Hyresgäster och kontorschefer

Övervaka och vidta åtgärder beträffande luftkvaliteten på ditt kontor, butik, restaurang eller gym med Airthings for Business-lösningen för hälsosamma byggnader.

Tenants image

Varför Airthings for Business?

Övervaka och vidta åtgärder beträffande luftkvaliteten på ditt kontor, butik, restaurang eller gym.

previous
next
Illustrative icons_Take action

Vidta åtgärder

Visualisera luften du andas in och få insikt om när du behöver förbättra luftkvaliteten

Sustainability

Hållbart

Använd data för att optimera ventilation och belysning och sänk därmed energiförbrukningen och förbättra ditt hållbarhetsarbete

Health

Hälsa

Förbättra dina besökare och anställdas hälsa, välbefinnande och produktivitet

Funktioner och fördelar

WAVE-HUB
Product-feature-icons_dark-grey_Air quality certificate

Luftkvalitetscertifikat

Visa att du tar luftkvalitet på allvar med vårt ”Approved by Airthings Air Quality Certificate” på ditt kontor, butik, restaurang eller gym.

Product-feature-Icon_dark-grey_Easy to use

Enkel installation

Smidigt och enkelt med våra trådlösa luftkvalitetsmätare som innebär snabb installation utan behov av experter, borrning eller kabeldragning.

Product-feature-icons_dark-grey_Dashboard

Användarvänlig kontrollpanel

Airthings kontrollpanel innehåller anpassningsbara privata och offentliga kontrollpaneler, luftkvalitetsrapporter över inomhusluften, anpassningsbara varningar samt realtids- och historiska data.

B2B-mockup
Notifications

Aviseringar

Bli meddelad när du behöver vidta åtgärder för dålig luftkvalitet med anpassningsbara aviseringsalternativ via kontrollpanelen, Slack, e-post och mer.

30-day free subscription

30 dagars gratis prenumeration

30 dagars fri tillgång till Airthings kontrollpanel med aktuella och historiska data, allmän kontrollpanel, QR-koder för att dela data, luftkvalitetsrapporter över inomhusluften, teknisk support och skräddarsydda tips som förbättrar din luftkvalitet.

Mät 12 olika luftkvalitetsfaktorer i en skalbar lösning

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

Luftfuktighet

Temp

Ljus

Tryck

Radon

VOC

Ljud

Virtual Sensors

Virusrisk

Mögelrisk

previous
next

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat. De flesta bakterier räknas in i denna kategori.

pm1-image

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

pm1-image

Luftfuktighet

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

pm1-image

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

Contaminant illustration_Temperature

Ljus

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

pm1-image

Tryck

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

pm1-image

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare.

pm1-image

VOC

VOC (flyktiga organiska föreningar) är luftburna kemikalier, lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

pm1-image

Ljud

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Ljudintensiteten mäts i dB(A).

pm1-image

Virusrisk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

pm1-image

Mögelrisk

En beräkning av i vilken utsträckning ditt inomhusutrymme bidrar till mögeltillväxt. Mögel trivs i utrymmen som är fuktiga och har dålig ventilation och detta är skadligt för människors hälsa.

pm1-image

Hear from our clients

Crossfit gym

Med Airthings Data kunde Synergy Johns Creek införa ett förbättrat städschema och säkerställa utmärkt luftkvalitet i hela gymmet.

Learn more

Vad ingår i lösningen

Fjärråtkomst dygnet runt till en anpassningsbar dashboard
Få insikter och tips baserat på din luftkvalitet
Anpassningsbara vyer i dashboarden
Visuell indikation på enheten när halterna av CO2 blir för höga
Anpassningsbara varningar och aviseringar
Lägg enkelt till nya enheter till din nuvarande lösning
Anpassningsbar publik dashboard för offentliga utrymmen
Space Hub ansluter över mobilnätet
Delbara luftkvalitetsrapporter för vald tidsperiod
Enkel tillgång till API
Realtids- och historiska luftkvalitetsdata i alla byggnader
Tillgång till integrationer
En enda plattform för att hantera luftkvaliteten i flera byggnader
Dedikerat supportteam för Airthings for Business
Våningsplansöversikt
Nya funktioner levereras automatiskt
Airthings for Business Starter Kit - Main_WEB-Transparent (without shadows)
Airthings for Business Starter Kit - Main_WEB-Transparent (without shadows)

Skaffa ditt Starter Kit idag

  • Space Hub x 3
    (tidigare Wave Plus for Business) 
  • Space Hub x 1
    (tidigare
    Hub for Business)
  • 30 dagars gratis prenumeration

Med Starter Kit kan du mäta CO2, relativ luftfuktighet, temperatur, radon, lättflyktiga organiska föreningar (VOC), tryck, ljus och virusrisk. Vill du inkludera övervakning av luftburna partiklar (PM) i ditt Starter Kit? Hör av dig så kan vi lägga till detta åt dig.

Du kan enkelt utöka ditt Starter Kit vid ett senare tillfälle till att omfatta hela ditt kontor eller alla dina platser globalt i en intuitiv kontrollpanel.

Get started now

*Kontrollpanelens fullständiga funktioner är en del av den kompletta prenumerationen och kostar $6 per månad och enhet. I detta paket ingår en månads komplett prenumeration utan kostnad. Om du väljer att inte förnya efter en månad kommer ditt Start Paket fortfarande att fungera! Men du kommer bara att kunna se aktuell luftkvalitetsdata via kontrollpanelen.

The products in the Airthings for Business solution

Placeholder feature

View Plus for Business

Vår mest kraftfulla trådlösa mätare som mäter tio olika kvalitetsfaktorer för inomhusluften samt radon.

Placeholder feature

Wave Plus for Business

Trådlös mätare som mäter sju olika olika kvalitetsfaktorer för inomhusluften samt radon.

Placeholder feature

Wave Mini for Business

Trådlös mätare för temperatur, luftfuktighet, VOC och mögelrisk.

Placeholder feature

Hub for Business

Hub ansluter alla Airthings for Business-mätare till molnet.

b2b-view-plus

Space Pro

Vår mest kraftfulla trådlösa luftkvalitetsmätare, som ger 10 olika mätvärden för luftkvalitet

SpaceCO2Mini-1

Space CO2 Mini

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus (lux), ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-view-co2

Space CO2

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus, ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-wave-plus

Space Plus

Trådlös mätning av 7 olika mätvärden för luftkvalitet och radon.

b2b-hub

Space Hub

Hub ansluter alla Airthings for Business sensorer till molnet.