Det vi måler: Støynivå på arbeidsplassen

Marie Bannister

Marie Bannister

februar 16, 2022

Vi har alle blitt bedt om å "holde støynivået nede" på et eller annet tidspunkt i livet. Støy er like distraherende som det er irriterende, så hvordan kan overvåking av støy – uten opptak selvfølgelig, ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet vårt? I denne artikkelen utforsker vi nettopp dette, og forklarer hvorfor overvåking av støy bør være en selvfølge i alle bransjer.

Innhold:


Ingen opptak av lyd

 

Contaminant illustrations_Noise

Det første som må sies om Airthings for Business-løsningen, er at det ikke tas opptak av lyd. Fokuset er på volum. Som vi vet måles støynivå i desibel (dB), og jo høyere støy, desto høyere desibel. Desibel kan justeres til menneskelig hørsel. Støynivå er dermed beskrevet som desibel A (dBA)1.

Derfor måler løsningen gjennomsnittsnivåene dine over en tidsperiode, vist i en dBA-graf, for å hjelpe deg med å identifisere de mest støyende periodene. Dette gjør at du kan vurdere om arbeidsplassen din er optimal eller ikke, for konsentrasjon, stressnivå og produktivitet.

Sikre et sunt arbeidsmiljø 

Som vi alle vet, kan støy oppleves som distraherende. Færre avbrudd i for eksempel kontor- eller utdanningsbygg vil øke produktivitet og konsentrasjon. I helsesevesenet kan mindre støy skape et fredeligere miljø som fremmer arbeidet rundt bedringen til pasienter.

Center for Disease Control (CDC) anslår at 22 millioner ansatte utsettes for potensielt skadelig støy på jobb hvert år.2

Overvåking av støy har lenge vært en standard på mer "tradisjonelt" støyende arbeidsplasser. På byggeplasser ser du for eksempel ansatte som bruker hørselsvern og hjelm, og det samme gjelder på fabrikker og for de ansatte der. Så hvorfor er kontorer eller helsevesenet gode steder å måle? Støynivået kan vel ikke være så høyt?

blogAirthings View Plus for Business - Livsstil kontor_PM_CO2_Nærbilde_WEB (1)

86 % av alle skoler utsettes for støy fra veitrafikk

Tvert imot. En studie som tok for seg 142 skoler i Storbritannia og viste at "86 % av de undersøkte skolene ble utsatt for støy fra veitrafikk, og at gjennomsnittlig eksternt støynivå utenfor en skole er 57 dB LAeq"3. Det som er enda mer interessant er at disse skolene var plassert lengre unna flytrafikken fra store flyplasser. Og dette er bare lyden på utsiden av bygningen. Forestill deg snakkesalige skolebarn i tillegg til dette allerede støyende miljøet.

For å sette dette i kontekst mener Verdens helseorganisasjon (WHO) at "Når du lytter til kompliserte meldinger (på skolen, fremmedspråk, telefonsamtaler) bør signal-til-støy-forholdet være minst 15 dB med et stemmenivå på 50 dB(A)."4 Dette for personer som snakker vanlig på 1 meters avstand. I dette scenariet fastsatte WHO at "For klar taleoppfatning bør støynivået i bakgrunnen derfor ikke overstige 35 dB(A)."5
blogg Airthings View Plus for Business - Livsstil klasserom_PM_WEB

Det åpne kontorlandskapets gåte

På et kontor er bakgrunnsstøy en del av pakken. Medarbeidere brainstormer ideer eller sladrer på kjøkkenet. Bakgrunnsstøy kan faktisk være en del av sjarmen ved kontoret for noen. Under pandemien rapporterte BBC at "falsk kontorprat i bakgrunnen" hjelper enkelte med å jobbe mer produktivt hjemmefra6 . Så når blir kontorstøyen en plage?

I det vi kan kalle 'det åpne kontorlandskapets gåte', lener moderne arkitektur seg på den åpne løsningen for å fremme et samarbeidende og mer avslappet arbeidsmiljø på kontoret. Men dette kan samtidig også skape en distraherende arbeidsplass.  Francis Crick Institute i London opplevde nettopp dette problemet. Selv om de var begeistret for designet, rapporterte Guardian at bygningen på 700 millioner pund var "for bråkete til å konsentrere seg i"7.

Faktum er at vi alle opplever lyd forskjellig, noen nyter bakgrunnslydene, andre foretrekker rugende stillhet, og vi gjenkjenner alle en urovekkende høy lyd når vi hører den. Hemmeligheten er volum. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) har anbefalt at all støy arbeidstakere eksponeres for bør holdes på under et nivå som tilsvarer 85 dBA i åtte timer for å minimere hørselstap forårsaket av støy på jobben8. Å iverksette tiltak for å sikre at det ikke er konsekvent høyt volum over lang tid kan bidra til å produsere et optimalt miljø for konsentrasjon, stressnivå og produktivitet.

Vil du lære mer om den mest omfattende innendørs luftkvalitetsmåleren i Airthings for Business-løsningen, inkludert PM, støy, radon og mer? Få enda bedre kontroll over ditt område i dag med View PLus for Business→

 

Kilder:

1. www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/health-and-environment/the-effects-of-environmental-noise-on-health/noise-measurement/
2. https://www.osha.gov/noise
3. https://core.ac.uk/download/pdf/111617.pdf
4. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf
5. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf
6.https://www.bbc.com/news/business-53724338
7. www.theguardian.com/science/2017/nov/21/francis-crick-institutes-700m-building-too-noisy-to-concentrate
8.https://www.osha.gov/noise#:~:text=The%20National%20Institute%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health%20(NIOSH)%20has,occupational%20noise%20induced%20hearing%20loss.

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started