Skoler og universiteter: Ta kontroll over CO2-nivåene og skap økt læringsevne og kostnadseffektivitet

Marie Bannister

Marie Bannister

juli 20, 2022

 

Karbondioksid kan ha negativ effekt på hjernen hos både elever og ansatte. Hvordan kan man unngå dette, og i tillegg bedre prestasjonene og spare penger?

 

B2B_school_webinarKnow when your room needs a breather, with Airthings for Business CO2 alert  Learn more  

Det er viktig at skoler, universiteter og høyskoler fremmer best mulig læringsmiljø for elever og studenter, og et godt arbeidsmiljø for ansatte. Etter hvert som vi lærer mer om innendørs luftkvalitet, har det blitt stadig tydeligere at luften vi puster inn er avgjørende for helsa og velværet til de som oppholder seg i en bygning. 

Karbondioksid-nivå er en avgjørende faktor for innendørs luftkvalitet på skoler og i andre utdanningsmiljøer. Som vi kommer til å se nærmere på, påvirker CO2 både hvordan elever og ansatte føler seg og hvordan de presterer. Finn ut hvordan du får kontrollen på karbondioksid-nivåene, og skaper et optimalt inneklima på din skole eller universitet.

Hva er karbondioksid og hvor kommer det fra?

Karbondioksid, eller CO2, er en fargeløs og luktfri klimagass, som består av én del karbon og to deler oksygen. Gassen er ufarlig i små mengder, og den spiller en avgjørende rolle i dyrking av mat ved å muliggjøre fotosyntese og produksjon av karbohydrater i planter.

Vi hører ofte om problemer knyttet til karbondioksid utendørs. Ved brenning av fossile brennstoffer, hoper gassen seg opp i atmosfæren, fanger opp varme og driver frem klimaendringer1. Menneskeskapt CO2 slippes ut via ulike typer forbrenning, inkludert industri- og motorkjøretøyer, men det er også mange naturlige kilder, som vulkaner, skogbranner, og selvfølgelig respirasjonsprossessene hos utallige dyr og organismer2

 

Det er forståelig nok stort mediefokus rundt CO2 som luftforurensning utendørs, og organisasjoner er fullt klar over at de må redusere utslippene sine. Karbondioksid skaper imidlertid også problemer innendørs hvor gassen hoper seg opp i befolkede, lukkede rom, som klasserom eller kontorer, noe som påvirker helsa og prestasjonene til de som oppholder seg i bygningene. 

Fordi vi alle puster ut CO2, er det mulig å bruke gassen til å måle folks tilstedeværelse, noe som gir muligheten for kostnadsbesparelser ved økt å bruke rommene mer effektivt. 

Hvorfor har CO2-nivå på skoler og i utdanningsbygg betydning?

Helse og velvære

CO2 kan hope seg opp i dårlig ventilerte klasserom, forelesningssaler eller kontorer når vi puster. Høye nivåer av gassen knyttes til klager rundt rastløshet, døsighet, økt hjertefrekvens og forhøyet blodtrykk, svette og hodepine3.  

Forskere har funnet ut at høyere konsentrasjoner av karbondioksid kan føre til misnøye hos personer som besøker bygninger4. En studie rapporterte 12 prosent reduksjon i sykedager ved forbedring av innendørs luftkvalitet i utdanningsbygg5. En gjennomgang av mange separate studier på emnet konkluderte med at: “Det finnes bevis for at økt ventilasjon kan knyttes til reduksjon i respiratoriske helseplager og redusert fravær blant elever”6

Mange foreldre og studenter legger nå vekt på et sunt inneklima når de velger en utdanningsinstitusjon. Studiene viste at 80% av foreldre mener at kvaliteten på luften barna puster inn påvirker læringsevnen7.

 

Know when your room needs a breather, with Airthings for Business CO2 alert  Learn more  

Dette blir også stadig viktigere for ansatte. Folk bruker nå i gjennomsnitt en tredjedel av livet sitt på jobb8, og en tredjedel av ansatte vektlegger kvaliteten på arbeidsmiljøet over andre faktorer som ekstra fordeler og lønn9.

Å tilby god innendørs luftkvalitet i utdanningen er ikke bare et valgfritt alternativ lenger. Å overvåke luftforurensninger som karbondioksid har blitt en viktig oppgave og plikt for skoler og universiteter. 

Prestasjon og produktivitet

Det finnes sterke bevis for at både elever og ansatte tenker klarere og presterer bedre i miljøer med lave karbondioksidnivåer. Følgende studier viste at høye CO2-nivåer får folk til å føle seg døsige og påvirker beslutningstakende evner.

En studie fra Harvard T.H. Chan School of Public Health fant ut at forbedret innendørs luftkvalitet, inkludert lavere nivåer av karbondioksid, resulterte i 100% økning i kognitive ferdigheter10. Forskere har spesielt avdekket “avgjørende bevis for at det er en sammenheng mellom økt prestasjon og økt ventilasjon” i utdanningsbygg11.   

En studie av amerikanske grunnskoler regnet på denne forbedringen, og viste henholdsvis 2,9% og 2,7% forbedrede ferdigheter i matematikk og lesing ved økt ventilasjon12. Forskere i Danmark har på en lignende måte funnet ut at det å øke ventilasjonen i klasserom førte til at 10 til 12-åringer klarte å utføre tall- og språkoppgaver raskere13.

Når det gjelder produktiviteten hos ansatte, er resultatene også sammenlignbare. En Harvard-undersøkelse viste at det å investere $40 per person per år i forbedret luftkvalitet ga en produktivitetsgevinst på $6500 per ansatt14.  

Høye CO2-nivåer på skoler kan føre til tretthet, dårligere konsentrasjon og svakere prestasjoner hos både elever og ansatte. Ved å ta tak i problematikken rundt karbondioksid, har utdanningsinstitusjoner muligheten for å skape bedre lærings- og arbeidsmiljøer.

Driftseffektivitet

Å forbedre CO2-nivåene fører ikke bare til økt trivsel og prestasjon, men vil også gi kostnadsbesparelser. Få verdifulle data om tilstedeværelsen i bygningen ved å overvåke gassen, slik at du kan redusere kostnadene og drifte mer effektivt. Når det oppholder seg mange personer i et klasserom, kontor, møterom eller kantine, stiger karbondioksidnivået. Ved å måle nivåer i sanntid, får man et nøyaktig innsyn i hvordan eiendommen brukes. 

Din skole eller universitetet kan for eksempel tilpasse oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC) etter hvor mange som oppholder seg i bygningen, slik at det ikke sløses energi på tomme klasserom eller forelesningssaler. Det er mulig å integrere innendørs luftkvalitetsmålere i styringssystemer for bygninger, slik at ressurser automatisk slår seg på når områdene tas i bruk. 

Why-indoor-air-quality-in-schools-and-education-centres-is-so-important-header

Universitetet i Alabama oppdaget at bedrifter vanligvis kan spare mellom 20-40% på energikostnadene sine ved å skaffe seg en pålitelig kilde til data om tilstedeværelsen i bygningene15.

Men fordelene slutter ikke der. Du bestemmer deg kanskje for å planlegge rengjøring rundt travlere områder i bygningen, for å spare penger og øke effektiviteten. Eller, så kan det hende du oppdager at visse områder ikke brukes ofte nok, noe som gir muligheten for å omorganisere timelister og dra bedre nytte av fasilitetene.

Det kan også være lurt å organisere kantinedrift etter etterspørsel, og sørge for at det er mer mat på travle tider og unngå svinn når det er mindre aktivitet.

Hvordan overvåke og styre karbondioksidnivåer på skoler og i utdanningsbygg?

