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

6 https://oda.hioa.no/nb/item/asset/dspace:23338/14733315.2018.1435026.pdf 

7 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

8 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

9 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

10 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

11 https://thorax.bmj.com/content/59/9/746

12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11059951/

13 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11842295/ 

14 https://headaches.org/2012/12/15/poor-indoor-air-quality-leads-to-migraine-and-headache/#:~:text=Office%20workers%20in%20buildings%20with,a%20new%20study%20has%20found.

15 https://www.hcplive.com/view/migraine_work 

16 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12515

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started