Hvordan holde et øye med innendørs luftkvalitet for tryggere oppussing og gjør-det-selv-prosjekter: en komplett veiledning

Marie Bannister

Marie Bannister

august 13, 2021

 

 

Hvordan holde et øye med innendørs luftkvalitet for tryggere oppussing og gjør-det-selv-prosjekter: en komplett veiledning

Kan du skade helsen din når du pusser opp? Finn ut hvordan du jobber tryggere ved å optimalisere luftkvaliteten innendørs under oppussing.

I denne veiledningen:

 • Tryggere og sunnere oppussing

 • Maling og dekorering

 • Snekring og trearbeid

 • Arbeid på kjøkken og bad

 • Små byggeprosjekter

 • Opphold der oppussing og byggeprosjekter utføres

 • Overvåk og kontroller innendørs luftkvaliter

 • HOVEDPUNKTER

Tryggere og sunnere oppussing

Man kan få mye glede av å forbedre eiendommen sin ved å pusse opp selv. Dessverre kan det føre til problemer med luftkvaliteten innendørs ved å skape støv som skader helsen og som avgir giftige kjemikalier. 

Hvilke luftkvalitetsproblemer bør du være klar over under oppussing, og hvordan kan de løses? Les videre for å få vite svaret.

Maling og dekorering

Lukten av fersk maling er herlig, men visste du at den kan skade helsen din? Mange malingsprodukter, lakk, rengjøringsmidler og luftfriskere inneholder forurensende stoffer som kalles luftbårne kjemikaler, eller VOC.

Noen vanlige eksempler er formaldehyd, benzen og aceton. Ifølge amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) er de gjennomsnittlige nivåene av VOC to til fem ganger høyere innendørs enn utendørs1

 Luftbårne kjemikalier kan irritere nese, øyne og hals, utløse allergier, forårsake hodepine og gjøre deg svimmel. Hvis du er utsatt for astma, kan det forverre tilstanden2. Potensielle langsiktige virkninger kan inkludere skade på nyrer, lever og det sentrale nervesystemet3.

Disse stoffene skader også hudens beskyttende lag og kan forårsake betennelse, tørr hud og kløe i forbindelse med eksem. Undersøkelser viser faktisk at aktiviteter som maling, legging av gulvbelegg og innkjøp av nye møbler rundt små barn øker risikoen for at barna utvikler eksem (atopisk dermatitt)4

Håndtering av disse problemene

Når du maler eller bruker andre potensielt giftige materialer, er det svært viktig at rommet er godt ventilert. Du bør også bruke hansker slik at huden ikke kommer i kontakt med potensielt irriterende stoffer5. Du bør om mulig oppbevare maling og andre kjemikalier unna rom der mennesker tilbringer tid, der de oppholder seg eller sover. Oppbevar dem i en garasje eller et skur hvis du har det. Du kan også se etter maling med lave VOC-verdier, som nå er tilgjengelige mange steder.

Snekring og trearbeid

På samme måte som hos maling, inneholder enkelte typer treverk og trebehandlinger luftbårne kjemikalier (VOC). Boring, kutting og saging kan også produsere «ultrafine partikler». Dette svevestøvet (PM) består av bittesmå partikler som er så små at de kan trenge gjennom masker6

Disse partiklene er spesielt farlige fordi de er så små. Menneskekroppen absorberer dem lett, og deres større relative overflate gjør dem mer kjemisk reaktive7. 

Resultatet er at disse stoffene kan øke risikoen for alvorlige hjerte- og lungesykdommer, inkludert astma8.

Håndtering av disse problemene

Bruk støvavsug og verneutstyr: masker, visirer og vernebriller bidrar til å beskytte deg mot partikler. Når du rydder opp, bør du bruke våte rengjøringsmetoder for å unngå å virvle opp mer støv. 

Arbeid på kjøkken og bad

Når du jobber på kjøkken og bad, bruker du gjerne en rekke produkter som kan inneholde VOC eller andre skadelige kjemikalier, og det er også vanlig å støte på problemer i forbindelse med fuktighet. Disse miljøene er ypperlige steder for utvikling av mugg og muggsopp som forårsaker helseproblemer.

Mange rengjøringsprodukter inneholder VOC, som også finnes i byggevarer, fyringsolje, pussemidler, lakk og møbeltrekk. Selv matlaging kan slippe ut VOC, som har en tendens til å irritere ører, øyne, nese, hals og luftveier.

