Dette måler vi: Muggrisiko-indikasjon i virksomheter

Airthings

Airthings

februar 16, 2022

Hos Airthings prøver vi hele tiden å bruke data for å gi deg nyttig innsikt om bygget ditt for å forbedre helsen og velværet til personene i virksomheten. Derfor tilbyr vi nå en algoritmebasert muggrisiko-indikator (MRI). MRI er tilgjengelig som en del av løsningen vår gjennom Airthings for Business Wave Mini. Ved å bruke dine luftkvalitetsdata kan vi estimere risikoen for muggdannelse. 

Muggsoppen er for liten til at vi kan se den med det blotte øye, men den kan vokse og spre seg raskt, noe som betyr at du bør ta tak i potensielle problemet før du ser de første tegnene på mugg. skyer

Innhold:

  1. Hva er mugg? 
  2. Hvilken innvirkning har mugg på næringsbygg og personene som oppholder seg i dem? 
mini mugg-1

Hva er mugg? 

Mugg er en mikroskopisk sopp som naturlig bryter ned dødt, organisk materiale. Det finnes 100 000 forskjellige typer mugg, med 100-150 arter som vanligvis er i bygninger1. Alle artene trives i fuktige miljøer og mange er skadelige både for bygningen din og de som oppholder seg i den. 

Muggsopp lever av byggematerialer, som gjør at de vokser og reproduserer seg. Noe mugg kan produsere luftbårne sporer, som hjelper muggsoppen med spre seg til flere steder og bidrar til luftveissykdommer hos mennesker. 

AS-B2C--Hvordan-bli-kvitt-mugg-i-hjemmet-for-et-sunnere-inneklima-og-bedre-innendørs-luftkvalitet-Sett-inn-1 (1)

Hvilken innvirkning har mugg på næringsbygg og personene som oppholder seg i dem? 

Muggdannelse innendørs har vært et problem menneskeheten har slitt med i minst 5000 år2

Mugg kan by på alvorlige problemer i enhver bygning. Hvis det trenger fukt inn i veggene, kan muggen vokse, bryte ned byggematerialer og redusere kvaliteten på bygget3

I tillegg til å redusere bygningens levetid og ofte kreve kostbare reparasjoner, kan muggen også gjøre skade på helsen til de som oppholder seg i bygget. Faktisk, skyldes 21 % av dagens astmatilfeller i USA eksponering for fukt og muggsopp4, noe som resulterer i flere sykedager og usunne arbeidsforhold. Studier har dessuten vist at fuktige eller mugne bygninger fører til over dobbel risiko for helseplager, inkludert symptomer i luftveiene og slimhinnene, hodepine og tretthet5.

Muggsopp har også andre negative konsekvenser i bygninger. Lukten av mugg reduserer menneskers tilfredshet og fremvekst av mugg reduserer også verdien på eiendommen. Muggsopp kan også øke kostnadene på forsikring. Og til slutt, hvis muggen har angrepet isolasjonen i bygningen din, kan den også redusere effektiviteten på isolasjonen, noe som betyr høyere strømregninger og større miljøpåvirkning6

Finn ut mer om hvordan Airthings for Business kan varsle deg om muggrisikoen i ditt bygg før problemene oppstår →

 

Referanser:

  1. https://www.springer.com/gp/book/9789086867226
  2. https://www.springer.com/gp/book/9789086867226, kapittel 9
  3. https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/ASHRAE---Limiting-Indoor-Mold-and-Dampness-in-Buildings.pdf
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7596174/pdf/11783_2020_Article_1357.pdf
  5. https://www.osti.gov/servlets/purl/925535
  6. https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/ASHRAE---Limiting-Indoor-Mold-and-Dampness-in-Buildings.pdf

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started