Det første steget for å senke karbondioksidnivåene på skoler, universiteter og i utdanningsbygg er å ha en pålitelig kilde til informasjon om nivåene av gassen. Airthings for Business-løsningen inneholder kraftige innendørs luftkvalitetsmålere som er enkle å installere, og leverer data i sanntid. De har nå en spesiell CO2-varsling somviser et lyssignal når nivåene blir for høye. Airthings-målerne analyserer også andre forurensninger og forhold som påvirker trivsel og velvære hos elever, studenter og ansatte.

Med trådløs teknologi og batterier med lang levetid, er det ingen behov for kabling eller dyre installasjonsprosesser. Og dataene er tilgjengelige eksternt via et brukervennlig dashboard som viser alle viktige målinger for luftkvalitet, inkludert informasjon om tilstedeværelsen i bygningen.

Med Airthings’ målere ser du hvor og når du bør iverksette tiltak. Som for eksempel å investere i bedre ventilasjon eller smartere bruk av rom, for å unngå opphopning av CO2. Dataene om tilstedeværelsen i bygningen gjør at du kan redusere kostnadene og drifte med maksimal effektivitet, ved å distribuere ressurser der det trengs og utnytte organisasjonens fasiliteter på best mulig måte.

Når du er ansvarlig for utdanningsbygg, har du en plikt til å ta vare på de som oppholder seg der, enten det er elever, studenter eller ansatte. Ved å styre CO2-nivåer, og skape et fantastisk inneklima, har du muligheten for å markere institusjonen din, ivareta helsen og trivselen til alle som bruker bygningen og tilby et optimalt lærings- og arbeidsmiljø.    

HOVEDPUNKTER

 • CO2 kan hope seg opp i dårlig ventilerte klasserom, forelesningssaler eller kontorer når vi puster. Høye nivåer av gassen knyttes til klager rundt rastløshet, døsighet, økt hjertefrekvens og forhøyet blodtrykk, svette og hodepine.
 • Høye CO2-nivåer i utdanningsbygg kan føre til tretthet, lavere konsentrasjon og dårligere prestasjoner hos både elever og ansatte. Ved å ta tak i karbondioksidnivåene, vil du kunne skape et bedre lærings- og arbeidsmiljø.
 • Måling av CO2-nivå gir deg også verdifull informasjon om tilstedeværelsen i bygningen. En studie viser at institusjoner kan redusere kostnader i forbindelse med varme og belysning med 20-40%, ved å investere i en pålitelig kilde til informasjon om tilstedeværelse i bygningen.
 • Airthings for Business-løsningen er en kilde til både sanntids og historisk informasjon om CO2-nivåer, som kan brukes til å utforme et ideelt læringsmiljø i utdanningsbyggene dine.
 • Ved å styre CO2-nivåer, og skape et fantastisk inneklima, har du muligheten for å markere institusjonen din, ivareta helsen og trivselen til alle som bruker bygningen og tilby et optimalt lærings- og arbeidsmiljø.

Kilder

 1. https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
 2. https://www.sciencedaily.com/terms/carbon_dioxide.htm
 3. https://www.verywellhealth.com/hypercapnia-symptoms-treatment-914862
 4. ww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330777
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789698/
 6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403
 7. https://elabe.fr/wp-content/uploads/2019/09/veolia_qai_ecoles_rapport_sept2019.pdf
 8. /www.gettysburg.edu/news/stories?id=79db7b34-630c-4f49-ad32-4ab9ea48e72b&pageTitle=1%2F3+of+your+life+is+spent+at+work 
 9. http://hrnews.co.uk/keeping-up-with-the-millennials-a-third-of-employees-choose-jobs-based-on-the-office-environment/
 10. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037
 11. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12403
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21029182
 13. https://www.gwern.net/docs/co2/2015-stafford.pdf
 14. https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/healthy-buildings-can-improve-workers-performance/
 15. https://www.researchgate.net/publication/325373834_Data-Driven_Models_for_Building_Occupancy_Estimation

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started