Mugg og muggsopp er mikroskopiske sopper som trives på varme, fuktige steder. Mugg er som regel hvit eller grå og vokser på dusjvegger, vinduskarmer og andre fuktige steder. Muggsopp er ofte svart eller grønn, og kan trenge dypere inn i byggematerialer9

Mugg og muggsopp avgir sporer som kan forårsake helseproblemer når de pustes inn. De utløser astmaanfall og allergiske reaksjoner, som nysing, rennende nese og utslett. En femtedel av astmatilfeller tilskrives eksponering for fuktighet og muggsopp i hjemmet10. Muggsopp kan også forårsake infeksjoner hos personer med et svakere immunsystem11.

Håndtering av disse problemene

Hvis du skal utføre gjør-det-selv-prosjekter på eller rundt overflater som kan inneholde mugg, bør du skrubbe dem godt med vaskemiddel og vann før du begynner. Antimuggmaling er tilgjengelig for problemområder – deriblant bad – der luftfuktigheten ofte er høy12. Men sørg for at du tørker områdene grundig før du begynner å jobbe, ellers kan det ferske malinglaget skrelle av.

Bruk maske for å unngå å puste inn sporer. På badet bør du ha viften på og åpne et vindu mens du jobber. På kjøkkenet bør du sette i gang avtrekksviften og sørge for at rommet er godt ventilert.

Små byggeprosjekter

Store prosjekter, som å rive vegger, skaper et helt annet nivå av støv – og medfører større helsefare. Byggestøv er knyttet til alvorlige sykdommer som lungekreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og silikose. Over 500 bygningsarbeidere dør hvert år på grunn av eksponering for silikastøv13.

Noen av jobbene som skaper de største problemene, er skjæring av belegningsstein og heller, slissing av betong til rør og ledninger, kutting av fliser, sliping av overflater og riving av vegger og andre konstruksjoner14. 

Risikoen blir særlig høy hvis konstruksjonen inneholder silika eller trestøv. En annen skjult fare, særlig i bygninger som er over 30 år gamle, kan være asbest. Dette fibermaterialet finner man ofte som varmeisolering på rør, i skillevegger og i tak. Hvis det forstyrres eller skades, avgir det partikler som kan pustes inn eller komme i kontakt med huden. Eksponering for asbest forårsaker en rekke alvorlige lungeproblemer, som mesoteliom (en type kreft) og asbestose.   

Håndtering av disse problemene

Planlegging er avgjørende for små byggeprosjekter. Begrens antallet personer i området, så eksponering for støv begrenses. Skjerm også av området, så partiklene ikke sprer seg.

Det er livsnødvendig å bruke verneutstyr når du arbeider i områder med støv, deriblant maske og kjeledress. Sørg for god ventilasjon. Disse prosjektene kan ta mange timer, til og med flere dager, så det er stort potensial for eksponering. Støv hoper seg opp, så det er viktig å beskytte seg hvis du planlegger denne typen arbeid17.      

 Hvis du mistenker at du kan støte på asbest i prosjektet ditt, er det på tide å få hjelp fra profesjonelle asbestsanerere. De vet best hvordan materialet skal fjernes eller håndteres18. Det anbefales at du ikke håndterer asbestholdige konstruksjoner eller fjerner asbest selv.

 

Opphold der oppussing og byggeprosjekter utføres

 Hvis du elsker å drive med gjør-det-selv-prosjekter, oppholder du deg sannsynligvis mye i kjelleren, verktøyboden, loftet eller andre områder som kan være dårlig ventilert, fuktige eller fulle av potensielt giftige materialer. Hvilke risikoer kan disse stedene inneholde? 

Kjellere og nedre etasjer er utsatt for høye konsentrasjoner av radon. Denne fargeløse, luktfrie og radioaktive gassen eksisterer overalt i bakken. Noen steder hoper den seg opp til farlige nivåer etter å ha sivet inn i bygninger gjennom sprekker i fundamentet. 

Når dette skjer, danner radon et fint støv som setter seg i luftveiene våre når vi puster inn. Resultatet er den største årsaken til lungekreft for ikke-røykere. I USA forårsajer radon 21 000 dødsfall hvert år19.

Et annet problem i uventilerte rom er karbondioksid (CO2). Vi puster alle ut CO2, noe som gjør at stoffet hoper seg opp innendørs. Dessuten produseres det av ovner og varmeapparater som brenner brennstoff. Høye nivåer av denne gassen kan skape problemer som rastløshet, døsighet, økt hjertefrekvens og blodtrykk, svetting og hodepine20

Husk også at luftbårne kjemikalier (VOC) og produkter som inneholder disse forurensende stoffene, gjerne oppbevares i boder, garasjer og andre prosjektområder, som også kan inneholde giftige stoffer som glassfiber.

Håndtering av disse problemene

Det er kanskje ikke så lett i kjellere og loft, men hvis du kan, bør du ventilere rom der du driver med prosjekter. Åpne for eksempel et vindu i verktøyboden, eller åpne garasjedøren. 

Når det gjelder giftige produkter som inneholder VOC, må du sørge for at du oppbevarer dem riktig. Ikke oppbevar gamle lakk- og malingspann, aerosolbokser eller desinfeksjonsmiddelflasker du ikke trenger, i et rom der du kommer til å jobbe. Det er kanskje på tide å kaste noen gamle flasker hvis det begynner å bli fullt! Og følg instruksjonene nøye når du bruker noe som har med disse kjemikaliene å gjøre.

Mange problemer i forbindelse med radon kan løses med ventilasjon. Hvis du har et stort problem, kan det være nødvendig med bygningsarbeid for å tette sprekker, eller du kan vurdere å installere en radonbrønn. 

Overvåk og kontroller innendørs luftkvalitet

For å holde oppussing og gjør-det-selv-prosjekter sunne og trygge, er det viktig å ha en god informasjonskilde om luften du puster inn. En god innendørs luftkvalitetsmåler gir både aktuell og historisk informasjon om alle nøkkeldata, så du kan holde øye med nivåene og endringer i luftkvalitet. 

Airthings innendørs luftkvalitetsmålere er raske og enkle å installere, har batterier med lang levetid samt trådløs teknologi, så du kan komme i gang med å overvåke luftkvaliteten ved oppussing på kort tid. Sensorene måler både forurensende stoffer som radon, karbondioksid og VOC, og viktige luftforhold som fuktighet, lufttrykk og temperatur. Målerne gir deg også informasjon om svevestøv (PM), som er betryggende hvis du er bekymret for virkningen av fint støv på tilstander som astma.

Du kan se alle disse dataene i et brukervennlig dashbord eller i Airthings-appen. Airthings-dashbordet gir deg automatiske varsler når problemer oppstår. Hvis for eksempel VOC i luften overstiger det anbefalte nivået, får du et varsel, så du vet at du må ta en pause, åpne et vindu og få konsentrasjonen av kjemikalier ned på et trygt nivå igjen. Dataene viser deg nøyaktig hvor godt endringene fungerer, og dette kan bidra til å løse uenigheter, for eksempel hvis noen vil ha vinduet lukket fordi det er kaldt!

Gjør-det-selv-prosjekter er en enormt tilfredsstillende og givende hobby, men de skaper enkelte helse- og sikkerhetsbekymringer i hjemmemiljøet. Du kan overvinne disse med den riktige informasjonen lett tilgjengelig. Slipp bekymringene ved å overvåke innendørs luftkvalitet ved oppussing.    

 Hovedpunkter

 • Mange malingsprodukter, lakk, treprodukter og trebehandlinger inneholder helseskadelige stoffer som kalles luftbårne kjemikalier (VOC).
 • Boring, saging, skjæring og sliping skaper støv som inneholder ultrafine partikler og som forbindes med lungesykdommer.
 • I kjøkken og bad kan muggsopp og fuktighet forårsake problemer med allergier og astma.
 • Overvåking av innendørs luftkvalitet ved oppussing gir deg en informasjonskilde for å spore forurensende stoffer i luften, slik at du kan gjøre noe for å motvirke risikoer for din og din families helse.

 

 

Airthings View Plus - Hero Image - Right Low_RADON_PM_GLOW_WEB_Transparent

Vis Plus Nyhet

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien. Full kontroll over luften du puster inn med muligheten for å gjøre endringer. Beskytt familien din mot virkningene av allergener, forurensning, røyk fra skogbrann, virus og mye mer.

Kilder:

1. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

2. https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/air-quality-VOCs

3. health.state.mn.us/communities/environment/air/toxins/voc.htm

4. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363895/

5. www.bbc.co.uk/homes/diy/safety.shtml

6. https://theconversation.com/diy-can-be-dangerous-but-its-the-invisible-dust-that-may-harm-you-the-most-46092

7. https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rsta.2000.0680

8. /www.hse.gov.uk/lung-disease/woodworking-furniture.htm#:~:text=If%20you%20work%20with%20hardwood,likely%20to%20damage%20the%20lungs

9. www.epa.gov/mold/what-difference-between-mold-and-mildew

10. www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-mold-risk.html

11. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3432137/

12. //thatpainter.com/best-mold-resistant-paints/

13. www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/construction-dust.htm#:~:text=Regularly%20breathing%20construction%20dust%20can,can%20create%20high%20dust%20levels.

14. https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/construction-dust-specific-tasks.htm

15. https://www.hse.gov.uk/asbestos/building.htm

16. www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/asbestos/asbestos-fact-sheet

17. www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/soft-strip-demolition.htm

18. //www.mesothelioma.com/asbestos-exposure/handling/

19.https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon

20. https://www.verywellhealth.com/hypercapnia-symptoms-treatment-914862

 

Related articles

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore