Sporfilm vs. digital radonmåler

Airthings

Airthings

juli 12, 2018

Vi trener, passer på hva vi spiser og tar forhåndsregler for et sunnere liv, men hvor ofte tenker vi på hva som gjemmer seg i luften vi puster? Statens strålevern anbefaler å måle radonnivået i alle boliger. Med enkle målemetoder kan du motta viktige resultater. Denne bloggposten tar for seg hvorfor du bør måle nivået i din bolig og hvilke muligheter du har for valget av målemetode.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon en av hovedårsakene til lungekreft, og kun røyking gir større helserisiko med hensyn til lungekreft. Risikoen øker med eksponeringen og er proporsjonal med tiden man er eksponert. Av ca.1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge i fjor, skyldtes mellom 100 og 300 av disse til dels eller utelukkende radon i inneluft.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og akkumuleres i innemiljøet. Den radioaktive gassen trenger inn i boliger gjennom sprekker og rør, og selve grunnen huset står på er derfor viktigste kilde til høye radonkonsentrasjoner i inneluft. Konsentrasjonen av radon i norske boliger har økt de siste 20-30 årene, og er høyest i nye boliger. 

Les mer om radon her.

Det du må vite om måling

Anbefalingen fra Statens strålevern er at radon skal måles i minst to måneder i vinterhalvåret. Årsaken er at radonkonsentrasjonen i et hus varierer. Endringer i vær og temperaturforhold gjør at radonnivået kan gi store variasjoner fra dag til dag og fra uke til uke. På vinteren lufter nordmenn mindre og vi stenger dermed gassen inne. Det er derfor hensiktsmessig å lufte ved behov for å redusere konsentrasjonen av radongass i inneluften. 

Utsatt til det motsatte er bevist

Nivået av radon varierer fra sted til sted, og på grunn av store lokale forskjeller mener Statens strålevern at alle husstander er radonutsatte til det motsatte er bevist – alle bør måle minst én gang. Det er med andre ord umulig å forutsi om boligen din har et radonproblem, og eneste måten en kan finne det ut er ved å måle. 

Flere alternativer

Det er flere metoder for måling, hvorav sporfilm og elektronisk radonmåler er vanligst. Sporfilm måler mengden radon den er eksponert for i måleperioden.  Tidligere måtte man leie bedrifter med dyr elektronikk om man ønsket et mer nyansert bilde på variasjonene i radonnivået i hjemmet. Dette trenger man ikke lenger ettersom nye digitale måleverktøy for radon, slik som Airthings’ målere, er kommet på markedet.

Om sporfilm

Sporfilmen fungerer ved at et materiale inne i boksen absorberer radonstråler fra lufta. Strålene etterlater spor i materialet som senere telles med mikroskop i laboratorium. Metoden gir et gjennomsnittsbilde på nivået av radon i måle-perioden. Det er derfor viktig at man måler riktig og lenge nok. Sporfilmen skal heller ikke stå for lenge, da dette kan gjøre resultatet mindre nøyaktig.

En annen risiko ved bruk av sporfilm er at materialet i boksen også er sensitiv for direkte sollys, fuktighet, temperatur og andre faktorer. Dette kan påvirke resultatet og kan føre til at du må måle på nytt. Boksene skal plasseres i alle oppholdsrom og soverom i kjeller og første etasje, og er kun til engangsbruk. En positiv side ved målemetoden er at prisen pr boks er lav. Dette er et viktig moment for mange. 

Om digital radonmåling

På grunn svakhetene ved sporfilm har Airthings utviklet elektroniske målere for å måle radon. Måleren virker ved at radongass siver inn i en beholder i måleren og fanges der. Når gassen naturlig brytes ned avgis det alfastråler til omgivelsene. Mengden alfastråler er proporsjonal med radonnivået og gjør det mulig å måle nivået i måleren. Metoden er patentert og har fått mye positiv medieoppmerksomhet.

Produktet Home viser fortløpende måleresultat per dag og per uke via et display. Airthings Wave lar deg lese av nivået kontinuerlig i app og viser resultatene ved hjelp av grafer. I tillegg måler sistnevnte temperatur og luft-fuktighet. Ved bruk av en slik digital måler ser du hvordan nivået varierer med tiden, og du får et mer dynamisk bilde av kvaliteten på lufta du omgir deg med. Informasjonen kan brukes til å for eksempel lufte når det trengs. Dette er noe som stor gir trygghet for deg og din familie. I tillegg kan målerne flyttes fra rom til rom, og brukes i 10 år.

Sammenligning

Videre følger en sammenligning av faktorene folk syns er viktigst ved valg av radonmåler. Det er tatt utgangspunkt i sporfilm og elektronisk måler, ettersom dette er de mest vanlige metodene.

Tid før resultat

Statens stråleverns veiledning er at du skal måle i to måneder på grunn av de store daglige variasjonene. To måneder kan virke lenge – spesielt om en er ivrig etter svar. Sporfilmsboksen må sendes til laboratorium etter måleperioden, og svartiden vil da bli noe i overkant av to måneder. Med Airthings’ radonmålere ser du målingene mens de skjer, og du får første indikasjon allerede etter to timer. På denne måten kan du følge med på utviklingen i hele måleperioden. Målingene blir mer nøyaktige over tid da enheten har mer data å basere estimatet på.

Pris

På grunn av den avanserte teknologien er elektroniske målere noe dyrere enn sporfilm. Det positive med Wave og Home er at produktene har brukstid på over ti år og kan flyttes fra rom til rom. Sporfilm er kun for engangsbruk og det anbefales minst én boks i hvert oppholdsrom i kjeller og første etasje. Om du da får beskjed om at du har for høye verdier i boligen og skal måle igjen, må sporfilmsbokser kjøpes inn på nytt.

Brukervennlighet

Sporfilmene kan bestilles på nett og er relativt enkle å plassere ut. Etter to måneder sender du inn boksene til laboratoriet og venter på svar. Resultatet sporfilmen gir er et gjennomsnitt for måleperioden. Airthings’ målere bruker vanlige AA-batterier, og du får med alt som trengs slik at du raskt er i gang. Målingene kan du følge med på underveis via display eller app på smarttelefon. Resultatene for Wave fremstilles visuelt på et Airthings Dashboard, uten ekstra kostnader.

Type resultat fra måling

Sporfilmen måler som nevnt mengde skade gjort på materialet i boksen. Dette gir deg ikke et helhetlig bilde på mengden radon du omgir deg med. Forskning har vist er at radon-nivået kan variere stort mellom akseptable og forhøyede verdier. En elektronisk måler vil i større grad vise variasjonene, og informasjonen kan brukes til eksperimentering med billige og effektive tiltak for å senke nivået. Dette fordi radon som nevnt er en flyktig gass og kan med enkle grep reduseres tilstrekkelig mye. For de fleste boliger holder det å lufte med jevne mellomrom. Med Airthings’ målere kan du se konsekvensene av tiltakene du implementerer.   

 

Referanser

 

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore