Airthings for Business

Luftkvalitetslösningen som hittar den rätta balansen mellan hälsa och energieffektivitet för alla byggnader.

Space-CO2-Mini-front-page

En skalbar lösning för alla utrymmen

Fastighetsförvaltare och fastighetsägare

Fjärrövervaka och optimera kommersiella byggnader, bostäder eller offentliga byggnader för att förbättra luftkvaliteten inomhus och energieffektiviteten – samtidigt som du sparar tid.

Läs mer

Skolor

Övervaka och åtgärda luftkvaliteten i din skola för att förbättra hälsan, välbefinnandet och produktiviteten hos elever, personal och besökare.

Läs mer

Partner och integratorer

Erbjud kunderna exakta luftkvalitetsdata och ge dem möjlighet att säkerställa byggnadseffektiviteten samt hälsan hos de som vistas i byggnaden.

Läs mer

Lär dig mer om Airthings for Business-lösningen

En lösning
Dashboard
Öppet API
Space Hub
Certifierad

Övervaka dina utrymmen

Airthings for Business-lösningen innehåller flera mätare av inomhusluftkvalitet, och var och en är utformad för utrymmen med varierande beläggning, användningsområden och krav.

Airthings for Business är en skalbar lösning som enkelt kan skräddarsys för att passa din byggnad.

products_b2b_solution

Gör en djupdykning i dina data

Airthings for Business Dashboard är lätt att använda och ger detaljerade insikter om data över luftkvaliteten inomhus för din byggnad, ditt kontor eller din skola. Med åtkomst till historiska data kan du börja fatta välgrundade beslut om hur du förbättrar luften du andas och energieffektiviteten hos dina byggnader.

B2B-mockup

Din lösning, dina data

Få enkel åtkomst till sensordata via REST API eller prenumerera med Webhook. Använd enkelt dina sensordata i din befintliga BI-lösning eller som input till ett BAS- eller BMS-system.

API-screen

Fjärråtkomst alltid tillgänglig

Airthings for Business-mätare ansluter till Space Hub via ett  egenutvecklat kommunikationsprotokoll med lång räckvidd och superlåg strömförbrukning. Detta möjliggör kabelfri placering i byggnadens utrymmen och lång batteritid (upp till tio år) – och du är inte beroende av wifi.

Space Hub överför data på ett säkert sätt till ditt konto via en mobilanslutning med lång räckvidd till molnet, så att du alltid har åtkomst till realtidsdata och historiska data över luftkvaliteten inomhus.

 

Airthings Hub - Hero Image - Front_GLOW_WEB_Transparent compatible with copy

Uppnå dina certifieringar

Airthings for Business-lösningen är godkänd för att hjälpa dig i din strävan att uppnå WELL v2™ Building Standard (Air and Thermal comfort Concept).

Våra View Plus och Space Plus for Business-mätare är RESET Air-ackrediterade. Airthings Dashboard är även en RESET Air-ackrediterad dataleverantör.

certifications-logo-layer

Mät det väsentliga med en skalbar lösning

Sensors

PM1

PM2.5

CO2

VOC

Luftfuktighet

Temp

Radon

Tryck

Ljus

Ljud

Virtual Sensors

Virusrisk

Närvaro

previous
next

PM1

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat.

pm1-image

PM2.5

Luftburna partiklar (PM) är olika partiklar från damm, smuts och aerosoler som stannar kvar i luften. PM 1 har en diameter på mindre än 1 mikrometer och är osynligt för blotta ögat. De flesta bakterier räknas in i denna kategori.

pm1-image

CO2

Koldioxid (CO 2 ) finns i luften vi andas ut och påverkar vår hälsa och produktivitet. Halterna av CO 2 i inomhusluften är en bra indikation på hur väl ventilationen fungerar i ett rum.

pm1-image

VOC

VOC (flyktiga organiska föreningar) är luftburna kemikalier, lukt och gasformiga toxiner som orsakar negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt. Det kan vara allt från irritation i ögon, näsa eller hals till lever- och njurskador.

pm1-image

Luftfuktighet

När luftfuktigheten är för hög kan mögel och röta uppstå medan låga luftfuktighetsnivåer kan öka risken för luftburen virussmitta samt öka mottagligheten för förkylningar och besvär i luftvägarna.

pm1-image

Temp

Temperaturen påverkar humöret, uppmärksamheten och det allmänna välbefinnandet.

pm1-image

Radon

En radioaktiv, osynlig gas som kommer från marken. Det är den största orsaken till lungcancer bland icke-rökare.

pm1-image

Tryck

Luftens vikt, eller det så kallade barometertrycket, kan orsaka huvudvärk, ledvärk och trötthet.

pm1-image

Ljus

Att övervaka när ljuset är tänt och släckt i ett utrymme kan bidra till att identifiera onödig energianvändning.

pm1-image

Ljud

Ljudnivån ska hållas på en hälsosam nivå i bullriga miljöer för att förbättra produktiviteten och koncentrationen. Höga ljudnivåer kan ge långvariga skador. Ljudintensiteten mäts i dB(A).

pm1-image

Virusrisk

Beräkningen av i vilken utsträckning inomhusmiljön bidrar till överlevnad av luftburna virus och sannolikhet för överföring.

pm1-image

Närvaro

Använd beläggningsmönster för att avgöra vilka tider som är bäst för drift av din byggnads ventilationssystem, ge svar på klagomål om inomhusklimatet med realtidsdata, eller använd data för att bekräfta att åtgärder behövs.

Contaminant illustration_Occupancy2

Att göra luftkvaliteten till en prioritet

previous
next
people-icon

För människor

Förbättra hälsa, välbefinnande och produktivitet hos dina hyresgäster, kollegor, besökare eller studenter.

radon-icon

För kontoret

Övervaka och optimera dina byggnader på distans för att förbättra luftkvaliteten inomhus, minska energiförbrukningen och spara tid.

radon-icon

För planeten

Använd data över luftkvalitet för att hitta den perfekta balansen mellan en hälsosam miljö och energieffektiva byggnader.

afb-solution-main-SE
play

Bli certifierad

Använd våra officiellt godkända enheter för att uppnå certifieringar för välbefinnande och hållbarhet

b2b_resetmain
b2b_wellmain
b2b_LEED_main
b2b_fitwel_main

Vi jobbar med världens bästa

previous
next
Schneider Electric

Carrier

IoT city

Labots

Evotech

Infogrid

Optimised

REair

energy_control_logo

Envio

Antibacteries

Planon

Co-ideation

Crem Solutions

Eirdata

GMS

Humly

Monitair

NG Bailey

One Sight Solutions

Komma igång

Kontakta oss för att hitta den rätta lösningen för din byggnad.