God luftkvalitet hemmer smittespredningen i offentlige bygg og næringseiendommer

Airthings

Airthings

januar 25, 2022

I midten av januar 2022 kom Folkehelseinstituttet (FHI) med nye råd om hvordan skoler kan begrense smittespredning ved hjelp av god ventilasjon og bruk av HEPA filter. God luft er en av nøklene til å begrense smitte i offentlige bygg hvor mange møtes og i næringseiendommer som kontorer og kjøpesenter. FHI anbefaler nå skoler i gamle bygg å gjøre målinger av CO2, fuktighet og lufttilførsel for å begrense smitten1.  

Mange gamle skolebygninger har dårlig ventilasjon, som betyr at luften i rommene ikke blir skiftet ut hyppig nok for optimal helse og produktivitet. CO2 nivåene kan bli for høye dersom luften ikke blir skiftet godt nok ut gjennom ventilasjonssystemet, og både barn og voksne vil da oppleve luften som tung å puste2.

Ved å installere en helhetlig løsning for måling av luftkvalitet i skolebygninger, kontorer og andre næringsbygg, kan smitterisiko beregnes og tiltak raskt gjennomføres for å begrense smitte. Smitterisiko beregnes ut i fra nivåene av CO2 i bygget, luftfuktighet og temperatur. Ved å redusere antall mennesker som oppholder seg i samme rom, øke temperaturen og fuktigheten, vil risikoen for smitte falle.  Virus-natural-defences

Tre faktorer påvirker risikoen for smittespredning

Fuktighet i rommet påvirker kroppens naturlige forsvarsmekanismer mot virus. Tørr luft gjør at virus overlever lenger både i luften og på overflater, mye tørr luft påvirker også kroppens slimhinner og vil gjøre det lettere å bli infisert3. FHI har ikke anbefalt å aktivt gjøre inneluften fuktigere med befuktere4, men overvåking av luftfuktigheten kan hjelpe som en indikator på risikoen.

CO2 nivåene i bygg burde ikke være høyere enn 1000 PPM og dersom rommet brukes til hard fysisk aktivitet som for eksempel på et treningssenter eller gymsal, burde ikkeCO2 nivåene være høyere enn 800 PPM. Grunnen til at det er viktig å måleCO2 nivåene er at for høyt nivå øker risikoen for å puste inn virus fra andres utånding i rommet og dermed bli infisert.  

Kroppens naturlig forsvar mot virus blir negativt påvirket av lav temperatur. Når kroppen blir kald, blir kroppen lettere infisert. Lav temperatur vil også gjøre at virus overlever lenger i luften og på overflater5. Det er derfor viktig å ha full oversikt over temperatur i hele bygget som driftes, enten det er en eldre skolebygning, nytt kontor eller et kjøpesenter.

Ved å kontinuerlig måle og overvåke faktorer som CO2, temperatur og luftfuktighet vil skoler med gamle bygninger kunne hemme smittespredningen.

For å komme i gang med overvåking av luftkvaliteten og virusrisikoen i et offentlig bygg eller en næringseiendom kan du ta kontakt med Airthings for Business. Det kan hjelpe deg sørge for å ivareta helsen til bygningene dine og personene som bruker dem.

Case studies

 

Kilder

1 https://nemitek.no/fhi-hepa-filter-skolebygg/fhi-gir-skolene-ventilasjonsrad/247756

2 https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/artikler-inneklima-og-helseplager/karbondioksid-co2-og-inneklima/

3 https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/artikler-inneklima-og-helseplager/karbondioksid-co2-og-inneklima/

4 https://nemitek.no/befuktning-fhi-inneklima/vil-ikke-anbefale-befuktning/145819

5 https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/inneklima-og-risiko-for-smitte-av-covid-19---rad-om-ventilasjon_27102020.pdf

 

 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started