Fastighetsförvaltare och fastighetsägare

Övervaka och optimera dina byggnader på distans för att förbättra luftkvaliteten inomhus, energieffektiviteten och spara tid.

Property owners image

För fastighetsförvaltare, fastighetsägare och storföretag

Den ideala lösningen för alla kommersiella och offentliga byggnader inklusive hotell- och restaurangbranschen.

previous
next
Healthy

Hälsosamt

Förbättra människors hälsa, välbefinnande och produktivitet

Scalable

Skalbar

En skalbar lösning för flera byggnader med integrationer och öppet API

Sustainable

Hållbart

Ta datadrivna beslut för att uppfylla hållbarhetsmål och efterlevnadskrav

Certified

Certifierad

Differentiera dina lokaler med hälso- och hållbarhetscertifieringar

Illustrative icons_Optimize

Optimerad

Minska energiförbrukningen och spara pengar

Funktioner och fördelar

B2B-mockup
Powerful Airthings dashboard

Airthings kraftfulla kontrollpanel

Läs och använd dina realtids- och historiska luftkvalitetsdata för att hantera alla dina byggnader på ett ställe och identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättringsområden. Ställ in varningar, skapa rapporter och få tips baserat på din nuvarande luftkvalitet.

Open API and integrations

Öppet API och integrationer

Integrera Airthings for Business-lösningen sömlöst i ditt byggnadsledningssystem för att få ännu mer kontroll över luftkvaliteten i dina byggnader.

Scalable solution

Skalbar lösning

Oavsett om du har 100 kvm eller 10 000 kvm kan vår lösning uppfylla dina krav på luftkvalitet inomhus. Lösningen kan enkelt anpassas efter ditt unika utrymme och portfölj.

Airthings A4B bundle
Product-feature-Icon_dark-grey_Easy to use

Enkel installation

Våra luftkvalitetsmätare är enkla att installera vilket gör dem perfekta för alla byggnader. Inom några minuter efter installationen kan du läsa luftkvalitetsdata på kontrollpanelen.

Product-feature-icons_dark-grey_Reduce energy

Spara tid och pengar

Optimera ventilation, värme och kyla och belysningsanvändning baserat på behov istället för tidsschema. Balansera tryckskillnaden i din byggnad för att undvika energiläckage och undvik slöseri med energi.

Product-feature -Icons_dark-grey_Care

Visa att du bryr dig

Säkerställ människors trygghet med en allmän kontrollpanel eller QR-koder så att de som vistas i byggnaden själva kan kontrollera luftkvaliteten.

Mät 13 olika luftkvalitetsfaktorer i en skalbar lösning

Sensors

CO2

PM2.5

PM1

Temp

Humidity

VOC

Radon

Pressure

Differential Pressure

Light

Noise

Virtual Sensors

Virus Risk

Mold Risk

previous
next

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

pm1-image

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat. De flesta bakterier räknas in i denna kategori.

pm1-image

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

Contaminant illustration_Temperature

Humidity

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

pm1-image

VOC

VOC (flyktiga organiska föreningar) är luftburna kemikalier, lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

pm1-image

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare.

pm1-image

Virus Risk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

pm1-image

Mold Risk

En beräkning av i vilken utsträckning ditt inomhusutrymme bidrar till mögeltillväxt. Mögel trivs i utrymmen som är fuktiga och har dålig ventilation och detta är skadligt för människors hälsa.

pm1-image

Pressure

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

pm1-image

Differential Pressure

Tryckskillnaden mellan två punkter. Ett obalanserat lufttryck leder till energiförluster från läckage och inträngning.

pm1-image

Light

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

pm1-image

Noise

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Ljudintensiteten mäts i dB(A).

pm1-image

Våra kunders berättelser

Toma

Facility Management-företaget Toma drar nytta av Airthings for Business-lösningen för att optimera luftkvaliteten och förbättra kundnöjdheten.

Learn more

Life Chiropractic College West

Life Chiropractic College West förbättrade välbefinnandet både hos sina elever och personalen tack vare luftkvalitetsdata från Airthings.

Learn more

East Porter Schools

Hälsosam luftkvalitet var en viktig prioritering för det här skoldistriktet. Med hjälp av Airthings luftkvalitetsdata insåg de att de kunde minska sina energikostnader betydligt.

Learn more

Vad ingår i lösningen

Fjärråtkomst dygnet runt till en anpassningsbar dashboard
Få insikter och tips baserat på din luftkvalitet
Anpassningsbara vyer i dashboarden
Visuell indikation på enheten när halterna av CO2 blir för höga
Anpassningsbara varningar och aviseringar
Lägg enkelt till nya enheter till din nuvarande lösning
Anpassningsbar publik dashboard för offentliga utrymmen
Space Hub ansluter över mobilnätet
Delbara luftkvalitetsrapporter för vald tidsperiod
Enkel tillgång till API
Realtids- och historiska luftkvalitetsdata i alla byggnader
Tillgång till integrationer
En enda plattform för att hantera luftkvaliteten i flera byggnader
Dedikerat supportteam för Airthings for Business
Våningsplansöversikt
Nya funktioner levereras automatiskt

b2b-view-plus

Space Pro

Vår mest kraftfulla trådlösa luftkvalitetsmätare, som ger 10 olika mätvärden för luftkvalitet

SpaceCO2Mini-1

Space CO2 Mini

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus (lux), ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-view-co2

Space CO2

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus, ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-wave-plus

Space Plus

Trådlös mätning av 7 olika mätvärden för luftkvalitet och radon.

b2b-hub

Space Hub

Hub ansluter alla Airthings for Business sensorer till molnet.

product-cta
product-cta

Get started

Vill du hitta rätt lösning för din byggnad?

Kontakta oss för mer information om övervakning av luftkvaliteten i din byggnad idag.

Get in touch