Radon er en fargeløs og luktfri gass som siver inn i bygninger via de nederste etasjene. Ifølge USAs miljømyndighet EPA er radon anslått til å være den største årsaken til lungekreft blant ikke-røykere1. For å ivareta sikkerheten til personer som oppholder seg i bygningene, bør radonnivåene overvåkes kontinuerlig over tid.

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us    

Innhold::

Hva er radon?

Det anslås at radon forårsaker rundt 21 000 lungekreftdødsfall i USA hvert år.2 Generelt anslås det at radon forårsaker 3–14 % av all lungekreft i et gitt land, avhengig av det nasjonale gjennomsnittlige radonnivået og utbredelsen av røyking.3 

Radon er en fargeløs og luktfri gass som kommer naturlig fra bakken. Steiner og jord under bygninger inneholder spor av uran. Over tid brytes uranet ned og danner andre elementer, i en prosess som kalles radioaktiv nedbrytning.

Når radongass brytes ned, avgir den radioaktiv stråling i form av en  alfapartikkel. Inne i bygninger er som oftest lufttrykket lavere enn ute, så radon suges opp gjennom åpninger i gulvet.4 Men siden radon er en gass, sprer den seg i luften og når de øvre etasjene. 

Hvorfor-er-radon-i-kontorbygg-noe-å-bry-seg-om---overskrift (1)Want to book a demo or expand your current setup? Contact us    

Hvorfor bør arbeidsplasser overvåke radongass?

Moderne bygninger er ofte godt isolert, og noen steder kan ikke vinduene engang åpnes, i den hensikt å spare på energikostnadene. Lite gjennomtrekk gjør at radon kan hope seg opp til et høyt nivå, og langvarig eksponering kan være farlig.

Siden radon er en gass så svinger nivåene over tid. Overvåking av disse svingningene over lengre tidsperioder gjør at vi kan få nøyaktige og meningsfulle resultater.Hvorfor er radon i kontorbygg noe å bry seg om – Innlegg – 2-1

Hvorfor er radonovervåking viktig for driftsledere og personene som oppholder seg i bygningene?

Radon exposure in schools:


I USA estimerte en landsomfattende undersøkelse av radonnivåer at nesten én av fem skoler i USA har minst ett skolerom med kortsiktige radonnivåer5. Disse tallene i skolene var på over handlingsnivået på 148 Bq/m³. På dette nivået anbefaler EPA at skolene iverksetter modereringstiltak .

Nærmere bestemt ligger rundt 90 % av de 4290 skolene i delstaten New York (utenfor New York City) i områder betegnet av EPA som sone 1 (148 Bq/m³).

Radon er dermed et problem som vi alle bør være oppmerksomme på, for å kunne beskytte oss selv og andre som oppholder seg i bygningene. 

Juridiske krav på skoler og arbeidsplasser:

Etter hvert som bevisstheten rundt radon øker, forbedres også lovgivningen over hele verden for å beskytte de ansatte. 

EU støtter strålevern gjennom lovgivning i en rekke direktiver. I EU har det gjeldende direktivet for grunnleggende sikkerhetsstandarder (96/29/Euratom) satt standarder for strålevern i medlemsstatene4. Som en del av dette  anbefales det beskyttelse av samfunnsmedlemmer, for eksempel mot radon i bygninger5.

Denne lovgivningen kan også ses reflektert i andre land rundt i verden. I Storbritannia, for eksempel, er radon identifisert som en potensiell fare i boliger i Housing Act 2004, noe utleiere må tenke på6

Likeledes trådte Storbritannias forskrift Ionising Radiations Regulations 2017 7 i kraft for tilfeller der det finnes radon over det definerte nivået på 300 Bq/m3 (som et årsgjennomsnitt), og arbeidsgivere bør iverksette modereringstiltak. 

I Tyskland ble det nylig kunngjort at man holder på med å utvikle en standard for typer implementering av radonbeskyttet bygging og renovering. Det er blitt sagt at radonbeskyttede konstruksjoner i nye bygninger og renoveringer skal foreskrives i DIN SPEC 181178.

I USA kreves det en radontest i skoler i 9 delstater, og det anbefales eller oppmuntres til i ytterligere 39 til. 

Det er tydelig at radonlovgivningen er avhengig av hvor du er og bevisstheten rundt problemet i området. Ved å bruke overvåking nå, kan du sørge for at du er i forkant av lovgivningen og vise at du prioriterer helsen og velferden til dine ansatte og elever. 

Hva-er-reglene-om-innendørs-luftkvalitet-på-arbeidsplasser-Innlegg-3CONTACT US  Want to make sure the air in your school is healthy? 

En enkel løsning

Overvåking av radonnivået i bygninger er grunnleggende for å sikre at det holder seg innenfor anbefalte sikkerhetsgrenser. Enkle tiltak som å øke ventilasjonen bidrar til å senke høye nivåer. Overvåking av radon og andre forurensende stoffer i bygningen forteller deg når høye nivåer hoper seg opp. Ta kontroll over luften i skolen, kontoret eller den kommersielle bygningen din for å tilby et trygt, produktivt miljø og optimalisere energiforbruket.

New call-to-action

 

Kilder:
1https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon 

2  https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon 

3 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health 

4 https://www.ukradon.org/information/radonataglance 

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6211050/ 

6  https://www.ukradon.org/information/tenants

7 https://www.hse.gov.uk/radiation/ionising/radon.htm#legalrequirements 

8. https://www.bi-medien.de/artikel-43941-bm-radonsicher-bauen-lueking.bi

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6211050/table/ijerph-15-02149-t001/

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started