Dette måler vi: Lysintensiteten i virksomheten din

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 16, 2022

Har du noen gang tenkt på hvordan det å la lysene stå påslått på arbeidsplassen påvirker energikostnadene og jobbprestasjoner?

Unødvendig belysning i bygninger  gir store kostnader og er skadelig for miljøet.  Belysning er kjent for å være det største energiforbruket i næringsbygg1. Start en overvåking for å få vite om lysene er på eller av.  På denne måten kan du justere lys basert på etterspørsel, spare penger og redusere forurensningen. 

Innhold:

cloudHva er lysintensitet?


Lysintensitet er mengden synlig lys som sendes ut i tidsenhet per enhet solid vinkel. Det er med andre ord en punktlyskildes kapasitet til å belyse i en gitt retning i et bygg. 

For bedrifter er lysintensiteten ikke bare en indikasjon på at det er nok lys til å fungere effektivt, slik at man er våken og produktiv, lys har også et stort energibesparende potensiale.

Med Airthings for Business kan du overvåke lysintensiteten via Airthings Dashboard eller API. Sjekk enkelt at lysnivået reduseres om natten, som vist nedenfor i et møterom i Airthings' hovedkontor. Hvorfor betale for energi når man ikke har bruk for den? Hvis det er vinduer i møterommet eller på arbeidsplassen, er det sannsynlig at det alltid vil være lys i løpet av dagen (som vist nedenfor).  Hvis det fortsatt er mye lys om natten, betyr det at lysene er slått på.

lys a4b

 

 

Lysforurensning og energisvinn

Contaminant illustrations_Light

Lys er en enorm kilde til forurensning som ofte blir oversett. Belysning sluker energi, og fordi vi trenger det for å se, er det fort gjort å glemme å skru av lyset. 

Men "energiforbruk i bygninger kan deles inn i to grunnleggende behov. Termisk energibehov – inkludert oppvarming og nedkjøling av rom, oppvarming av vann og matlaging – står for rundt 77 % av det endelige endelige energibehovet i bygninger". Dette er, som vi vet, allmenn kunnskap og mange bedrifter rundt om i verden prøver å forbedre sitt karbonavtrykk. 

Det mest interessante er imidlertid at "de resterende 23% er elektrisk sluttbruk, som omfatter belysning, apparater og annen bruk som ikke er relatert til oppvarming eller nedkjøling." Det avhenger selvfølgelig også av hvor man befinner seg, type bygning og annet, men prinsippet er det samme. Å kaste bort energi på belysning som ingen trenger er unødvendig. 

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 


 

Lysintensitet, helse og velvære

Lyset i et rom skal gi personene i bygningen muligheten for å enkelt orientere seg og bevege seg rundt. Utilstrekkelig lys i et rom kan resultere i unødvendig belastning på øynene og gi symptomer som øyeirritasjon, tretthet og hodepine.  Dette skjer som følge av dårlig lysstyrke og kontrast, store lysforskjeller og flimring.

Overvåking av lysintensiteten kan altså redusere ubehag i næringsbygg, noe som fører til høyere grad av tilfredshet med inneklimaet. 

Noen av de fysiske symptomene som man kan oppleve som følge av utilstrekkelig lysintensitet i et bygg er:

 • Belastning på øyne og øyeirritasjon. 3
 • Utmattelse.4
 • Hodepine. 5
Kontor_dashboard_livsstil (1)-1

Hvorfor er overvåking av lysintensitet avgjørende for bygninger og personene som oppholder seg i dem?

 Å sløse med energi ved å ha på lys på områder som ikke er i bruk kan gi stort og unødvendig energiforbruk.

 • Reduser energikostnadene og redd planeten:


  Bærekraftgrafikk-Bedrift_Innovasjon for sirkulær økonomiBelysning står for 17 % av strømforbruket7 i amerikanske næringsbygg, og representerer den største enkeltforbruken av elektrisitet. 8

  Noen faktorer som kan ha innvirkning på disse kostnadene er lysintensiteten, som kan være høyere enn nødvendig, og/eller lys som ved uhell står på om natten.

  Lyssensorer er en effektiv måte å finne ut av om lys ikke har blitt skrudd av i eksterne eiendommer. Overvåking av lys over tid kan altså være nyttig for å finne ut av hvilke tiltak du kan iverksette for å begrense energiutgifter i forbindelse med belysning. Ved å forbedre organisasjonens bærekraft kan du også forbedre omdømmet og skape positivt engasjement hos ansatte. 9
 • Jobbprestasjoner og hodepine:


  Bærekraftgrafikk_PersonerUtilstrekkelig belysning i et rom påvirker ikke bare komfort, men også prestasjonsnivå. Å jobbe med øyeirritasjon, tretthet og hodepine er ikke de mest optimale arbeidsforholdene. En studie viste at når du er på jobb med hodepine, kan jobbprestasjonen reduseres med opptil 41 %.10 Overvåking av lysintensiteten kan da være en løsning.

Overvåking av belysning fra det sentrale Airthings-dashbordet eller gjennom API-en gir bedre oversikt og kontroll over energiforbruket, slik at du kan foreta eksterne kontroller for å se om automatiske lyssystemer fungerer som de skal. 

 

 

Kilder

1 https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/commercial-buildings-in-depth.php

2 https://www.ren21.net/gsr-2021/chapters/chapter_01/chapter_01/

2.5 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

3 https://blinkcharlotte.com/newsletter-library/is-office-lighting-affecting-your-vision/#:~:text=Exposure%20to%20harsh%20fluorescent%20lighting,to%20light%20can%20also%20occur.

4 https://www.healthline.com/health/eye-strain-headache#:~:text=One%20uncommon%20cause%20of%20headaches,get%20tired%20due%20to%20overuse.

https://blinkcharlotte.com/newsletter-library/is-office-lighting-affecting-your-vision/#:~:text=Exposure%20to%20harsh%20fluorescent%20lighting,to%20light%20can%20also%20occur.

7 https://catalog.data.gov/dataset/commercial-buildings-energy-consumption-survey

8 https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/commercial-buildings-in-depth.php

9 https://www.epa.gov/smm/managing-and-reducing-wastes-guide-commercial-buildings

10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9633720/#:~:text=When%20at%20work%20with%20headache,were%20due%20to%20migrainous%20headaches.

12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013231930589X

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started