Skolor

Övervaka och förbättra luftkvaliteten i din skola för att säkerställa en säker och hälsosam miljö för elever, lärare och personal.

Airthings-for-Business-personas---Schools

Varför är luftkvaliteten så viktig i skolor?

I Sverige följer 7 av 10 kommuner inte reglerna för kontroll av ventilationen i sina skolor 1. Dålig kvalitet på inomhusluften kan ha en negativ inverkan på uppmärksamhet, produktivitet och skolresultat samt leda till ökad sjukfrånvaro både bland elever och lärare.

previous
next
Healthy

Skydda

Förbättra hälsa, välbefinnande och produktivitet hos elever och skolpersonal

Illustrative icons_B2B_For business

Förstå

Få enkelt en visualisering och förstå vad som finns i luften

illustrative icons_B2B_notifications

Bli meddelad

Varningsfunktionen CO 2 Alert låter dig veta när CO 2-nivåerna är höga

Illustrative icons_Take action

Vidta åtgärder

Få vetskap om hur och var du behöver göra förbättringar

Illustrative icons_B2B_Certified

Uppfyll kraven

Gör det enkelt att följa de föreskrifter och rekommendationer som gäller för CO 2 i ditt område

Illustrative icons_B2B_Cooperation

Skapa förtroende

Använd en certifierad lösning för övervakning av luftkvaliteten inomhus och skapa förtroende hos föräldrar, lärare och elever

Funktioner och fördelar

Airthings-b2b-Dashboard-Isolated
Product-feature-Icon_dark-grey_Easy to use

Enkel installation

Våra batteridrivna luftkvalitetsmätare med låg energiförbrukning är enkla att installera och kräver varken borrning eller att kablar dras. Inom några minuter kan du läsa av luftkvalitetsdata i dashboarden.

Product-feature-icons_dark-grey_Dashboard (1)

Kraftfull och användarvänlig dashboard

Använd realtids- och historiska luftkvalitetsdata för att hantera alla dina utrymmen från ett ställe. Ställ in varningar som meddelar dig när luften är ohälsosam och generera rapporter.

Product-feature -Icons_dark-grey_Care

Visa att du bryr dig

Säkerställ förtroende genom att visa den aktuella luftkvaliteten på publika dashboards, via QR-koder eller genererade rapporter.

Airthings A4B-paket
Product-feature-icons_dark-grey_Scalable-

Skalbar lösning

Oavsett om du har 100 kvm eller 10 000 kvm kan vår lösning uppfylla dina luftkvalitetsbehov för inomhusluften.

Product-feature-icons_dark-grey_Reduce energy

Spara tid och pengar

Optimera ventilation, värme, kyla och belysning baserat på behov istället för ett tidsschema – då används energin bara när den behövs.

Mät 13 olika luftkvalitetsfaktorer i en skalbar lösning

Sensors

CO2

Radon

PM1

PM2.5

Relative humidity

Temp

Airborne chemicals (VOCs)

Pressure

Differential Pressure

Light

Noise

Virtual Sensors

Virus Risk

Mold Risk

previous
next

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

pm1-image

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare2.

pm1-image

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

Relative humidity

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

pm1-image

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

Contaminant illustration_Temperature

Airborne chemicals (VOCs)

VOC (flyktiga organiska föreningar) är lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

pm1-image

Pressure

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

pm1-image

Differential Pressure

Tryckskillnaden mellan två punkter. Ett obalanserat lufttryck leder till energiförluster från läckage och inträngning.

pm1-image

Light

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

pm1-image

Noise

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Vi mäter ljudintensiteten i dB(A) och inget ljud spelas in.

pm1-image

Virus Risk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

pm1-image

Mold Risk

En beräkning av i vilken utsträckning ditt inomhusutrymme bidrar till mögeltillväxt. Mögel trivs i utrymmen som är fuktiga och har dålig ventilation och detta är skadligt för människors hälsa.

pm1-image

Läs mer om hur Airthings for Business kan hjälpa din skola

East Porter Schools

Hälsosam luftkvalitet var en viktig prioritering för det här skoldistriktet. Med hjälp av Airthings luftkvalitetsdata insåg de att de kunde minska sina energikostnader avsevärt.

Läs mer

Life Chiropractic College West

Life Chiropractic College West förbättrade välbefinnandet både hos sina elever och personalen tack vare luftkvalitetsdata från Airthings.

Läs mer

Hur kan vi förbättra CO2-övervakningen i skolor runt om i världen

Se vårt kostnadsfria webbinarium och lär dig om smart övervakning för säkra och produktiva lärmiljöer.

Se här

Vad ingår i lösningen

Fjärråtkomst dygnet runt till en anpassningsbar dashboard
Få insikter och tips baserat på din luftkvalitet
Anpassningsbara vyer i dashboarden
Visuell indikation på enheten när halterna av CO2 blir för höga
Anpassningsbara varningar och aviseringar
Lägg enkelt till nya sensorer i din nuvarande lösning
Anpassningsbar publik dashboard för offentliga utrymmen
Space Hub ansluter över mobilnätet
Delbara luftkvalitetsrapporter för vald tidsperiod
Enkel tillgång till API
Realtids- och historiska luftkvalitetsdata i alla byggnader
Tillgång till integrationer
En enda plattform för att hantera luftkvaliteten i flera byggnader
Dedikerat supportteam för Airthings for Business
Våningsplansöversikt
Nya funktioner levereras automatiskt

b2b-view-plus

Space Pro

Vår mest kraftfulla trådlösa luftkvalitetsmätare, som ger 10 olika mätvärden för luftkvalitet

SpaceCO2Mini-1

Space CO2 Mini

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus (lux), ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-view-co2

Space CO2

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus, ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-wave-plus

Space Plus

Trådlös mätning av 7 olika mätvärden för luftkvalitet och radon.

b2b-hub

Space Hub

Hub ansluter alla Airthings for Business sensorer till molnet.

get-started-schools-cta2
get-started-schools-cta2

Get started

Vill du hitta rätt lösning för din skola?

Kontakta oss för mer information om övervakning av luftkvaliteten i din byggnad idag.

Get in touch