Energiserie: Hvorfor bygger vi ikke bare nye, energieffektive bygninger?

Airthings

Airthings

mai 31, 2022

Vi har konstatert at mangel på data om eksisterende bygninger fører til at mange ikke er klar over hvor lite energieffektive bygningene deres er. I neste del av vår bloggserie spør vi: hvorfor kan vi ikke bare bygge nye, energieffektive bygninger?

Energieffektive bygninger, også kjent som «grønne bygninger», spiller en viktig rolle i å begrense farlige utslipp (og forbedre lønnsomheten til bedrifter). På global skala kan energieffektiviserende tiltak gi en besparelse på mellom 280 og 410 milliarder euro, i totale energibesparelser.[1] På et mer lokalt nivå har bygningseiere rapportert at grønne bygninger gir en verdiøkning på 7% sammenlignet med tradisjonelle bygninger.[2] Det er derfor avgjørende å sette energieffektivitet i fokus når man bygger nye bygninger.

Dette er imidlertid ikke den endelige løsningen. Ifølge Carl Elefante, tidligere president for American Institute of Architects, er «den grønneste bygningen den som allerede er bygd».[3] Dette er fordi selve byggingen allerede er skadelig for miljøet – det bidrar nemlig til en tredjedel av verdens totale avfall og minst 40 % av globale CO2-utslipp.[4]

En studie utført av National Trust for Historic Preservation konkluderte med at selv med nye bygninger som er designet til å være 30 % mer energieffektive sammenlignet med gjennomsnittlige bygninger, ville det tatt flere tiår å utjevne den negative miljøinnvirkningen byggingen alene utgjør.[5]

Siden hverken det å bygge nye, grønne bygninger eller ødelegge gamle, ikke-energieffektive bygninger er bærekraftige alternativer, blir løsningen øko-utbedring. Dette betyr forbedring og oppgradering, bit for bit, av det du allerede har. Det viktigste her er å fokusere på kvalitet, ikke kvantitet!

Men spørsmålet er fremdeles: Hvordan kan vi gjøre eksisterende bygninger mer energieffektive? Les om dette i den siste artikkelen i denne serien i 3 deler.

NOb2b_energy_series3

 

Kilder:

[1] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost%20of%20Non-World%20-%20Final%20Report.pdf
[2] www.saint-gobain.co.uk/media/18079/world-green-building-trends-2016f_europe.pdf
[3] www.researchgate.net/publication/265833292_The_Greenest_Building_Is_One_That_Is_Already_Built
[4] www.bbc.com/future/article/20211215-the-buildings-made-from-rubbish
[5] https://living-future.org/wp-content/uploads/2016/11/The_Greenest_Building.pdf

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started