Bli en Airthings for Business-partner

Samarbeta med oss för att övervaka, optimera och förbättra luftkvaliteten i dina kunders byggnader och öka energieffektiviteten.

Partners-hero

Vill du bli ledande inom IoT för byggnader?

Bli en Airthings for Business-partner och var med oss på vårt uppdrag att ge världen möjligheten att andas bättre luft. Vi vill att övervakning och hantering av luftkvaliteten ska bli en prioritet för företag över hela världen.

previous
next
Sustainable

Hållbart

Vår branschledande lösning hjälper dig att minska ditt koldioxidavtryck samt optimera energieffektiviteten och driften av byggnaden.

Illustrative icons_Quality

Kvalitet

Oavsett om du är en partner eller integratör, komplettera ditt erbjudande med vår luftkvalitetslösning i världsklass.

Illustrative icons_Trusted

Betrodd

Utöka ditt erbjudande genom att vara en pålitlig källa till validering av befintliga lösningar och förbättringsstrategier.

Partner

Som en partner kan du göra det möjligt för dina kunder att hantera sina byggnader på ett enkelt och effektivt sätt genom vår lösning och få ditt erbjudande att sticka ut från mängden.

integratorer

Integrator

Om du är en integrator kan du med vårt lättanvända öppna API få ut luftkvalitetsdata, analyser, virtuella sensorer och rapporter direkt till din egen kontrollpanel för att enkelt hantera och styra byggnader.

tillverkarens representant

Tillverkarens representant

Som tillverkarens representant kan du göra det möjligt för dina kunder att hantera byggnadens luftkvalitet på ett enkelt och effektivt sätt. Utnyttja våra insikter för att generera merförsäljning av andra produkter i ert utbud.

Varför samarbeta med oss?

features-1

Vi har produkter och toppmodern teknik som utvecklas snabbt så att du alltid kan leverera den bästa lösningen till dina kunder. Här är bara några exempel på varför ett samarbete med Airthings gör skillnad. Kontakta oss för mer information.

  • Nå dina energisparmål
  • Förbättra dina WELL-, RESET-, Fitwell- och LEED-projekt
  • Förenklad regelefterlevnad och rapportering
  • Fjärrhantera din byggnadsportfölj
  • Få teknisk support och utbildning
Bli en Airthings-partner

Measure 13 air quality factors in one scalable solution

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

Humidity

Temp

Light

Pressure

Differential Pressure

Radon

VOC

Noise

Virtual Sensors

Virus Risk

Mold Risk

previous
next

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat. De flesta bakterier räknas in i denna kategori.

pm1-image

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

pm1-image

Humidity

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

pm1-image

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

Contaminant illustration_Temperature

Light

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

pm1-image

Pressure

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

pm1-image

Differential Pressure

Tryckskillnaden mellan två punkter. Ett obalanserat lufttryck leder till energiförluster från läckage och inträngning.

pm1-image

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare.

pm1-image

VOC

VOC (flyktiga organiska föreningar) är luftburna kemikalier, lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

pm1-image

Noise

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Ljudintensiteten mäts i dB(A).

pm1-image

Virus Risk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

pm1-image

Mold Risk

En beräkning av i vilken utsträckning ditt inomhusutrymme bidrar till mögeltillväxt. Mögel trivs i utrymmen som är fuktiga och har dålig ventilation och detta är skadligt för människors hälsa.

pm1-image

Hear from our clients

Hedrick Associates

Se hur Hedrick Associates använder Airthings for Business-lösningen för att få luftkvalitetsdata över inomhusluften och sedan validera korrigerande åtgärder för sina kunder.

Learn more

Evotech

Läs hur Evotech, ett nationellt VVS-teknikföretag, använder Airthings for Business-lösningen för att tillhandahålla korrekta och lättåtkomliga luftkvalitetsdata till sina kunder.

Learn more

Get started

Get in touch to find out more about our partner program and benefits