Dette måler vi: Luftfuktighet i bygninger

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 16, 2022

Høy luftfuktighet kan skade bygninger, utløse astma og allergier, og fremme vekst av mugg og støvmidd, som også kan forverre astma. Og motsatt, kan for lav luftfuktighet øke spredningen av infeksjoner. I tillegg til å utgjøre en helsefare og føre til sykdom og fravær, gir problemer med luftfuktighet også økt risiko for skade på bygninger. Ettersom folk tilbringer omtrent 90 % av tiden innendørs1, er overvåking av luftfuktighet avgjørende for næringsbygg som skoler og kontorer. 

Innhold:

cloud


Hva er luftfuktighet?

Contaminant illustrations_Humidity

Luftfuktighet måles i mengden vanndamp i luften, noe som representerer en naturlig del av atmosfæren vår. Luftfuktigheten innendørs kan imidlertid føre til ulike uønskede virkninger for både bygninger og menneskene i dem.


Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Hvilken innvirkning har luftfuktighet på næringsbygg og de som oppholder seg i dem?

 • Spredning av infeksjoner og fravær:

  FORSKERLav luftfuktighet kan øke spredningen av infeksjoner. Noen studier har faktisk vist at når den absolutte luftfuktigheten er lav, overlever virus lenger i luften og smittehastigheten øker.2 Dette kan føre til økt fravær i næringsbygg, som skoler og kontorer.

  Ulike studier har også vist at vi kan redusere smitten av influensaviruspartikler ved å øke luftfuktigheten innendørs. Forskere fant ut at opptil 77 % av virusplartiklene i luften var i stand til å smitte ved en luftfuktighet på 23 % eller mindre.3

  Mens når luftfuktigheten ble økt til ca. 43 %, var det kun 14 % av viruspartiklene som klarte å infisere friske celler. 4 Ved å opprettholde en relativ luftfuktighet innendørs på >40 % reduseres altså smittespredningen betydelig. 5

  Overvåking av luftfuktighet kan med andre ord bidra til redusert virussmitte og sykefravær i næringsbygg.

 • Skader på bygninger forårsaket av muggsopp:

  b2c-slider-bakgrunn-med-muggsoppEkstremt høy luftfuktighet øker risikoen for skade på bygninger. Sopp, bakterier og andre mikroorganismer kan også vokse på de strukturelle delene i en bygning hvis den relative fuktigheten inne i bygningen når 70 % eller høyere, samtidig som støvmidd kan formere seg på møbler. 11

  Resultatene av en studie viste at utilstrekkelig kontroll av luftfuktigheten resulterte i termisk ubehag og muggforurensning så omfattende at noen bygninger blir ubeboelige. 12 Faktisk, kan overflødig fukt eller vann trenge inn i tak, vegger, gulv eller innredning gjennom inntrenging, lekkasje eller kondensering av atmosfærisk vanndamp. Mikrobiell vekst starter deretter umiddelbart, noe som fører til nedbryting av byggematerialer og redusert luftkvalitet. 13 Overvåking av luftfuktighet er da avgjørende for å begrense skader på bygget.

Høy luftfuktighet kan føre til mugg og støvmidd:

Contaminant illustration_Mold-11Mugg er et tema i spesifikke standarder for generell industri, verftsarbeid og konstruksjon i amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Det europeiske arbeidsmiljøorganet, som er tilsvarende i Europa, har også reguleringer for mugg på arbeidsplassen. Som vi alle vet, kan høy luftfuktighet forårsake muggdannelse.

Muggsopp gjør ikke bare skader på selve bygningen, men den kan også ha en negativ innvirkning ansattes helse.

Forekomsten av allergier har økt kraftig de siste 20 årene. I følge Allergy UK, lider 44 % av voksne i Storbritannia av en eller flere allergier. 6 Luftfuktigheten innendørs er den viktigste faktoren for å bestemme fremveksten av muggsopp og støvmidd 7, som er noe av det som fremmer allergisymptomer mest 8, i tillegg til å ha konsekvenser for selve bygget.

Overvåking av luftfuktighet kan bidra til å redusere allergisymptomer for de som oppholder seg i næringsbygg, som skoler og kontorer.

 

 • Astma påvirkes av luftfuktighet:

  pollen_illustrasjoner2_AstmaHøy luftfuktighet har vært kjent for å utløse astma. Det har faktisk vist seg at å puste inn av varm, fuktig luft fører til konsekvent hoste hos pasienter med mild astma. 9

  Det er ikke overraskende at resultatene fra en annen studie utført i Vest-Europa viste at antall tilfeller av astma økte med 2,7 % når det årlige gjennomsnittet av relativ fuktighet innendørs økte med 10 %.10 Overvåking av luftfuktighet kan altså bidra til å begrense astmaanfall i næringsbygg, som skoler og kontorer.

Airthings anbefaler at luftfuktigheten innendørs holdes i området fra 30 % til 60 %. Ved å holde et øye med luftfuktigheten, blir du mer bevisst på nivåene og kan på den måten iverksette tiltak i tide, noe som reduserer driftskostnadene.

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

 

Kilder

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2 https://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090209205148.htm

3 https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm (John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold. High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs. PLoS ONE, 2013; 8 (2): e57485 DOI: 10.1371/journal.pone.0057485)

4 https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm (John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold. High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs. PLoS ONE, 2013; 8 (2): e57485 DOI: 10.1371/journal.pone.0057485) 

5 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

6 https://www.allergyuk.org/information-and-advice/statistics

7 https://www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/dust-mites

8 https://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080326194314.htm

9 https://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120606164934.htm

10 https://www.who.int/ceh/capacity/respiratory.pdf

11 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/156146/WA754ES.pdf

12 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-air-quality-and-energy-efficiency

13 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/156146/WA754ES.pdf 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started