Luftforurensning blant de 3 største bekymringene for norske boligeiere

Airthings

Airthings

januar 19, 2022

Høsten 2021 gjennomførte Airthings en spørreundersøkelse om hva som bekymrer norske boligeiere mest i hjemmene deres. Naturlig nok var husbrann en av de største bekymringene, men mugg, luftforurensning og radongass var tett bak.

  1. Hele 53.6% av de norske deltakerne i undersøkelsen svarte at husbrann var en av deres største bekymringer. Dette var 13% høyere enn gjennomsnittet for alle landene undersøkelsen ble gjort i1.
  2. I undersøkelsen oppga 30.4% at de var bekymret over mugg og de negative helsekonsekvensene dette kunne gi2.

  3. Luftforurensning ble nevnt som en stor bekymring av hele 15.6% av de som deltok i undersøkelsen og radongass ble nevnt av 13.2% som en stor bekymring3.

 Vekst av mugg på utsatte områder, radongass og svevestøv kan sies å tilhøre kategorien luftforurensning. Heldigvis kan du enkelt avdekke risikoen for muggvekst med en wave mini fra Airthings, den kan plasseres på utsatte områder og gi en indikasjon på om det er risiko for fremvekst av mugg.

Radongass er den største risikofaktoren for lungekreft etter røyking i Norge4. Dessverre er radon noe vi ofte ikke tenker så mye på, selv om Norge er et av landene med høyest konsentrasjon av radon i bygg, boliger og hjem5. Det er derfor viktig å hele tiden ha full oversikt over konsentrasjonen i boligen din, for å unngå negative helsekonsekvenser.

Den beste måten å få oversikt over risikoen for muggvekst, luftforurensning og radon i boligen er å installere et House Kit fra Airthings. Da kan du enkelt overvåke radon, risikoen for muggvekst og luftkvaliteten i boligen til enhver tid.

Stats_infographics_Radon_Norway 

 

Kilder

1, 2, 3Data fra anonym Airthings spørreundersøkelse om radon med 500 respondenter i 2021

4 https://kreftforeningen.no/forebygging/kreftfremkallende-stoffer/radon-og-kreft/

5 https://help.airthings.com/en/articles/3722196-radon-radon-thresholds-by-country-region

 

 

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore