Luftforurensning om vinteren: Hvorfor er det verre og hva kan du gjøre med det?

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 24, 2022

En enkel guide til hvordan du håndterer luftforurensning i de kaldere månedene av året.

Det er den tiden på året. Vinteren byr på frost, kulde og koselige sammenkomster – men dessverre også økt luftforurensning.

Luftforurensning er et viktig helseproblem, og er noe alle burde være oppmerksomme på hele året, men det er spesielt viktig å vite hvordan og hvorfor helsefaren er større om vinteren. Denne artikkelen gir svarene, og foreslår hva du kan gjøre for å bekjempe luftforurensningen i vintermånedene.

I dette blogginnlegget:

 • Hva er luftforurensning?
 • Hvordan påvirker luftforurensning helsen og velværet vårt?
 • Hvorfor er luftforurensningen verre om vinteren?
 • Hva kan du gjøre for å bekjempe høyere forurensning om vinteren?

sky

Hva er luftforurensning?

 

Luftforurensning er tilstedeværelsen av skadelige stoffer (også kjent som "miljøgifter") i atmosfæren. Disse stoffene kan både ha naturlig og industrielt opphav, men hvis du bor i en by, er det veldig vanlig at de kommer fra kjøretøy som biler, busser og lastebiler.[1]

Generelt kan man finne mange typer forurensninger i luften. I følge amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) er det disse du bør passe på:[2]

 

 • Svevestøv (PM)
 • Karbonmonoksid
 • Bly
 • Ozon på bakkeplan
 • Nitrogendioksid
 • Svoveldioksid

Luftforurensning påvirker alle land til en viss grad, men det er et spesielt viktig tema i storbyer der forurensningen er på sitt mest konsentrerte. I USA har Los Angeles den klart mest forurensede luften i landet når det gjelder ozon.[3]

I Storbritannia har både Manchester, Liverpool og London overskredet grensene for luftforurensning satt av Verdens helseorganisasjon (WHO).[4]

AS-air-pollution-in-winter-insert2

Hvordan påvirker luftforurensning helsen og velværet vårt?

Luftforurensning har på flere måter en alvorlig innvirkning på folks helse og velvære. Bortsett fra å føre til for tidlig død for omtrent 4,2 millioner mennesker hvert år,[5] kan både kortsiktig og langsiktig eksponering for forurensninger føre til en rekke sykdommer, som lungekreft,[6] astma[7] og hjertesykdom.[8] Den største utløseren av disse sykdommene er PM, som er laget av fine partikler i både fast og flytende form som kommer av drivstofforbrenning og trafikk fra kjøretøy.[9]

Dessuten påvirker luftforurensning ulike aldersgrupper på spesifikke måter – noe som betyr at det vil utgjøre en helsefare for deg hele livet. Som voksen kan luftforurensning øke sannsynligheten for å få hjerneslag.[10] Men forurensning kan også få alvorlige konsekvenser for barn (som står i fare for langsommere utvikling av lungene[11]) og eldre mennesker. Ny forskning tyder faktisk på at det kan være en sammenheng mellom svevestøv og demens.[12] Dette kan gjøre saken mer bekymringsfull enn vi trodde.

Hvorfor er luftforurensningen verre om vinteren?

 

Sesongavhengige forhold og vaner kan øke luftforurensningen. Dette skyldes en rekke årsaker:

Kaldere luft fanger mer forurensning

Som du kanskje allerede vet; normalt synker kald luft, mens varm luft stiger.

Som regel synker temperaturen jo høyere opp man kommer. Dette gjør det enkelt for luft som er nær jordoverflaten (som inneholder mye forurensning) å stige og løftes vekk. Men om vinteren er det mer sannsynlig at det oppstår termisk inversjon.[13] Fordi sollyset er svakere i løpet av denne årstiden, kan luft nær jordoverflaten ende opp med å bli kjøligere enn luften høyere oppe — noe som får det øvre luftlaget til å fungere som et "lokk" og fange den kjøligere, forurensede luften under. Når du er ute og går i byen om vinteren, kan du se dette i form av smog.[14]

Totalt sett kan termisk inversjon om vinteren gjøre luftforurensning mer skadelig for helsen din fordi du puster inn forurensningen oftere.

Tørrere luft holder på mer forurensning

En annen grunn til at luftforurensning er verre om vinteren, er at det er lavere luftfuktighet. Molekyler i kald luft holder naturlig nok på mindre fuktighet enn molekyler i varm luft, noe som betyr at sjansene for nedbør generelt er lavere. Dette er ikke ideelt fordi regn kan vaske bort forurensninger og hindre termisk inversjon ved å blande luftlagene.[15] Fordi luften er tørrere om vinteren, er tordenvær (som har evnen til å bryte opp ozon[16]) også sjeldnere, noe som også gjør luftforurensning til et større problem.

Vanene våre om vinteren kan øke forurensningen

Måten vi oppfører oss på om vinteren bidrar vanligvis til høyere luftforurensning, noe som kan gjøre luftkvaliteten dårligere. Det er større sjanse for bruk av peiser og vedovner innendørs, noe som kan tredoble mengden PM i hjemmene våre.[17] Dessuten har vi en tendens til å åpne vinduer sjeldnere når det er kaldt ute, for å spare på varmen. Dette kan føre til mangel på ventilasjon, noe som kan gjøre forurensningen enda mer konsentrert.

Utendørs blir luftforurensningen verre på grunn av økningen i forbrenning av fossilt brennstoff (det er høyere energiforbruk om vinteren) og biler som går på tomgang og slipper ut mer forurensning.

Hva kan du gjøre for å bekjempe høyere forurensning om vinteren?

Det er mange enkle måter å redusere luftforurensning og gjøre den mindre skadelig på i vinterhalvåret. Bortsett fra å gjøre ditt beste for å spare energi når det er mulig, kan du unngå å bruke ved til oppvarming og unngå å la bilen stå på tomgang lenger enn nødvendig. I tillegg, kan du forbedre inneklimaet ved å sørge for god ventilasjon og åpne vinduene innimellom.

Med Airthings View Plus kan du overvåke PM-nivåer og andre faktorer innen luftkvalitet, motta varslene du trenger for å iverksette tiltak og beskytte både hjem og familie mot forurensning.

 

HOVEDPUNKTER

 

 • Luftforurensning er tilstedeværelsen av skadelige stoffer i luften. Ett av de skadeligste og vanligste stoffene er svevestøv, som består av både flytende og faste partikler fra forbrenning av drivstoff og trafikk på veiene.
 • Det er flere helseplager og sykdommer som knyttes til luftforurensning, som astma, lungekreft og hjertesykdom.
 • Luftforurensningen er verre om vinteren fordi kaldere og tørrere luft fanger opp mer forurensning. Vanene våre i vinterhalvåret bidrar også til økt forurensning.
 • Å sikre god ventilasjon og holde seg unna ting som forurenser er effektive måter å bekjempe luftforurensning på.

 

 

View-Pollution-Hero-Right-Low_PM_GLOW

View Pollution Ny

Den mest avanserte måleren for innendørs forurensning med måling av svevestøv (PM2,5), luftfuktighet og temperatur.

Free shipping

24-month warranty

45 day money back guarantee

 

[1] https://www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/where-does-it-come-from

[2] https://scied.ucar.edu/learning-zone/air-quality/air-pollution

[3] ​​https://www.lung.org/research/sota/city-rankings/most-polluted-cities

[4] https://www.bbc.co.uk/news/health-43964341

[5] https://www.who.int/health-topics/air-pollution

[6] https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution

[7] https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/air-pollution/index.cfm

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740122/

[9] https://www.who.int/news-room/spotlight/how-air-pollution-is-destroying-our-health

[10] https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/jn_1920.276b_-_pps_-_air_pollution.pdf

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430551/

[12] https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/risk-factors-and-prevention/air-pollution-and-dementia

[13] https://scied.ucar.edu/learning-zone/air-quality/how-weather-affects-air-quality

[14] https://www.londonair.org.uk/londonair/guide/WinterSmog.aspx

[15] https://www.accuweather.com/en/health-wellness/why-air-pollution-is-worse-in-winter/689434

[16] https://scied.ucar.edu/learning-zone/air-quality/how-weather-affects-air-quality

[17] https://www.mdpi.com/2073-4433/11/12/1326

Related articles

Our most popular products

View Plus

Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien på markedet som måler radon, svevestøv (PM), CO2 og mer, pluss tilpassbar skjerm.
View Plus
View Plus NOK2999

Wave Plus

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med radonpåvisning, inkludert sensorer for temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO2.
Wave Plus
Wave Plus NOK2299

Wave Radon

En smart radonmåler som gir raske og nøyaktige måleresultater på din smarttelefon.
Wave Radon
Wave Radon NOK1699

Wave Mini

Nå med risikoindikator for mugg! Forebygging av mugg hjelper på astma, allergier, søvn og generell helse. Det perfekte første steget mot å forstå helse og velvære i ethvert rom.
Wave Mini
Wave Mini NOK799

Home

Møt Corentium Home by Airthings, en brukervennlig, batteridrevet radonmåler med skjerm.
Home
Home NOK1699

Hub

Fullfør systemet. Airthings Hub bringer en eller flere enheter på nett og gir deg øyeblikkelig tilgang til data som viser din innendørs luftkvalitet (IAQ) – når som helst, hvor som helst!

Radon map

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore

Thousands of Radon sensors across the world, broken down by location. See your region's approximate risk level.

Explore