Hvorfor luftkvaliteten i skolen bør være en prioritet for alle

Marie Bannister

Marie Bannister

desember 17, 2021

Innendørs luftkvalitet er noe de fleste går og tenker på om dagen. Da barna vendte tilbake på skolebenken i høst, fikk folk enda mer å bekymre seg for. Både nye miljøfarer, som forurensning fra skogbranner, samt risikoen for smittespredning kan knyttes til innendørs luftkvalitet. Det påvirker også lærere og alle andre som oppholder seg i skolebygget. For å forhindre de negative virkningene av dårlig luft og forurensning innendørs, er overvåking av nivåene i bygget avgjørende.

Hva-er-reglene-for-innendørs-luftkvalitet-på-arbeidsplasser-Innlegg-2


Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs1, hvor luften kan være opptil fem ganger mer forurenset enn luften utendørs2. Barna tilbringer store deler av dagen på skolen. Barn regnes som en av de mer sensitive gruppene når det gjelder forurensning. Det er fordi kroppene deres vokser aktivt og de puster inn høyere volumer av luft i forhold til kroppsvektene enn det voksne gjør.

Lærere kan også oppleve tap av konsentrasjon ved høye karbondioksidnivåer, døsighet fra høye temperaturer eller økt risiko for å bli smittet av forkjølelse og influensa ved dårlig luftfuktighet. Når du måler og styrer innendørs luftkvalitet med en løsning som Airthings for Business, blir både elever og ansatte sunnere, gladere og mer arbeidsdyktige. 

1. Oppmuntre til optimal læring og undervisning


Å iverksette tiltak for å forbedre inneklimaet i skolen har vist seg å ha en positiv innvirkning på elevenes prestasjonsevner.  Konsentrasjon, økt engasjement og kognitive ferdigheter er bare noen av fordelene som kan oppnås. Typisk atferd som gir bedre akademiske resultater er for eksempel:

 •     Raskere gjennomføring av tall- og språkbaserte oppgaver blant 10-12 åringer3.
 •     Bedre matematikk- og leseresultater i grunnskolen4.
 •     Raskere og mer nøyaktige respons for farger, bildeminne og ordgjenkjenning hos barneskoleelever.

Ikke nok med det, lærere og ansatte føler seg også lykkeligere, sunnere og mer verdsatt, noe som betyr at de er mer tilstede og kan prestere bedre.  

Uten innsyn, vil dårlig luftkvalitet ha motsatt effekt.  Faktorer som høye temperaturer, for mye karbondioksid (CO2), mangel på ventilasjon og økt luftfuktighet er faktorer som fører til apati og som negativt påvirker hvordan elever og ansatte har det og hvordan de presterer.Airthings-View Co2_school lifestyle2_with wall

2. Bidra til å støtte opp om god helse


I følge en ny rapport publisert av to respekterte medisinske aktører, blir det ikke gjort nok for å takle virkningen luftkvalitet har på helsen til barn og unge6. Og det er bare én av en rekke studier som tar for seg dette problemet. Vi vet for eksempel at:

 •     Høye konsentrasjoner av CO2 er knyttet til tung pust blant barn7.
 •     Dårlig innendørs luftkvalitet i skolen kan skape alvorlige helseplager for de med astma og allergier8.
 •     Eksponering for karbondioksid innendørs har blitt knyttet til "sykt bygg-syndrom" (eng. "Sick Building Syndrome") hos barn, som er preget av symptomer som sløvhet, hodepine og sår hals9.  
 • Høy luftfuktighet fremmer veksten av bakterier 10 og støvmidd11 og risikoen for luftveissykdommer og astmasymptomer12. På den andre siden, kan lav luftfuktighet innendørs forårsake symptomer som tørre øyne og rennende eller tett nese13, og er en av hovedårsakene til klager i kontormiljøer14. Det kan også forverre effekten av innendørs luftforurensninger, som svevestøv, og kan bidra til spredning av virus, som influensa og Covid-1915.

Selv om barn er mer utsatte for helseplagene forbundet med dårlig luftkvalitet, står alle som jobber i bygget potensielt i fare for å utvikle symptomer, som kan være alt fra astma og eksem til nedsatte kognitive funksjoner16.

Ikke nok med det, nivåene av luftforurensning innendørs har vist seg å være opptil fem ganger høyere enn utendørs17.

Det gir derfor mening at utdanningsinstitusjoner går foran som et godt eksempel.Hva-er-reglene-for-innendørs-luftkvalitet-på-arbeidsplasser-Innlegg-3

3. Forbedre oppmøtet


Ingen ønsker at ansatte, elever eller studenter skal være borte fra skolen, høyskolen eller universitetet og miste verdifull tid på grunn av sykdom forårsaket av dårlig luftkvalitet. Hvis oppmøtet faller, følger resultatene sannsynligvis etter.

Ved å imøtekomme kravene til luftkvalitet kan imidlertid institusjonene bidra til å forhindre dette ved å skape et sunnere og mer behagelig læringsmiljø.

Det har for eksempel vist seg at økte ventilasjonshastigheter i klasserom bidrar til å redusere sykefravær blant elever18. I tillegg har man sett bedre oppmøte blant grunnskoleelever, og ungdomsskoleelever har oppnådd høyere karaktergjennomsnitt og høyere poengsum på akademiske prøver19. Igjen, det er en tydelig sammenheng mellom god luftkvalitet og gode prestasjoner hos elever.Hva-er-reglene-om-innendørs-luftkvalitet-på-arbeidsplasser-Innlegg-3

4. Vis ansvar og omsorg


Foreldre og omsorgspersoner ønsker å føle seg trygge på at barnas velvære blir prioritert. 91 % av dem mener at kvaliteten på luften elevene og studentene puster inn har en direkte innvirkning på helsen deres – et tydelig signal om at sunn luft i skolen nå er en viktig del av forventningene20.  

