Virus har alltid vært en del av hverdagen vår. Med lite avstand til hverandre på skoler, kontorer og arbeidsplasser, kan virus fort overføres fra person til person. 

Den globale pandemien har i det siste satt innendørs luftkvalitet på dagsorden. Luftkvaliteten ar avgjørende for å redusere risikoen for luftbåren smitte og virusets overlevelse. 

Skoler, kontorer og andre offentlige bygg kan ligge et skritt foran i å forhindre spredning av virus ved å søke hjelp til å skape et inneklima der mennesker trives, men ikke virus. We want to help create buildings where people thrive, but viruses don’t. Contact Airthings for Business today.

Foreløpig er det selvfølgelig umulig å måle viruspartikler i luften i sanntid. Visse forhold innendørs og kombinasjonene av disse kan imidlertid øke eller motvirke smittespredning. Karbondioksid, temperatur og luftfuktighet har stor innvirkning på smitte. Les videre for å finne ut hvordan.Virus_factors_transparent-2

Innhold:

Hvordan spres virus på kontorer, skoler og arbeidsplasser?

Hvert virus er forskjellig, men luftbåren smitte er en vanlig måte virus spres på. Det er ofte tre hovedmåter ved smittespredning:

Transmission_route_colour-2Dråpesmitte. Dråper frigis ved nysing eller hoste.

 

 

Transmission_route_colour-1Kontaktsmitte. Gjennom direkte berøring av hender eller berøring av overflater som har vært i kontakt med hender.

 

 

Transmission_route_colour-3Luftrne mikrodråper. Disse kan holde seg i luften i flere timer og kan transporteres over større avstander1.

 

 

Hos Airthings fokuserer vi på flere forskjellige ting, men virusrisiko-indikatoren fokuserer på den tredje måten. Dette er via mikroskopiske luftbårne dråper, større dråper gjennom nysing eller hoste og kontakt med overflater2. Avstand og gode rengjøringsrutiner kan redusere to av disse, men hva med de små dråpene vi ikke kan se? Hvordan kan du redusere risikoen når mikroskopiske dråper kan bli værende i luften over lengre tid og bevege seg over store avstander?

Få innsyn i din risiko

Understand-risk-icon_2

Ved å overvåke luften kan du få innsyn i hvilke områder i bygningen som har økt risiko for spredning av luftbårne virus. Ulike områder krever ulike tiltak, og data er nødvendig for å kunne planlegge forebyggende tiltak.

Iverksett tiltak

Alerts-icon_2Få vite hva du bør gjøre og hvor ved hjelp av innsyn i virusrisiko og analyserapporter i dashboardet. Med kontinuerlig overvåking kan du sjekke at de iverksatte tiltakene fungerer, og motta varslinger når virusrisikoen øker.

Skap trygghet

at-ease-icon_2Overvåking av innendørs luftkvalitet bidrar til at du lettere kan overholde nye råd og anbefalinger. Gjør det du kan for å skape et tryggere miljø for de som oppholder seg i bygningen, og vis dem at helsen deres prioriteres. 

Hvordan påvirker CO2 spredning av virus?

Vi puster ut karbondioksid. I lukkede møterom, klasserom eller kontorer, kan høye CO2-nivåer indikere at det er for mange personer i rommet. Situasjoner som disse, hvor det ikke sirkulerer frisk luft, kan være en "grobunn" for smittespredning.  For mange puster ut CO2 i små, dårlig ventilerte rom. 

Som et resultat av dette blir forskrifter for karbondioksid stadig vanligere på arbeidsplasser, men spesielt i skolen. 

I Nederland har regjeringen innført nye tiltak, og til og med en "ansvarsgruppe", for å sikre tilstrekkelig ventilasjon i skolen3. De har laget et grunnleggende målesystem og bedt de fleste utdanningsnemnder om å delta. Dette viser at luftkvalitet nå er høyeste prioritet, ettersom resultatene tydelige. 

En lignende sak som ble rapportert i oktober 2020 var at “den tyske regjeringen investerer 500 millioner euro i å forbedre ventilasjonsanlegg i offentlige bygninger for å stoppe spredningen av koronavirus”4. Dette gjelder ikke bare for skoler, men også forbedring av ventilasjonen i offentlige kontorer, museer og teatre. En del av finansieringen inkluderer CO2-sensorer, som indikerer når luften i et rom er usunn eller skadelig.

CO2-nivåer må overvåkes og være en del av ethvert omfattende luftkvalitetssystem, for å sikre at områder ikke er dårlig ventilerte eller overbefolkede. Virus_factors_transparent-1

We want to help create buildings where people thrive, but viruses don’t. Contact Airthings for Business today.

Hvordan påvirker luftfuktighet spredning av virus?


Vet du hvorfor influensasesongen er om vinteren? Vi har "influensasesong" på grunn av endringer i klimaet  som øker virusets sjanse for overlevelse og reduserer immunforsvaret. Begge deler påvirkes av  lave temperaturer og lav luftfuktighet. 

Forskning har faktisk vist en sammenheng mellom sesongbasert smittespredning, spesielt influensa, og luftfuktighet. Tidligere forskning utført av Centre for Disease Control and Prevention i USA viste at når luftfuktigheten ble satt ned til lave 23%, klarte enorme 70,6-77,3% av influensaviruspartiklene å forårsake infeksjon – også etter kun én time etter hoste6.  

pencil_with_line (1)I kontrollerte omgivelser falt prosentandelen smittsomme partikler når luftfuktigheten ble økt. En økning i luftfuktighet til 43% reduserte prosentandelen smittsomme partikler til kun 14%7. Når luftfuktigheten er for lav, betyr det at luften innendørs er tørr, noe som kan gjøre at luftbårne mikrodråper og bakterier forblir luftbårne lenger og beveger seg over større avstander.

En undersøkelse fra Yale University viste også at lav luftfuktighet fysisk reduserte barrierefunksjonene i kroppene til deltakerne i studien, som fungerer som en medfødt motstand mot influensa8. I hovedsak påvirket den lave luftfuktigheten i kontrollerte omgivelser kroppens naturlige forsvar mot virus. 

Temperaturens innvirkning på spreding av virus henger sammen med luftfuktighet. Kaldt vær kan ofte føre til tørre forhold inne, og når fuktighetsnivået blir for lavt, overlever virus lenger i mikrodråper, og spres dermed lettere. Dette betyr blant annet at luftfuktighet bør være en betydelig faktor for å analysere virusrisiko på arbeidsplassen.

Ved å overvåke luftfuktighet og temperatur innendørs kan du gjøre justeringer som bidrar til at de ansattes immunforsvar kan bekjempe smitte. Clouds (1)

We want to help create buildings where people thrive, but viruses don’t. Contact Airthings for Business today.

Hvordan fungerer virusrisiko-indikatoren? 

Virus_badge (1)Å måle luftbårne virus i sanntid er foreløpig ikke mulig, men ville nok også vært urovekkende. Det ville vært bedre å finne ut hvor lett et virus kan forbli smittsomt på arbeidsplassen. Arbeidsplasser kan nå heldigvis dra nytte av omfattende innendørs luftkvalitetsløsninger for å måle risikoen for spredning av virus. 

Airthings' virusrisiko-indikator kombinerer data fra de eksisterende sensorene i Wave Plus for Business, som overvåker CO 2 , luftfuktighet og temperatur, i en egen algoritme, og beregner risikonivået for spredningen av virus i en bygning. 

Den vurderer fire risikofaktorer som knyttes til spredning av luftbåren virus: Overlevelsesraten av et virus, kroppens naturlige forsvar, tilstedeværelse og ventilasjonshastighet. Dette fremmer et inneklima der mennesker trives, men ikke virus.

De innebygde sensorene i Wave Plus for Business inkluderer Radon, CO2 , VOC, temperatur, luftfuktighet, lys og lufttrykk. Virusrisiko-indikatoren opererer gjennom en spesialutviklet algoritme som bruker noen av disse sensorene til å analysere forholdet mellom enhetens målinger av innendørs luftkvalitet og de vanligste faktorene som bidrar til at luftbåren virus spres i et område innendørs, som en skole, et kontor eller annet område med virksomhet. 

virus_closeup-1

Disse risikofaktorene utgjør følgende:

 • Overlevelsesraten av et virus: Hvor lenge viruset kan overleve i luften.

 • Kroppens naturlige immunforsvar: Hvor mottakelig/sårbar menneskekroppen og immunforsvaret er overfor virusinfeksjon. Forskning basert på luftfuktighet viser av lav luftfuktighet reduserer kroppens immunforsvar og gjør folk mer utsatte for luftbårne virus.

 • Tilstedeværelse: I klasserom eller møterom med forhøyede CO2-nivåer pustes luften som pustes ut av en person inn av en annen, ettersom luften ikke rekker å fornye seg. Å redusere antall personer som oppholder seg i lukkede rom og gi rommet tid til å "puste" mellom bruk kan hjelpe.

 • Ventilasjonshastighet: Hvor mye frisk luft som slippes inn i et rom – en viktig faktor for å dempe smittespredning innendørs.

Noen ting å tenke på

Åpenhet er nøkkelen i en tid som dette. Hos Airthings ønsker vi å være åpne om hva indikatoren vår kan og ikke kan. Dette gjør det lettere for deg å få den perfekte løsningen for din virksomhet. Her er tre ting du bør vurdere når det gjelder virusrisiko-indikatoren:

 • Måler bare bestemte former for smittespredning: Virusrisiko-indikatoren tar bare for seg mikrodråper som holder seg i luften over leger tid og som beveger seg over større områder innendørs. Den tar ikke for seg andre faktorer, som kontaktsmitte og dråper fra nys, som er mye større og naturlig faller til bakken over en høyde på ca. 2 meter.

 • Kan ikke stoppe virus:  Virusrisiko-indikatoren stopper eller dreper ikke virus i en bygning, men gir en indikasjon på risikoen for luftbåren smitte. Dette gjør at du kan iverksette tiltak for å redusere risikoen for at luftbårne mikrodråper spres fra en person til en annen.

 • Fungerer ikke som en spesifikk indikator for COVID-19: Virusrisiko-indikatoren kan brukes til alle luftbårne virus, som influensa, og gjelder ikke bare for COVID-19.

Airthings for Business office eGuide

 

 

Kilder:

1. rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

2. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sarscov2.html#:~:text=Airborne%20transmission%20is%20infection%20spread,and%20time%20(typically%20hours).

3. lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/

4. bbc.com/news/world-europe-54599593

5. bbc.com/news/world-europe-54599593

6. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

7. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

8. pnas.org/content/116/22/10905

 

 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started