Hva er svevestøv(PM)?

pm-icon-no-text

Svevestøv, altså partikler i luften, er ikke bare én type forurensning. Det består av en rekke partikler som støv, smuss og væske som virvles opp i luften. Noen av disse er store nok til at vi kan se dem, som røyk, smog eller sot, men de farligste av dem er mindre, usynlige partikler1. Disse kan trenge inn i lungene og til og med ende opp i blodomløpet. Jo sunnere luft, jo mindre svevestøv (PM).

9 av 10 puster luft som overskrider WHOs retningslinjer for høye nivåer av forurensende stoffer2.

Luftforurensning og PM:
Er de det samme?

Kort sagt; ja. Luftforurensning er tilstedeværelsen av stoffer i luften som overskrider det naturlige nivået av disse3. Forurenset luft kan være skadelig både for miljøet og for mennesker4.

Det finnes ulike typer forurensninger, som gasser, partikler (både organiske og uorganiske) og biologiske molekyler. Svevestøv regnes derfor som en luftforurensning.

PM Illustrations_Air pollution-1

Kort sagt; ja. Luftforurensning er tilstedeværelsen av stoffer i luften som overskrider det naturlige nivået av disse3. Forurenset luft kan være skadelig både for miljøet og for mennesker4.

Det finnes ulike typer forurensninger, som gasser, partikler (både organiske og uorganiske) og biologiske molekyler. Svevestøv regnes derfor som en luftforurensning.

Fordi svevestøv kan være så mangt, har forskere funnet en måte å måle det på. PM1 refererer for eksempel til størrelsen på partikkelen.

 • PM1 er ekstremt fine partikler med en diameter på mindre enn 1 mikrometer.
 • PM2,5 (også kjent som infraksjon) har en diameter på under 2,5 mikron.
 • PM10 betyr at partiklene har en diameter på under 10 mikron, som er 100 ganger mindre enn en millimeter.
PM_Illustrations_PM_particles_NO

Hva er forskjellen mellom PM1 og PM2,5?

Fordi svevestøv kan være så mangt, har forskere funnet en måte å måle det på. PM1 refererer for eksempel til størrelsen på partikkelen.

 • PM1 er ekstremt fine partikler med en diameter på mindre enn 1 mikrometer.
 • PM2,5 (også kjent som infraksjon) har en diameter på under 2,5 mikron.
 • PM10 betyr at partiklene har en diameter på under 10 mikron, som er 100 ganger mindre enn en millimeter.
PM Illustrations_PM size_mobile_norsk PM Illustrations_PM size_norsk PM Illustrations_PM size_norsk

Kan du bli syk av svevestøv?

Ja, svevestøv og luftforurensning kan føre til helseskader fordi partiklene er små og kan inhaleres. Partikkelstørrelsene har direkte sammenheng med den potensielle evnen de har til å forårsake helseskader.

Grovt svevestøv, også kjent som PM 10 , har en diameter som generelt er større enn 2,5 um og mindre enn eller lik 10 um i diameter. 7 En måling av PM 10 inkluderer partikler under 2,5 um i diameter.

Fint svevestøv (PM2,5) utgjør den største helsefaren6. Dette er fordi de kan trenge dypt inn i lungene, og noen partikler kan til og med havne i blodomløpet. Eksponering for disse kan ha innvirkning på både lunger og hjerte7. En måling av PM 2,5 inkluderer partikler under 2,5 um i diameter.

Ultrafine partikler er 0,1um eller mindre.

Grovt svevestøv, også kjent som PM 10 , har en diameter som generelt er større enn 2,5 um og mindre enn eller lik 10 um i diameter. En måling av PM 10 inkluderer partikler under 2,5 um i diameter.

Fint svevestøv (PM2,5) utgjør den største helsefaren. Dette er fordi de kan trenge dypt inn i lungene, og noen partikler kan til og med havne i blodomløpet. Eksponering for disse kan ha innvirkning på både lunger og hjerte. En måling av PM2,5 inkluderer partikler under 2,5 um i diameter.

Ultrafine partikler er 0,1um eller mindre.

Hvordan påvirker PM helsen min?

