God luftkvalitet der barnet ditt går på skole – på en enkel måte

Marie Bannister

Marie Bannister

september 22, 2021

Sammen kan vi som foreldre og omsorgspersoner sørge for at luftkvalitet er en prioritet i skolen.

Det finnes et hav av forskning som viser at god luftkvalitet kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø, men inneklimaet på skolen til barnet ditt er noe du kanskje ikke har tenkt så mye over før. Nå når elevene vender tilbake til skolebenken, har imidlertid sunn luft blitt en prioritet på skoler verden over. 

Vi har all respekt for lærere hvor som helst, og mener at det å opprettholde sunn luft ikke bør være noe de skal trenge å stå med hele ansvaret for. I stedet bør vi alle prøve å prioritere luften barna våre puster i. Som mange offentlige organer nå anerkjenner, er overvåking av luften den eneste måten å få dette til på. Ved å opprette varsler, kan skolene få beskjed om høye nivåer i klasserommene. La elevene puste i god luft, og iverksett enkle tiltak kun når det er nødvendig. Dette er noe vi er kjent for. Faktisk, tegnet Airthings nylig en 10-års kontrakt med regjeringen i Quebec om å levere systemer for overvåking av luftkvalitet i skolene. Les pressemeldingen her→

Så hva bør være fokuset på skolen barnet ditt går på? For å bekjempe spredningen av COVID i klasserom, og også for å fremme frisk luft på sikt og slik forbedre elevenes prestasjoner, er det bare et par ting man trenger å fokusere på.

skyer

Elefanten i rommet: Karbondioksid

Det har vært mye snakk om dette i nyhetene i det siste. Høye nivåer av karbondioksid kan tyde på dårlig ventilasjon, og CO₂-nivåer kan variere fra klasserom til klasserom. Mange av ventilasjonsanleggene vi bruker i dag resirkulerer luft for å spare energi, og flytter forurenset luft rundt i stedet for å trekke inn ny luft. Dette resulterer i høye CO2-konsentrasjoner og dårlig innendørs luftkvalitet. 

Ettersom forskning tyder på at Covid-viruset hovedsakelig smitter via luftbårne partikler, prøver myndigheter verden over å forbedre inneklimaet i skolen. Helsedirektoratet sier at “Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet”. I England rapporterer the Guardian at "Department for Education (DfE) vil bruke 25 millioner pund på å installere 300 000 CO₂-målere for å varsle ansatte og elever om når CO₂-nivåene stiger, noe som betyr at det ikke sirkulerer frisk luft". Ved å vedlikeholde enkle tiltak som ventilasjon og målinger, kan elever, studenter og lærere nyte godt av økt frihet i skolen og på universitetet.

Å slippe inn frisk luft i et rom kan gjøres så enkelt som å åpne en dør eller et vindu, men det kan også gi skolens driftsledere en pekepinn på at ventilasjonsanlegget må justeres. Overvåking av CO₂ er en av de enkleste måtene å sikre at klasserommet har tilstrekkelig ventilasjon for å redusere spredningen av virus, samt sørge for at de som bruker rommet holder seg våkne og produktive.

Fortell skolen om Airthings for Business' CO2-varsel og finn ut mer her→klasserom

Sunn luftfuktighet

Forskning har vist en sammenheng mellom sesongbasert smittespredning av virus, spesielt influensa, og luftfuktighet. Forskning utført av Center  for Disease Control and Prevention i USA viste at når luftfuktigheten ble satt ned til lave 23%, klarte enorme 70,6-77,3% av influensaviruspartiklene å forårsake infeksjon – til og med en time etter hoste2. Når luftfuktigheten er for lav, betyr det at luften innendørs er tørr, noe som kan gjøre at luftbårne vanndråper og andre bakterier forblir luftbårne lenger og beveger seg over større avstander.

Det er også positivt for både elevene og bygningen å opprettholde en luftfuktighet som er godt balansert. Høy luftfuktighet kan føre til fukt og mugg, men overvåking bidrar til å forebygge begge deler. AS-AT-Ten-reasons-why-facility-managers-should-measure-IAQ-in-schools-Social-2

Sikkerheten kommer først: Virusrisiko

CO2 og luftfuktighet gir innsikt i hva som finnes i luften, men Airthings virusrisiko-indikator kan bidra til å gi en komplett oversikt.  Som vi vet, smitter virus normalt via mikroskopiske luftbårne dråper, større dråper gjennom nysing eller hoste og via kontakt med overflater. Avstand og gode rengjøringsrutiner kan redusere to av disse, men hva med de små dråpene vi ikke kan se? Disse mikroskopiske dråpene blir i luften over lengre tid og beveger seg rundt i bygningen.

Virusrisiko-indikatoren fra Airthings for Business gjør at skolene kan se og forstå hvilke områder i bygningen det er som har høyest risiko for overføring av luftbåren smitte. Ulike områder krever ulike tiltak, og det er nødvendig med data for å kunne planlegge forebyggende tiltak. 

schools-learn-more-thumbnail

Det beste av alt? God luftkvalitet fremmer optimal læring 

Man får altså både bedre helse og bedre læringsutbytte. Å iverksette tiltak for å forbedre inneklimaet i skolen har vist seg å ha en positiv innvirkning på elevenes prestasjonsevner.  Konsentrasjon, økt engasjement og kognitive ferdigheter er bare noen av fordelene som kan oppnås. Typisk atferd som gir bedre akademiske resultater er for eksempel:

  •     Raskere gjennomføring av tall- og språkbaserte oppgaver blant 10-12 åringer3 .
  •     Bedre matematikk- og leseresultater i grunnskolen4 .
  •     Raskere og mer nøyaktige respons for farger, bildeminne og ordgjenkjenning hos barneskoleelever.

Og ikke nok med det, lærere og personale føler seg også gladere, sunnere og mer verdsatt; noe vi alle vet at de fortjener. 

Hvordan kan du hjelpe?

  • Snakk med skolen til barna, hør med dem om hvordan de prioriterer inneklimaet.
  • Hvordan ser dine lokale retningslinjer ut? Iverksettes det noen tiltak for å hjelpe skolene der du er?

 

Kilder:

2. /journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

3.  gwern.net/docs/co2/2015-stafford.pdf

4. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21029182/

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore