Hyresgäster och kontorschefer

Övervaka och vidta åtgärder beträffande luftkvaliteten på ditt kontor, butik, restaurang eller gym med Airthings for Business-lösningen för hälsosamma byggnader.

Varför Airthings for Business?

Övervaka och vidta åtgärder beträffande luftkvaliteten på ditt kontor, butik, restaurang eller gym.

Illustrative icons_Take action

Vidta åtgärder

Visualisera luften du andas in och få insikt om när du behöver förbättra luftkvaliteten

Sustainability

Hållbart

Använd data för att optimera ventilation och belysning och sänk därmed energiförbrukningen och förbättra ditt hållbarhetsarbete

Health

Hälsa

Förbättra dina besökare och anställdas hälsa, välbefinnande och produktivitet

Funktioner och fördelar

WAVE-HUB
Product-feature-icons_dark-grey_Air quality certificate

Luftkvalitetscertifikat

Visa att du tar luftkvalitet på allvar med vårt ”Approved by Airthings Air Quality Certificate” på ditt kontor, butik, restaurang eller gym.

Product-feature-Icon_dark-grey_Easy to use

Enkel installation

Smidigt och enkelt med våra trådlösa luftkvalitetsmätare som innebär snabb installation utan behov av experter, borrning eller kabeldragning.

Product-feature-icons_dark-grey_Dashboard

Användarvänlig kontrollpanel

Airthings kontrollpanel innehåller anpassningsbara privata och offentliga kontrollpaneler, luftkvalitetsrapporter över inomhusluften, anpassningsbara varningar samt realtids- och historiska data.

B2B-mockup
Notifications

Aviseringar

Bli meddelad när du behöver vidta åtgärder för dålig luftkvalitet med anpassningsbara aviseringsalternativ via kontrollpanelen, Slack, e-post och mer.

30-day free subscription

30 dagars gratis prenumeration

30 dagars fri tillgång till Airthings kontrollpanel med aktuella och historiska data, allmän kontrollpanel, QR-koder för att dela data, luftkvalitetsrapporter över inomhusluften, teknisk support och skräddarsydda tips som förbättrar din luftkvalitet.

Mät 12 olika luftkvalitetsfaktorer i en skalbar lösning

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

Humidity

Temp

Light

Pressure

Radon

VOC

Noise

Virtual Sensors

Virus Risk

Mold Risk

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat. De flesta bakterier räknas in i denna kategori.

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

Humidity

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

Light

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

Pressure

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare.

VOC

VOC (flyktiga organiska föreningar) är luftburna kemikalier, lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

Noise

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Ljudintensiteten mäts i dB(A).

Virus Risk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

Mold Risk

En beräkning av i vilken utsträckning ditt inomhusutrymme bidrar till mögeltillväxt. Mögel trivs i utrymmen som är fuktiga och har dålig ventilation och detta är skadligt för människors hälsa.

Hear from our clients

Crossfit gym

Med Airthings Data kunde Synergy Johns Creek införa ett förbättrat städschema och säkerställa utmärkt luftkvalitet i hela gymmet.

Learn more

What’s included in the solution

24/7 remote access to customizable dashboard
Get insights and tips based on your air quality
Customizable dashboard views
Visual indication on device when CO2 levels get too high
Customizable alerts and notifications
Easily add new devices to current solution
Customizable Public Dashboard for public spaces
Hub connects using cellular
Shareable air quality reports for chosen time period
Easy API setup
Real-time and historical air quality data across all buildings
Access to integrations
Single platform to manage air quality across multiple buildings
Dedicated Airthings for Business support team
Floor plan overview
Frequent new features delivered automatically
Airthings for Business Starter Kit - Main_WEB-Transparent (without shadows)
Airthings for Business Starter Kit - Main_WEB-Transparent (without shadows)

Skaffa ditt Starter Kit idag

  • Wave Plus for Business x 3
  • Hub for Business x 1
  • 30 dagars gratis prenumeration

Med Starter Kit kan du mäta CO2, relativ luftfuktighet, temperatur, radon, lättflyktiga organiska föreningar (VOC), tryck, ljus och virusrisk. Vill du inkludera övervakning av luftburna partiklar (PM) i ditt Starter Kit? Hör av dig så kan vi lägga till detta åt dig.

Du kan enkelt utöka ditt Starter Kit vid ett senare tillfälle till att omfatta hela ditt kontor eller alla dina platser globalt i en intuitiv kontrollpanel.

Get started now

*Kontrollpanelens fullständiga funktioner är en del av den kompletta prenumerationen och kostar $6 per månad och enhet. I detta paket ingår en månads komplett prenumeration utan kostnad. Om du väljer att inte förnya efter en månad kommer ditt Start Paket fortfarande att fungera! Men du kommer bara att kunna se aktuell luftkvalitetsdata via kontrollpanelen.

The products in the Airthings for Business solution

Placeholder feature

View Plus for Business

Vår mest kraftfulla trådlösa mätare som mäter tio olika kvalitetsfaktorer för inomhusluften samt radon.

Placeholder feature

Wave Plus for Business

Trådlös mätare som mäter sju olika olika kvalitetsfaktorer för inomhusluften samt radon.

Placeholder feature

Wave Mini for Business

Trådlös mätare för temperatur, luftfuktighet, VOC och mögelrisk.

Placeholder feature

Hub for Business

Hub ansluter alla Airthings for Business-mätare till molnet.