Ansatte bekymrer seg like mye for dette problemet. Så mye at mange nå prioriterer arbeidsmiljø foran godtgjørelser og lønn21.co2 schools

5. Øk driftseffektiviteten og bærekraften

Smarte løsninger som sporer CO2-nivåer som slippes ut naturlig gjennom pust – gir detaljert innsyn i tilstedeværelse i ulike deler av bygget gjennom dagen. Med denne informasjonen kan det tas viktige operative beslutninger basert på data i sanntid og historiske data. Som for eksempel at:

 •     Energieffektiviteten kan forbedres: Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg er kun slått på når klasserom, forelesningssaler eller treningsrom er i bruk.
 •       Kantinedriften kan samkjøres med faktisk daglig oppmøte av elever/studenter for å redusere svinn.
 •       Renhold kan koordineres for å prioritere områder hvor det er registrert høy aktivitet.
 •       Det kan organiseres tidstabeller for bedre utnyttelse av ledige oppholdsrom.

Clouds (1)

6. Overvåk luftkvaliteten i henhold til anbefalingene

Med så mye oppmerksomhet rundt kravene til innendørs luftkvalitet, er det nærliggende å forvente at det vil etableres nye forskrifter og retningslinjer i nær fremtid. Forskrifter i forbindelse med luftkvalitet blir stadig strengere verden over. New York City har allerede iverksatt tiltak for å sikre tilstrekkelig ventilasjon på alle skoler, for et optimalt inneklima for elever22. Enhver utdanningsinstitusjon gjør et smart valg i å proaktivt ta tak i disse problemene nå og utforme en strategi for luftkvalitet som har som formål å beskytte helsen til både ansatte, elever og studenter.

CDC har kommet med nye retningslinjer om riktig ventilasjon i skoler for å minimere spredningen av Covid-1923. Det å åpne vinduer og sikre god luftstrøm er viktig, men dette øker også risikoen for at utendørs luftforurensninger kommer inn i klasserommet, spesielt i byer med høye konsentrasjoner av svevestøv. Dette er grunnen til at kontinuerlig overvåking av luftkvaliteten med oversikt over alle forurensninger samt virusrisiko vil bli avgjørende fremover.

Det er åpenbart at luftkvalitet, spesielt karbondioksid, temperatur og luftbårne kjemikalier, bør overvåkes utdanningsinstitusjonene, ved hjelp av et pålitelig system som Airthings for Business-løsningen.

Dette kan du gjøre

En ny casestudie i Finland fremhevet viktigheten av å opprettholde riktig lufttrykk i skolene for å sikre at ideell innendørs luftkvalitet kan opprettholdes. Ved å overvåke og endre på differensialtrykket var forskerne i stand til å redusere nivåene av VOC, svevestøv og skadelige sopp inne i skolebygget, samtidig som oppfatningen av inneklimaet til de som oppholdt seg i bygget ble bedre24. I tillegg til å overvåke innendørs luftkvalitet med Airthings for Business-løsningen, kan du nå også integrere Balance for Business og data fra de andre produktene våre for å automatisk kontrollere ventilasjonssystemet i skolebygget for å tilpasse endringer i miljøet. 

 

Kilder:

1.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420
2. epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools
3.gwern.net/docs/co2/2015-stafford.pdf
4. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21029182/
5.worldgbc.org/sites/default/files/Better%20Places%20for%20People%20-%20Schools%20Briefing%20Notes%20-IAQ.pdf
6.rcpch.ac.uk/resources/inside-story-health-effects-indoor-air-quality-children-young-people
7. ink.springer.com/epdf/10.1007/s00431-014-2288-4?shared_access_token=5JB_xa0uG7FD5uen-9eiSve4RwlQNchNByi7wbcMAY6hocqMd5aXw6L5I6iA6lbgpVDfP8Ht_iVzMNejK_wtZ0sQRPJomvNNixxziPcQsUOj85BdTw0iSsYWoep8gzdGOmXsdeooiuoTRaohmxiZXjO3ixPu_-WXuIP2QmLbEn
8.aafa.org/healthy-settings-schools-child-care-workplace-housing-restaurants-airlines/
9.worldgbc.org/sites/default/files/Better%20Places%20for%20People%20-%20Schools%20Briefing%20Notes%20-IAQ.pdf
10. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23744731.2016.1206430
11. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/dustmites/index.cfm
12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132321002912?via%3Dihub#bib18
13. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018320725#bb0285
14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917306946
15. https://www.nature.com/articles/s41598-021-89078-7
16. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21621987/
17. https://www.huffpost.com/entry/how-employee-productivity_b_5620941?guccounter=1
epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools
18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893609/
19.https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037
20. https://elabe.fr/wp-content/uploads/2019/09/veolia_qai_ecoles_rapport_sept2019.pdf
hrnews.co.uk/keeping-up-with-the-millennials-a-third-of-employees-choose-jobs-based-on-the-office-environment/
21. http://hrnews.co.uk/keeping-up-with-the-millennials-a-third-of-employees-choose-jobs-based-on-the-office-environment/
22. https://www.schools.nyc.gov/about-us/reports/building-ventilation-status
23. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
24. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/230/htm

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started