Space CO2 Mini

En skalbar CO2 mätare som hjälper till att balansera hälsoaspekter och energieffektivitet i alla byggnader.

Space-CO2-Mini_new_SE

b2b-view-plus

Space Pro

Vår mest kraftfulla trådlösa luftkvalitetsmätare, som ger 10 olika mätvärden för luftkvalitet

SpaceCO2Mini-1

Space CO2 Mini

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus (lux), ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-view-co2

Space CO2

Trådlös mätning av CO2, temperatur, ljus, ljud och indikerar risk för virusspridning.

b2b-wave-plus

Space Plus

Trådlös mätning av 7 olika mätvärden för luftkvalitet och radon.

b2b-hub

Space Hub

Hub ansluter alla Airthings for Business sensorer till molnet.

Det är enkelt att komma igång

previous
next
Illustrative_icons_Monitor

1. Börja övervaka

Vi hjälper dig att välja de luftkvalitetsmätare som passar för dina behov, att integrera högkvalitativa data över luftkvaliteten inomhus eller att utnyttja vår kraftfulla Airthings Dashboard.

Illustrative icons_B2B_For business

2. Förstå

Fjärrövervaka, analysera och få tips om data över luftkvaliteten inomhus för att hitta en balans mellan hälsosamhet och energieffektivitet för dina byggnader.

Illustrative icons_Take action

3. Vidta åtgärder

Optimera din byggnadsverksamhet enkelt med hjälp av data över luftkvaliteten inomhus. Anpassa och utöka lösningen för att matcha dina behov och utmaningar.

Skräddarsy lösningen så att den passar dina behov

Trådlösa sensorer

Airthings for Business-lösningen innehåller flera mätare av inomhusluftkvalitet, och var och en är utformad för utrymmen med varierande beläggning, användningsområden och krav.

Learn more

Space Hub

Fjärråtkomst är alltid tillgänglig med Space Hub, som använder en egenutvecklad anslutning med lång räckvidd och ultralåg strömförbrukning. Fungerar med ethernet eller mobilanslutning.

Learn more

Dashboard

Ger en snabb och enkel lösning för att se, anpassa och analysera data över luftkvaliteten inomhus, så att du får fullständig kontroll och flexibilitet över luftkvaliteten inomhus och energibesparingar.

Learn more

API för företag

Alla dina data på ett säkert ställe. Dela dina data över luftkvaliteten inomhus sömlöst mellan alla dina integrerade system.

Learn more

Space Pro

Fler sensorer, fler insikter
(tidigare View Plus for Business)

Den mest omfattande mätaren av luftkvaliteten inomhus i Airthings for Business-lösningen, inklusive luftburna partiklar, koldioxid, temperatur, luftfuktighet, lättflyktiga organiska föreningar, ljud och annat. Ger dig ännu mer kontroll över dina utrymmen. Skapa hälsosamma, produktiva och energieffektiva inomhusmiljöer på ett enkelt sätt.

Space CO2 Mini ny

Litet format men stor effekt

Space CO2 Mini är det diskreta svaret på ökat fokus och fler regleringar kring övervakning av koldioxid i skolor, offentliga byggnader och kontor.

Space CO2 Mini erbjuds i 4-pack och hjälper till att täcka fler utrymmen i byggnaden för att säkerställa optimal ventilation och energianvändning.

Space Hub

Alltid fjärråtkomst till data över luftkvaliteten inomhus
(tidigare Hub for Business)

Space Hub är en väsentlig del av Airthings for Business-lösningen som samlar in data från sensorer inom räckhåll och ger realtidsåtkomst till all information du behöver för att optimera luftkvaliteten och energianvändningen för din byggnad.

Anslut upp till 30 batteridrivna enheter via Airthings Smartlink.

 

 

Get started

Kontakta oss för att hitta den rätta lösningen för ditt utrymme