Vi vet at svevestøv kan trenge dypt inn i lungene og til og med nå inn i blodomløpet. Hvordan påvirker dette helsa vår? I tillegg til dette, viser forskning at det er spesielt tre helseplager som går igjen som følge av svevestøv: 

 

WHO anslår at det årlig dør rundt 7 millioner mennesker av eksponering for fine partikler i forurenset luft8

 

BLÅSE NESEIrritasjon av øyne, ører, nese og hals: Partikler kan forårsake betennelse, selv når slimhinnene i nesen din gjør jobben sin og filtrerer ut større partikler. Noen studier viser at det å puste inn svevestøv knyttes til økt antall bihule operasjoner 9. På kort sikt innebærer svevestøv sannsynligvis rennende nese, nysing og kløende øyne 10.ASTHMA PUMPEUtløsning av astma og allergi: Fordi PM betenner luftveiene, er personer med astma spesielt utsatt for dens virkninger, og det bidrar også til utvikling av sykdommen 11 . Svevestøv knyttes også til reaksjoner i luftveiene, som pollenallergi 12. Du kan lære mer om forbedring av astma gjennom bedre inneklima her.lungeneForverring av koronar og luftveissykdom: Partiklene kan forårsake oppbluss eller forverre problemer for personer med koronararteriesykdom, kongestiv hjertesvikt eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 13 .Forskning har faktisk antydet at forurensning kan påvirke mennesker livet ut, og en studie viste at barn og eldre er blant de mest utsatte gruppene når det gjelder reaksjoner på svevestøv 14.  Med tanke på de omfattende helsevirkningene, er det viktig å sjekke PM-nivåene i ditt lokale område via Airthings Dashboard.

HVOR KOMMER PM FRA?

Fine partikler (PM2,5) kan trenge dypt inn i lungene, og noen ganger også nå inn i blodomløpet, så det er viktig å vite hvor de kommer fra. Svevestøv består av en blanding av faste stoffer og væsker, både organiske og uorganiske, inkludert støv, pollen, sot, røyk, komplekse kjemikalier, sulfater, mineralstøv og vann. 15 Mange tror at svevestøv bygger seg opp utendørs, men det kan også hope seg opp innendørs, og til og med dannes innendørs.

Svevestøv utendørs

91% av alle som bor i byer puster usunn luft16


Svevestøv kommer fra både menneskeskapte og naturskapte kilder. Den menneskeskapte varianten kommer av industri, anleggsarbeid, deponi, landbruk, motorkjøretøyer med enten bensin- eller dieselmotorer, og friksjon fra bremser og dekk 17PM Illustrations_PM_outdoors

Naturkilder inkluderer skogbranner, pollen fra planter, partikler virvlet opp fra vann, jord og til og med vulkaner og andre seismiske aktiviteter. 'Sekundære partikler' opprettes når gasser reagerer i luften og danner PM. Nitrogenoksider som slippes ut av trafikk og enkelte industrigasser kan bli faste eller væsker på denne måten 18 .

Veistøv, partikler fra havet, pollen eller partikler som dannes i byggeprosjekter har en tendens til å være større; PM10, mens brenning av brennstoff, svivende motorer eller industri generelt skaper partikler i PM2,5. Det er også større sannsynlighet for at sekundærpartikler består av disse mindre, mer skadelige partiklene.

Svingninger i PM2,5 kan knyttes til klima- og værforhold, inkludert temperatur, relativ luftfuktighet og vindforhold. Dette gir god mening, ettersom partiklene i luften kan reise lengre eller bli hengende i luften lenger, avhengig av været19.

Svevestøv innendørs

Hvert år dør 3,8 millioner mennesker av eksponering for luftforurensning i husholdningen20

Noe av svevestøvet du puster inn i hjemmet ditt har kommet seg inn fra omgivelsene utendørs. Men det er også mange ting som kan danne svevestøv innendørs!

PM Illustrations_PM_indoorsDaglige aktiviteter som skaper PM

Noen aktiviteter i de daglige gjøremålene bidrar til å danne svevestøv innendørs. Matlaging, noe de fleste gjør daglig, kan føre til svevestøv. På samme måte kan aktiviteter som innebærer flammer, som å brenne stearinlys, fyre i peisen og sigarettrøyking, øke nivåene av svevestøv i boligen 21. Dette skyldes delvis ventilasjon, varmekilder eller parafinovner som danner svevestøv som hoper seg opp innendørs22. Noen hobbyer,23 som bearbeiding av tre, utskjæringer og kunst og håndverk, er også kjente kilder til svevestøv.24

Biologiske kilder til PM

Svevestøv innendørs kan også komme av biologiske kilder, som mugg eller muggsporer, støv, og partikler fra dyr (bittesmå hudpartikler fra kjæledyr)25. Disse typene partikler knyttes til utløsing av allergiske reaksjoner26.

