Dette måler vi: Lufttrykk i bygninger

Marie Bannister

Marie Bannister

november 25, 2021

Finn ut hvorfor måling og styring av lufttrykk er viktig for helse, velvære og energieffektivitet.

Lufttrykk er en del av hverdagen vår, men vi vet fortsatt lite om innvirkningen det har på ansatte på jobb. Det finnes imidlertid en rekke vitenskapelige bevis som tyder på at det kan påvirke helsen og trivselen vår. 

Med tanke på dette, bør bedrifter og organisasjoner iverksette tiltak for å sikre optimalt lufttrykk i bygningene sine. Denne artikkelen gir deg innsyn i noen av grunnene til hvorfor det er viktig å komme i gang med målinger, inkludert hvilken betydning det har for energiforbruket.

I dette blogginnlegget:

 • Hva er lufttrykk?
 • Hvorfor er det viktig å måle lufttrykket på kontorer og i næringsbygg?
 • Hvilken innvirkning kan lufttrykk ha på helse og trivsel?
 • Hva er forskjellen på lufttrykk og differensialtrykk?
 • Hvordan måler Airthings for Business lufttrykk?

Hva er lufttrykk?

Lufttrykk, også kjent som atmosfærisk eller barometrisk trykk, er kraften fra luftmolekyler[1] når de presses ned mot jorden og alle andre overflater. Dette inkluderer mennesker, gjenstander og vegger. 

Mange av oss tenker ikke så nøye over lufttrykket, men det er avgjørende for måten vi mennesker lever på. Når vi puster, utvides lungene våre og reduserer det indre trykket. Fordi gasser har en tendens til å bevege seg fra steder med høyt trykk til steder med lavt trykk, klarer luften å strømme inn i lungene våre. Lufttrykk har også mange bruksområder i næringen som dekk, sprøyter og fly.

Det finnes ulike miljøfaktorer som kan påvirke lufttrykket på et gitt område, men noen av de viktigste er temperatur og tettheten i luftmolekylene.[2] Varme luftmolekyler får lufttrykket til å øke fordi de utøver mer kraft, mens kalde luftmolekyler er tettere og beveger seg ikke like mye.[3]

Normalt måles lufttrykket i hektopascal (hPa), men det er også vanlig å bruke millibar.[4]

Hvorfor er det viktig å måle lufttrykket på kontorer og i næringsbygg?

Det er viktig å måle lufttrykket i bygninger og på kontorer fordi ubalanser kan føre til ubehag for ansatte som oppholder seg i bygget. Når lufttrykket utenfor en bygning er høyere enn det er inne i bygningen, oppstår fenomenet negativt trykk, også kalt undertrykk.[5] I sommermånedene trenger varm luft utenfra inn i bygget, noe som kan øke kostnadene til nedkjøling. Om vinteren vil i stedet kjølig luft trekkes inn, som kan føre til at ventilasjonssystemene må jobbe hardere og at oppvarmingskostnadene stiger.

Når lufttrykket inne i en bygning er høyere enn det er utenfor, oppstår det motsatte fenomenet. Det positive trykket anses å være ideelt om sommeren, fordi fuktig luft holdes ute. Men om vinteren kan den mer fuktige luften innendørs trekkes mot sidene av bygget (som vegger), hvor den kan kondensere og bli til fuktighet. Dette kan føre til muggdannelse og andre relaterte problemer.

Hvilken innvirkning kan lufttrykk ha på helse og trivsel?

Det finnes beviser som tyder på at lufttrykket kan ha en innvirkning på helse og trivsel, men forskerne har ikke nødvendigvis blitt enige om hvordan. Det er for eksempel teorier om at endringer i lufttrykk kan utløse leddgikt og leddsmerter, men fordi lufttrykket også kan knyttes til andre værforhold (som temperatur og luftfuktighet), er det vanskelig å finne syndebukken.[6]

Bortsett fra leddsmerter, kan lufttrykk også føre til hodepine[7] og hyppigere migrene.[8] Grunnen til dette kan være bihulene våre, som er hulrom fylt med luft. Når det skjer endringer i det atmosfæriske trykket, kan det også oppstå en ubalanse i trykket i bihulene våre. Dette kan forårsake betennelse og smerte.[9] En annen mulig teori er at lufttrykket kan påvirke måten blodårene våre utvides og trekker seg sammen på, noe som kan utløse migrene.[10]

I en studie fra USA har migrene blitt knyttet til redusert produktivitet på arbeidsplassen.[11] For å redusere sykefraværet hos ansatte, bør bedriftsledere og kontorsjefer iverksette tiltak for å opprettholde god innendørs luftkvalitet. 

Hva er forskjellen på lufttrykk og differensialtrykk?

Det er viktig å huske på at lufttrykk og differensialtrykk ikke er det samme, selv om det kan være vanskelig å snakke om ett begrep uten å nevne det andre. Kort fortalt refererer lufttrykk til kraften i luftmolekylene. Differensialtrykk handler derimot om forskjellen i lufttrykket mellom to områder. Som nevnt tidligere, kan lufttrykket innendørs ofte være svært forskjellig fra lufttrykket utendørs. Når du beveger deg rundt i en stor bygning (som en skyskraper), kan du til og med føle forskjellene i lufttrykket avhengig av hvor høyt opp du er.

 

HOVEDPUNKTER

 

 • Lufttrykk refererer til kraften fra luftmolekyler når de presses ned mot overflatene rundt dem.
 • Det er viktig å måle lufttrykket på kontorer og i næringsbygg fordi det kan påvirke komforten og trivselen til ansatte.
 • Endringer i lufttrykk kan føre til leddgikt, leddsmerter, hodepine og migrene, selv om det finnes lite konkluderende bevis som forklarer hvordan og hvorfor.
 • Differensialtrykket er forskjellen i lufttrykket mellom to områder – som for eksempel inne i og utenfor en bygning.
 • Bedrifts- og driftsledere kan forbedre arbeidsplassen ved å måle lufttrykket.

Learn more about how you can use the Airthings for Business solution to monitor your space Get in touch  

 

[1] https://www.dictionary.com/browse/air-pressure

[2] https://scied.ucar.edu/learning-zone/how-weather-works/highs-and-lows-air-pressure

[3] https://www.britannica.com/science/climate-meteorology/Atmospheric-pressure-and-wind#ref53284

[4] https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/how-weather-works/high-and-low-pressure 

[5] https://www.ecohome.net/guides/2221/air-sealing-for-air-tightness-of-homes-relies-on-balancing-air-pressure-in-a-house/

[6] https://www.health.harvard.edu/blog/can-the-weather-really-worsen-arthritis-pain-201511208661

[7] https://www.nhs.uk/conditions/headaches/10-headache-triggers/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684554/

[9] https://www.dur.ac.uk/news/newsitem/?itemno=44499

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684554/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676126/

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started