Konsentrasjonen av partikler og svevestøv i hjemmet ditt avhenger av faktorer som verdiene utendørs, hva slags type ventilasjon eller luftrensing som finnes i boligen din og livsstilen til de som oppholder seg i den. Hvis du er ikke-røyker og det er få andre kilder til dannelse av partikler, bør konsentrasjonen av svevestøv være lavere eller den samme som konsentrasjonen utendørs.

at_home

Hva kan jeg gjøre for
å redusere svevestøv i hjemmet mitt?

For å kunne gjøre gode endringer er det viktig å vite hvor høye PM-nivåer du har. Svevestøv oppdages sjeldent uten bruk av utstyr eller instrumenter. Airthings Dashboard eiere av Airthings Wave, Wave Mini og Wave Plus kan avlese lokale PM-nivåer. Via Airthings Dashboard får du vite når det er store mengder partikler i luften ute.

Gjør også små endringer i hjemmet for å forbedre PM-nivåer:

PM Illustrations_Air purifiers-

Luftrenser

Luftrensere kan hjelpe til med å rense luften for partikler. Det bør være HEPA-filter (high-efficiency particulate air filter) i luftrenseren din, da disse filtrene trekker inn luft og fører den gjennom en tett barriere bestående av flere lag med fibermasker, som blokkerer og fanger opp partikler. Filtrene er laget for å overholde strenge industristandarder27. Husk å bytte filter regelmessig, spesielt når du vet at det er mye svevestøv i luften.

PM Illustrations_Vacuuming

Støvsuging

Studier har vist at det virvles opp betydelige mengder PM10 når man støvsuger28, men det er likevel en vanlig del av rutinen vår. Det finnes heldigvis en måte å unngå dette på. Å bytte støvsugerpose ofte kan redusere svevestøv. I tillegg kan det å velge støvsuger med HEPA-filter bidra til å fjerne svevestøv i prosessen.

PM Illustrations_Regular servicing

Regelmessig service

Du kan få en fagperson til å inspisere, rengjøre og justere apparatene dine årlig, slik at du vet at alt er i orden. Det kan innebære å bestille service på sentralvarmeanlegg og dampkjeler, eller at skorsteinen feies grundig.

PM Illustrations_Government recommendations-

Følg myndighetens anbefalinger

I ekstreme tilfeller kan lokale myndigheter anbefale at du lukker vinduer og holder deg innendørs der det er mulig. Dette skyldes ekstremt høye PM-nivåer i et lokalt område, noen ganger forårsaket av alvorlig forrurensende hendelser eller naturkatastrofer, som skogbranner. Ta kontakt med dine lokale myndigheter og følg anvisningene.

PM Illustrations_regular cleaning-

Regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring er ikke bare nødvendig for å holde hjemmet rent og pent, det kan også motvirke høye PM-nivåer innendørs. Det vi ofte overser når vi vasker er ventiler og vifter, på både bad og kjøkken. Det samme gjelder utskifting eller rensing av filtre i klima- eller ventilasjonsanlegg. Vask over disse regelmessig for å sikre at det ikke bygger seg opp uhyggelig svevestøv.

PM Illustrations_Appliance ventilation-

Ventilasjon

Fordi mange kilder til svevestøv finnes innendørs, er det lurt å sørge for at alle brennstoffdrevne forbrenningsapparater – som ovner, peiser, varmeanlegg og dampkjeler —ventileres ordentlig, slik at røyk og damp slipper ut i det fri.

PM Illustrations_exhaust fans

Kjøkkenvifter

På kjøkkenet sender kjøkkenvifter partiklene ut av boligen mens du lager mat, slik at de ikke hoper seg opp innendørs. Det er også viktig å bytte filtre i varme- og klimaanlegg i henhold til produsentenes anbefalinger29.

View Plus Den mest avanserte luftkvalitetsteknologien.

airthings-vp-launch-product-hero-alternate (1)

Kilder

 1. www.blf.org.uk/support-for-you/air-pollution/types
 2. www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2
 3. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK368034/
 4. www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
 5. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
 6. www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html
 7. www.who.int/airpollution/data/en/
 8. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6635701/
 9. www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm
 10. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465283/
 11. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611115001870
 12. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740117/
 14. www.greenfacts.org/en/particulate-matter-pm/level-3/01-presentation.htm#0p0
 15. blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
 16. blog.breezometer.com/what-is-particulate-matter
 17. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019305355
 18. breathelife2030.org/news/infographic-library/
 19. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 20. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 21. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter
 22. www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality/causes-poor-indoor-air-quality.html
 23. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/biological-pollutants-impact-indoor-air-quality
 24. link.springer.com/article/10.1007/s40629-018-0078-7
 25. www.emw.de/en/filter-campus/iso29463.html
 26. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18247227/
 27. www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-particulate-matter